מאגר ספרי קודש

תם ונשלם

בלע המות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים. ברוך הנותן ליעף כח ועצמה ירבה לאין אונים:

בית יעקב לכו ונלכה באור ה' (ישעיה ב). מדקדקין, מאחר שהאומר כולל א"ע עם השומעים בתיבת נלכה, א"כ למה ליה למימר לכו דנראה לכאורה ככפל (ע' אלשיך), ואפשר לומר לפע"ד שהוא ע"ד שארז"ל כל המזכה אח הרבים אין חטא בא על ידו שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בג"ע, שנא' כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת (יומא דף פז). ותיבת לכו נמשך ג"כ לאמרו באור ה'. ושיעור המאמר בית יעקב לכו אתם באור ה', ואם תאבו ושמעתם אז ונלכה באור ה' גם אנכי עמכם:

ברוך אתה ה' אשר בחר בחכמים ובמשנתם. אנא ברחמיך הרבים זכני להיות ממצדיקי הרבים ולזכותם. ואזכה גם אנכי עמהם לטהר נפש רוח נשמה. ומה שחטאתי לפניך, מחק ברחמיך הרבים והחזירני בתשובה שלמה:

תם ונשלם שבח לאל בורא עולם:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר