מאגר ספרי קודש

תפילה מיוחדת שיבנה בית המקדש

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
תפילה מיוחדת שיבנה בית המקדש וזדים לא יחריבוהו עוד ומיסדת עפ"י נסח ההושענות, לכל ההצלחות והישועות, ותפילה מיוחדת על אמירת תיקון חצות מרבין אהרון דאטה
אבינו שבשמים הושע נא זבול תפארתך, שכבר ישלם בנין בית המקדש של מעלה, אשר הולך ונבנה ברקיע הנקרא זבול, ואל ישלטו בו זרים, ולא יעלה עוד בידי הרשעים להרחיבו, ומיד תהיה הישועה, אמן

וכן זכה את עמך ישראל אהוביך לומר תקון חצות בבכי וללמוד תורה לאחר מכן בכל לילה בחצות ותושיעם מכל המפריעים לענינים אלו, ומי שלמרות זאת קשה לו, עוזר לו לומר התיקון חצות וללמוד תורה בחצות לפי יכלתו.

זכור! התמר בתפילה זו ועי"ב תזכה אתה ובני ביתך לכל הישועות, שהרי מי שדואג למשכן לשכינה, יעזור אבינו שבשמים לו ולבני ביתו, לכן מן הראוי להפציר על כך יום יום, ניתן לבקש בקשות שונות לאחר אמירת התפילה ולומר:
אבינו שבשמים, אני התפללתי על בנין בית המקדש, אנא, תיענה לבקשתי זו, יש לומר בקשתה זו מידי יום, עד לישועה, זכור ! בתפילה זו יש לך זכות גם בבנין בית המקדש, ובפרט לשנים שפטורות מלומר תיקון חצות.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר