מאגר ספרי קודש

תפילה לדבר עם ה' - לחזור בתשובה

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
רבש"ע גלוי וידוע לפניך שעשיתי כך וכך {כאן יש לפרט}אני מודה ומתוודה לפניך שנכשלתי ופגמתי כך וכך, אני מצטער ומתחרט על זה ומבקש ממך סליחה,
אנא ממך רבש"ע ! תקרב אותי אליך מחדש, לפנים משורת הדין - אפילו שלא מגיע לי, אני מקבל על עצמי מעכשיו והלאה, להתאמץ יותר בעבודת ה' ולהתחזק במסירות נפש שלא להיכשל שום במה שנכשלתי, אבל אתה יודע שליצר הרע יש כוח גדול ותחבולות רבות להחטיא את האדם, ואם אתה לא תעזור לי כנגשו אין לי סיכוי, לכן אנא ממך ! ה'! מלא רחמים ! רחם עלי וקבל תחנוני ותציל אותי מנפילות, ואם ח"ו אכשל - עזור לי לקום מהר , להתחזק ולהתעודד, לא לשקוע בעצבות, ולהתחיל מחדש ממש...
רבש"ע, אני ממש מתבייש לחזור ולבקש עוד פעם סליחה על מה שחטאתי לפניך שוב ושוב, אני ממש מרגיש שאני עושה מעצמי צחוק,ומי ודע אם יהיה לי כוח שלא לחטוא עוד פעם ... אבל אני בא לקיים בתמימות את עצת הצדיקים - לבקש ממך שוב ושוב שתסלח לי, כי לא התכוונתי להכעיס אותך ולא רציתי להתרחק ממך אלא שהתאוות וההרגלים הרעים שלי חזרו והתגברו עלי, ואני מצטער על זה מאוד, אז בבקשה ממך אב הרחמן, עזור לי שלא אכשל ולא אתרחק ממך, כי אני רוצה לשוב אליך בתשובה שלימה ולהיות מלא באהבה אליך!
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר