מאגר ספרי קודש

תפילה לדבר עם ה' - רק ה' יודע

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
לפני החלטה חשובה, כדע שהבקשה תהיה מסויגת, כי הרי אני לא יודע אם היא באמת לטובתו,
רבש"ע, אם זה יעשה נחת רוח לפניך , תעזור לי להצליח בזה, ואם לא - תעזור לי שלא אעשה טעות ח"ו , תעזור לירבש"ע להחליט נכון, רבש"ע, רק אתה יודע תעלומות, רק אתה יודע את כל הנסתרות, רק אתה יודע מה טוב לי באמת, רק אתה יודע מה יוביל אותי אל התכלית האמיתית שלי, ומה יריחק אותי מהתיקון שלי, לכן, אם יש כאן משהוא שעלול להיות לרעתי ולהרחיק אותי מהדבר הטוב האמיתי ששייך לי, ולהרחיק אותי ממך, אנא- האר את עיני להחליט נכון, ועשה ברחמיך הרבים שהדבר הזה לא ייצא אל הפועל רבש"ע תציל אותי מטעויותי ! רבש"ע, תשלח לי עיצה טובה והדרכה נכונה !
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר