מאגר ספרי קודש

תפילת הורים על ילדים

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
רבונו של עולם זכנו שיהיו בנינו מאירים בתורה ויהיו בריאים בגופם ושכלם בעלי מידות טובות, עוסקים בתורה לשמה. ותן להם חיים ארוכים וטובים, ויהיו ממולאים בתורה ובחכמה וביראת שמים, ויהיו אהובים למעלה ונחמדים למטה ותצילם מעין הרע ומיצר הרע ומכל מיני פורענויות. ויהיו להם חושים בריאים לעבודתך. וזכנו ברחמיך הרבים (ואת אשתי) (ואת בעלי) שתמלא מספר ימינו באריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים ואהבה ושלום, ונזכה לגדל כל אחד מבני וכל אחת מבנותי לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ותזמין לכל אחד מבני את בת זווגו ולכל אחת מבנותי את בן זווגה ולא יודחו לפני אחרים חס ושלום. וברך מעשי ידינו ליתן להם מוהר ומתן בעין יפה, ונוכל לקיים מה שאנו מבטיחים ליתן להם בלי נדר, ולהשיאם עם זווגם בימי הנעורים בנחת וברווח ובשמחה. ומהם יצאו פירות טובים ובנים צדיקים זוכים ומזכים לכל ישראל. ולא יתחלל שמך הגדול על ידינו ולא על ידי זרעינו חס ושלום. ומלא כל משאלות ליבנו לטובה בבריאות והצלחה וכל טוב ויתגדל כבוד שמך הגדול וכבוד תורתך על ידינו ועל ידי זרעינו וזרע זרעינו תמיד. אמן כן יהי רצון. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר