מאגר ספרי קודש

סימן קמ - סדר ארבע פרשיות

סימן קמ. סדר ארבע פרשיות, ובו ג' סעיפים:

(א) שבת שלפני ר"ח אדר הסמוך לניסן הוא שבת פ' שקלים. ואם חל ר"ח בשבת אזי הוא שבת שקלים, ומוציאין ג' ס"ת. בראשון קורין ששה בפ' השבוע, בשני, קורין השביעי בשל ר"ח, ומתחילין וביום השבת, ואומרים חצי קדיש (ע"ל סי' ע"ח ס"א וסי' ע"ט ס"א). ובשלישי קורין מפטיר בפ' שקלים ומפטירין הפטרת שקלים. אם טעו והתחילו לקרות תחלה בפ' שקלים, גומרים, והמפטיר קורא בשל ר"ח ומפטיר גם כן הפטרת שבת וראש חודש:

(ב) שבת שלפני פורים הוא שבת פ' זכור. והשבת שלפני ר"ח ניטן הוא שבת פ' החדש. ואם חל ר"ח בשבת אז הוא פ' החדש, ודינו כמו ר"ח אדר שחל בשבת. והשבת שלפני פרשת החדש הוא שבת פרשת פרה:

(ג) יש אומרים כי פ' זכור ופ' פרה חייבים לקרותם מדאורייתא, ואין קורין בהם קטן למפטיר. ובני הישובים שאין להם מנין צריכין שיבאו למקום שיש מנין, ואם אי אפשר להם, לכל הפחות יקראו אותן בנגינות כראוי:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר