מאגר ספרי קודש

תפילה דף קשר בינינו לבין בורא עולם

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
רבי ישראל מאיר היה תמה :היאך הבריות אינם מרגישים את השם ,ואינם מנצלים את קרבתו אליהם ?
כמה מאושר האדם שיש לו אפשרות לדבר עם אלוקים לפנות אליו בכל בקשותיו ולהתנות לפניו את כל לבו {החפץ חיים}
עולם יקרים אדם תפלה לצרה {סנהדרין מד:}

יום ראשון:
א}רבונו של עולם ,זכני לברך ולהתפלל בכוונה בכל יום
ב}רבונו של עולם ,זכני שבני ילכו בדרך התורה והמצוות,
ג}רבונו של עולם ,ובני למדות טובות ולבריאות הנפש והגוף,

יום שני
א}רבונו של עולם , זכני לעשות רצונך בלי הפרעות,
ב}רבונו של עולם , זכני לחיות שמח בחלקי,
ג} רבונו של עולם , זכני להרבות במעשים טובים,

יום שלישי
א}רבונו של עולם , זכני לדון כל אדם לכף זכות,
ב}רבונו של עולם ,זכני ללמוד תורה בכל יום ,
ג}רבונו של עולם , זכני להיות סבלן לכל אדם,

יום רביעי
א}רבונו של עולם ,זכני להשמר מלשון הרע,
ב}רבונו של עולם , זכני לזכור אותך בכל יום,
ג} רבונו של עולם ,זכני להתרחק במדת הכעס,

יום חמישי
א}רבונו של עולם ,זכני לתקן מעשי,
ב}רבונו של עולם ,זכני להבין שהכל לטובה,
ג}רבונו של עולם , זכני לעשות מצוות בשמחה,

יום שישי
א}רבונו של עולם ,זכני לקיים "ואהבתלרעך כמוך",
ב}רבונו של עולם , זכני לשמור עיני מכל רע,
ג}רבונו של עולם ,זכני לחשוב מחשבות טובות,

יום שבת
א}רבונו של עולם ,זכני להתרחק ממחלקת
ב}רבונו של עולם ,זכני לשלום בית,
ג}רבונו של עולם , זכני לשלום בית,

מוצאי שבת
א}רבונו של עולם ,זכני לפרנסה טובה וקלה,
ב}רבונו של עולם ,זכני שאשפוך לבי לפניך,
ג}רבונו של עולם , זכני לזכות את הרבים,

סגולה להנצל מכל רע לומר בכל יום
הריני מאמין באמונה שלמה, שאין שום כוח בעולם שיכול להרע לי או להיטיב לי בלעדי הבורא יתברך שמו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה {ע"פ נפש החיים שער ג' י"ב}


תפלות על עם ישראל להתפלל בכל יום

א)רבונו של עולם שמור על עמך ישראל מכל רע,
ב}רבונו של עולם שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך,
ג}רבונו של עולם זכנה את עמך ישראל לפרנסה טובה,
ד}רבונו של עולם זכה את עמך ישראל שיתקרבו אליך,
ה}רבונו של עולם זכהנ את עמך ישראל שיעזרו זה לזה,
ו}רבונו של עולם מעמך ישראל כל גזרותקשות ורעות,

דברי חזוק בענין התפלה
א}מטרת התפלה לקבוע בלב האדם יסוד שאין מקרה בעולם, וכל מה שאדם מקבל בעולמו הוא רק מגזרת הבורא יתברך שמו {ר' יחזקאל לוינשטיין}
ב}על כל הדברים, הן על דבר גדול והן על דבר קטן תתפלל!
ג}אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן {ילקוטי עצות}
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר