מאגר ספרי קודש

סימן קע - איסור גילות פאות הראש והזקן

סימן קע. איסור גילות פאות הראש והזקן, ובו ב' סעיפים:

(א) פאות הראש הן שתים בסוף הראש והוא מקום חיבורו ללחי מימין ומשמאל אצל האוזן. ואפילו לגלחם כמספרים כעין תער דהיינו סמוך לבשר ולא משייר כלום מן השערות סמוך לבשר, יש אוסרין. ולכן אם צריך לגלחם לרפואה, יזהר שלא לגלחם סמוך לבשר ממש. ושזשור הפאה, מכנגד שער שעל פדחתו ועד למטה מן האוזן מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם:

(ב) פאות הזקן לא אסרה תורה להשחית אלא בתער. והפאות הן חמש, ורבו בהן הדעות. לפיכך ירא שמים לא יעביר תער על כל זקנו כלל ואפילו על השפה העליונה או תחת הגרון. ואין חילק בין תער לאבן חד שחותך את השערות כגון פיגמענט או פימסענשטיין שאסור ג"כ, ואותן שמסירין שער הזקן ע"י משחה מסיד עם אוירעם, יש להם ליזהר שלא לגרור את המשחה בסכין שמא יחתוך שער, רק יגררו בקיסם וכדומה (נוב"י תנינא סי' פ"א):
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר