מאגר ספרי קודש

תפילה יומית מומלצת

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתעשה למען שמך הגדול ולמען רחמיך הרבים יהי נא חסדך לרחמנו ולהסתירנו תחת סתר כנפיך ותן לנו חיים של תורה ויראת שמים פתח לבנו ביראתך ונהיה אנחנו וזרענו וזרע זרענו שתולים בחצרות קדשך ולומדי תורתך ונזכה שיתקדש שמך על ידינו.

ומלטנו מכל דבר רע מיצר הרע ומעין הרע ומכל חולי ומחלה ותתמיד בריאותינו בבריאות הנפש והגוף ותשכין בביתנו אהבה ואחוה שלום ורעות ומאוצרך הטוב פרנסנו פרנסה וכלכלה טובה בזכות תורתך הקדושה ושמור צעדינו בצאתנו ובבאינו לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם וגזור עלינו ועל עמך ישראל גזרות טובות ועריכת נר לבן ישי מהרה תצמיח, מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו כי אתה שומע תפילת כל פה ברוך שומע תפילה.

אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר