מאגר ספרי קודש

סימן עד - דין המפליג בספינה

סימן עד. דין המפליג בספינה, ובו ד' סעיפים:

(א) אין מפליגין בספינה על הים פחות משלשה ימים קודם שבת, דהיינו מיום רביעי ואילך אסור. אבל אם הולך לדבר מצוה, מותר אפילו בערב שבת:

(ב) על הנהרות מותר להפליג בספינה בכל ענין אפילו בערב שבת ובלבד שלא יצטרך הישראל לעשות שם מלאכה בשבת, ואפילו אם בהמות מוליכות את הספינה, מותר:

(ג) היכא דמותר להפליג בספינה בע"ש, אם נכנס בה בע"ש וישב שם עד חשכה, אע"פ שחזר לביתו ולן בביתו, מותר ליכנס בה אח"כ ביום השבת, ובלבד שלא תלך הספינה בשביל ישראלים לחוד. אך מאחר שהיה בביתו בשבת, קנה שביתה בביתו, ולכן אם הלכה הספינה יותר מתחום שבת ובאה בשבת ליבשה, אין לו שם אלא ד' אמות, ויותר מזה אסור לו ללכת שמה. וע"ל סי' צ"ה:

(ד) ללכת בספינה בשבת כדי להתפלל בעשרה או למצוה אחרת, אם הספינה הולכת גם בשביל אחרים, יש להתיר. ומ"מ יש להישראל ליכנס לתוך הספינה בע"ש בעוד יום לישב שמה ער שתחשך, ואח"כ יכול לחזור לביתו, וחוזר בשבת לתוך הספינה. אבל שתלך הספינה בשביל הישראל לבד, אין להתיר (עי' בס' נתיב חיים סי' רמ"ח שהאריך בענין זה):
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר