מאגר ספרי קודש

סימן ריז - דין מי שלא נהג אבלות

סימן ריז. דין מי שלא נהג אבלות, ובו ג' סעיפים:

(א) אבל שלא נהג אבלות תוך שבעה, בין בשוגג בין במזיד, משלים אותה כל שלשים, חוץ מן הקריעה, שאם לא קרע בשעת חימום, אינו קורע אלא בתוך שבעה דחשיב שעת חימום. ועל אביו ואמו, קורע לעולם:

(ב) קטן שמת לו מת, אפילו גדל תוך שבעה, כיון שבשעת מיתה היה פטור, כטל ממנו כל דין אבלות. אך באבלות די"ב חודש על אביו ואמו שהיא משום כבודם, יש לו לנהוג:

(ג) חולה שמת לו מת שחייב להתאבל עליו ונודע לו, אם הבריא תוך ז', גומר הימים הנשארים. וכן תוך ל', גומר הימים הנשארים. אבל אינו צריך להשלים הימים שעברו בחליו, משום דאז נהג ג"כ מקצת אבלות, ודומה לשבת דעולה ואינו מפסיק. (ולענין הקריעה ע"ל סי' קצ"ה סי"ב). וכן היולדת ג"כ אינה צריכה להשלים הימים שעברו עליה בלידתה, רק גומרת הימים הנשארים:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר