מאגר ספרי קודש

תפילה לבריאות ושלא לבוא לידי חולי

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
תפילה לבריאות לשלא לבוא לידי חולי ולידי חטא לנו ולמשפחתנו ולכל בית ישראל מובא ב"אוצר תפילות ישראל " לרב נפתלי הערץ הכהן כהנא ומיוסד עפ"י ספר עבד המלך לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר {שבת לב}, ויתפלל שלא יבוא לשום צרה, ובין על גשמיות ובין על רוחניות יהיה אדם מקדים תפילה וישפוך תחנונים לפני השם יתברך שיצילחו מכל חטא ועוון וכל מחלה ומכל דבר רע, עקב ריבוי המחלות לאחרונה, יש להתמיד התפילה זו:

רבונו של עולם, עזור נא לנו ולמשפחתנו ולכלל ישראל אהוביך {ובפרט לפב"פ} שאני מתפלל גם בעדם שלא נחלה, ולא נחטא עוד ולא נחזור בהם ולא נשוב עוד להכעיסך ולא נעשה הרע בעיניך אלא שכל מעשינו יהיו לפניך לנחת תמיד, ולא נפול למטה חס ושלום ולא נצטרך ללכת לרופאים ולבתי חולים ולא להתעסק ברפואות, - לא בגוף ולא בנפש, וזכנו לסיעתא דשמיא להצליח ממך בלבד, לאריכות ימים ושנים בבריאות שלמה להודות על בריאותנו, ושמחה אמיתית, בתמידות בלי שום פגם ומום, ויתקיים בנו "וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך, ותצילנו מכל מיני צרה, צער וחולי ונתוח, דחק ועוני, ומכל דבר רע, כדי שנוכל לעבוד עבודתך וללמוד תורתך לשמה ולקיים מצוותיך בשמחה בלי שום מונע ומה שחטאנו לפניך מוחק ברחמיך הרבים אבל לא על ידי יסורים וחליים רעים, והסובלים יסורים וחליים רעים - עזרם במהרה להביא זכיות לתשובה שלמה, לתפילה מתוך דמעות ,לרחמי שמים ושמחה, ולהודות על בריאותם שלא יסבלו עוד, ולכל חולי עמך בית ישראל שלח רפואה שלמה במהרה, אמן.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר