מאגר ספרי קודש

תפילה לדבר עם ה' - ייסורים

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
רבונו של עולם, אני מאמין באמונה שלימה שהייסורים הללו! באו אלי בהשגחה פרטית מדוייקת, ובבטחון מלא אני מאמין שכל מה שקורה איתי - אתה עושה את הכרל, וכל מה שאתה עושה, אפילו דברים קטנים, זה לטובה, וגם הייסורים ההלו הם לטובתי ועל ידם אתה גומל איתי חסד ומנקה אותי מהליכלוך הרוחני שנדבק בי כתוצאה מהעבירות שעשיתי, ויהי רצון מלפניך אב הרחמים והסליחות, שע"י סבל זה שאני סובל בייסורי הנפש והגוף, יתבטלו ממני כל הקטרוגים, וכל הגזירות הרעות יתהפכו לטובה,
ואזכה לכפרה סליחה ומחילה על כל עוונותי, מגילגול זה ומגילגולים קודמים, והריני מכוין לקיים בזה שתי מצוות מהתורה :מצות האמונה והמצוה להצדיק עלי את הדין,
ויהי רצון מלפניך ה' יתברך, שהייסורים הללו והסבל הזה השבאת עלי ברחמיך הרבים, יעלו לפניך לרצון להקל מעל צער השכינה מעל צערם של ישראל, ובפרט בצערו של {פלוני} בענין {חזרה בתשובה, בריאות, פרנסה , שידוכים, שלום בית, גידול ילדים וכו'}
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר