מאגר ספרי קודש

תפילה לדבר עם ה' - לאישה על הצניעות

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין והרי רוצה שהברכה שלך תשרה בגופי ובנשמתי. לכן, רבונו של עולם, תעזור לי שתמיד יהיו מלבושיי כפי רצונך, שיהיו בגדיי הולמים לא רק את מצוות התורה, אלא גם את רוח התורה, שאשאף תמיד ללכת בשיא הצניעות, ולא אחפש פינות בהלכה על מנת למצוא לעצמי היתרים והקלות, שיהיה לבושי שקט ועדין, ולא אמשוך תשומת לב, שתמיד תיהיה התנהגותי אצילית ועדינה כשל בת מלך : ששפת הגוף שלי תשדר צניעות ,שהדיבור שלי יהיה ענייני ולא ארחיב את הדיבור עם אף גבר, אפילו בקשר עם גבר שיש צורך בדבר {כמו:רופא, מוכר וכיו"ב}, אדע לנהוג בצניעות כפי רצונך, אל רחום וחנון, תעזור לי שלא יכשלו בי בני אדם בגלל לבוש, דיבור או התנהגות לא צנועה שלי, שהרי לא רק הם יענשו על כך, אלא גם אני על שהחטאתי אותם, ואיך אוכל לעשות תשובה ולהתוודות על חטאים אלו... שהרי, איני יודעת את מי הפלתי בחטא, מי ראה אותי ומי חשב עלי ה' אל רחום וחנון, אני לא מסתפקת בצניעות חיצונית, אני מבקשת ממך, שתזכה אותי, ברחמיך, הרבים, בצניעות פנימית שתיהיה לי עזות של קדושה להתלבש תמיד כפי רצונך באמת, ולא נחת רוח, שלא יהיה בי שום רצון לתתקשט ולהרשים אנשים ואפילו נשים, שהרי הרצון הזה הוא מצד הגאוה, אבא שבשמיים, הרי הפריצות היא מרחיקה את האדם ממך ומרחיקה את השמירה מעלינו, שהרי במקום שאין צניעות, אין שכינה, אין קדושה ואין שמירה ,ולכן היצר מנסה בכל כוחו שנקל ראשנו בהלכות צניעות, אבל, את מעל כל תעלולי היצר! פתח ליבי ולהתנהג תמיד בצניעות.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר