מאגר ספרי קודש

סימן קצב - דין החולה והרופא ובמה מתרפאין

סימן קצב. דין החולה והרופא ובמה מתרפאין, ובו י' סעיפים:

(א) אמר רב יצחק בריה דרב יהודה, לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה. שאם חלה אומרים לו הבא זכות והפטר. אמר מר עוקבא מאי קראה, כי יפול הנופל ממנו, ממנו להביא ראיה. פירוש מאחר שהוא נופל, צריך למצוא ממנו וממעשיו ראיה לזכות. עוד איתא בגמ', חש בראשו, יהי דומה בעיניו כמי שנתנוהו בקולר. עלה למטה ונפל למשכב, יהיה דומה בעיניו כמי שהעלוהו לגרדום (מקום שדנין דיני נפשות) לידון, שכל העולה לגרדום לידון, אם יש לו פרקליטין גדולים, ניצול. ואם לאו, אינו ניצול. ואלו הן פרקליטין של אדם, תשובה ומעשים טובים. ואפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עלת זכות, ניצול, שנאמר אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת וגו':

(ב) דרש ר' פנחס בר חמא כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר חמת מלך מלאכי מות ואזש חכם יכפרנה. ונוהגין לתת צדקה לעניים בעדו, כי תשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה. גם נוהגין לברך את החולים בבית הכנסת ואם הוא מסוכן מברכין אותו אפילו בשבת ויום טוב. ולפעמים משנים את שם החולה, כי גם שינוי השם קורע גזר דינו:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר