מאגר ספרי קודש

סימן קמז - מנהגי החופה

סימן קמז. מנהגי החופה, ובו ה' סעיפים:

(א) נוהגין לעשות החופה תחת השמים לסימן ברכה, כה יהיה זרעך ככוכבי השמים. וכן נוהגים שאין נושאין נשים אלא במילוי הלבנה לסימן טוב (וע"ל סי' קס"ו ס"ג):

(ב) כשר הדבר שלא תנשא עד שתטהר. ועכשיו המנהג שלא לדקדק (וע"ל סי' קנ"ט ס"י). ומכל מקום טוב להודיע להחתן קודם החופה שהיא נדה (וע"ל סי' קמ"ט סי"א):

(ג) המנהג במדינות אלו בנישואי בתולה, שחשובי העיר פורסין סודר על ראש הכלה, ומברכים אותה ואומרים לה אחותנו את היי לאלפי רבבה. וחופה קורין מה שאח"כ פורסין יריעה ע"ג כלונסאות, ומכניסין תחתיה החתן והכלה ברבים, ומקדשה שם, ומברכין שם ברכות אירוסין ונישואין. אבל עיקר החופה הוא היחוד שיתבאר אי"ה בסימן שאחר זה:

(ד) השושבינים מלבישים את החתן בקיטל כדי שיזכור יום המיתה ויתעורר בתשובה. גם נוהגין לתת אפר בראש החתן במקום הנחת התפילין (וע"ל סי' קכ"ו סעיף ב'). גם נוהגין שהאבות והקרובים אנשי צורה מברכים את החתן ואת הכלה ומתפללים עליהם שזווגם יעלה יפה:

(ה) אח"כ מוליכין את החתן תחת החופה (שפורסין יריעה על גבי כולנסאות שאנו קורין חופה), ומעמידין אותו פניו למזרח, והש"ץ מנגן כמנהג המקום. והשושבינות מוליכות את הכלה, והשושבינים ואנשים חשובים הולכים לקראתה, וכשמתקרבים אליה חוזרים לאחוריהם לחופה. והשושבינות מביאין את הכלה ומסבבין עמה ז"פ את החתן, והש"ץ מנגן ג"כ כפי המנהג. אח"כ מעמידין את הכלה לימין החתן, והמברך מצדד את עצמו ופניו למזרח:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר