מאגר ספרי קודש

סימן קה - דברים האסורים משום טירחא

סימן קה. דברים האסורים משום טירחא, ובו ב' סעיפים:

(א) אסור להסיע ולישא מטלטליו וכלי ביתו בחוה"מ מדירה שבחצר זו לדירה שבחצר אחרת, אפי' מדירה כעורה לדירה נאה. אבל מבית לבית בחצר אחת, מותר. וכן אם שתי החצרות סמוכות ויש פתח ביניהן, מותר להוציא החפצים דרך שם. ובמקום פסידא, מותר אפילו מעיר לעיר. וכן מדירה שאינה שלו לדירה שהיא שלו, מותר משום שמחת יום טוב, ששמחה היא לו לדור בדירה שהיא שלו:

(ב) אם צריך להכניס פירותיו או שאר סחורה מפני שהוא ירא מפני גנבים או משאר הפסד, כל מה שאפשר לעשות בצנעא יעשה. ואם א"א לעשות בצנעא, מותר לעשות אפי' בפרהסיא:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר