מאגר ספרי קודש

סימן קכג - דיני ערב תשעה באב

סימן קכג. דיני ערב תשעה באב, ובו ה' סעיפים:

(א) ברית מילה וכן פדיון הבן שחל בערב תשעה באב, עושין הסעודה קודם חצות היום. (ועי' לעיל סי' קכ"ב סעיף ח'):

(ב) לא יטייל בערב תשעה באב. ונוהגין שלא ללמוד אחר הצהרים כי אם בדברים שמותרים ללמוד בתשעה באב:

(ג) בענין סעודה המפסקת יש כמה דינים. והמנהג הישר הוא לאכול קודם מנחה סעודת קבע, ואח"כ מתפללין מנחה, ואין אומרים תחנון משום דת"ב איקרי מועד. דכתיב קרא עלי מועד. וסמוך לערב יושבין על הארץ, ואין צריך לחלוץ המנעלים. ולא ישבו שלשה ביחד, שלא יתתייבו בזמון. ואוכלין רק פת עם ביצה מבושלת קשה וקרה. וטובלין קצת פת באפר ואוכלין. וצריך ליזהר להפסיק מבעוד יום. (אם מותר לאכול אחרי כן, עיין סימן קל"א סעיף י"ב):

(ד) מי שמתענה כל ימות השנה שני וחמישי ואירע בו ערב ת"ב, ישאל על נדרו. ומי שיש לו יארצייט בערב ת"ב, יתנה בפעם הראשונה שלא להתענות רק עד אחר חצות היום, ויתפלל מנחה גדולה דהיינו חצי שעה לאחר צהרים, ויאכל סעודה, ואח"כ סמוך לערב יאכל סעודה המפסקת:

(ה) בין השמשות, אסור בכל מה שאסור בת"ב, ולכן צריכין לחוץ את המנעלים קודם ביה"ש:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר