מאגר ספרי קודש

תפילה לאמרה כל יום בבוקר

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
נמצאת בתום כתבי אדמו"ר הרב הצדיק הקדוש האלקי מרן רבנו מרשכי מנדבונה זצוק"ל

יהי רצון מלפניך יי אלהי, עליך עיני תלויות שתטה את לבבי לרצונך, ותוליכני בדרך אשר ארצה לפניך, ותסיר ממני לב הערל, ותתן - לי לב בשר ולב טהור לאהבה אותך וליראה אותך ולעשות רצונך בלבב שלם ,ויהי רצון מלפניך, שתתן בלבי הכנעה וענוה ויראת שמים ורצון ודעת ותבונה וחכמה ושכל וזכרון כדי שאוכל לעשות רצונך בכל אפנים שבעולם רק לשמך הגדול, וכל התורה שאלמד וכל התפילות שאתפלל וכל מצוות ומעשים טובים שאקים היום ובכל יום ויום, ויום כל ימי חיי, יהיו כולם מיוחדים רק לשמך הגדול בלי שום פניה אחרת , וכל המחשבות שיעלו בלבבי נגד הדבור הזה, יהיו כולם בטלים ומבטלים כאלו לא עלו על לבבי , כי אין דעתי ורצוני רק לעשות רצונך בלבד, שיהיה נחת רוח לפניך ולעשות יחוד לקדשא בריך הוא ושכינתה, אתה ידעת שאין בידי לכון יחודים הראויים לכון וליחד בלמוד תורה בתפלות ובמצוות ובמעשים טובים ,ואתה ברחמיך ברבים יעקב לפניך כאלו כונתי בהם כל הכונות והיחודים הראויים לכון וליחד בהם ,ויהיה נחת רוח לפניך, אמן כן יהי רצון:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר