מאגר ספרי קודש

סימן קעה - הלכות כלאי בהמה

סימן קעה. הלכות כלאי בהמה, ובו ו' סעיפים:

(א) אסור להרכיב זכר על נקבה משני מינים בין בבהמות בין בחיות בין בעופות. ואפילו לגרום שירכיבו, אסור:

(ב) אסור לעשות מלאכה בשני מינים כגון לחרוש או שימשכו את הקרון ואפילו להנהיגם בקול בלבד, שהוא צועק עליהם, אסור אם הם קשורים יחד. ולכן עגלה של גוי שכלאים מושכים אותה, ומשא של ישראל על העגלה, אסור לישראל שילך סמוך להעגלה, דחיישינן שמא יצעק עליהם שילכו מהר, וזה אסור משום מנהיג בכלאים:

(ג) עגלה שהכלאים מושכים אותה, אסור לישב בה אפילו אינו מנהיג:

(ד) עגלה שמושכין אותה מין אחד, לא יקשור מין אחר לא בצדה ולא לאחריה:

(ה) אסור לקשור שני מינים יחד אפילו רק משום שמירה שלא יברחו. ויש ליזהר בזה, בעופות שלא לקשור שני מינים יחד, שקצת טועין בזה:

(ו) פרד הוא הבא מן הסוס והחמור, ויש בו שני מינים. יש שאביו סוס ואמו חמורה, ויש שאמו סוסיה ואביו חמור, והם כלאים זה בזה. ולכן הבא לקשור שתי פרדות, בודק בסימני אזנים וזנב וקול, אם דומין זה לזה, בידוע שאמן ממין אחד ומותרים. וי"א דאפילו פרד אחד, הוי כלאים משום דבא משני מינים, ואסור לעשות בו מלאכה או לרכוב עליו:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר