מאמרים וראיונות

ברכת הצדיק!

סיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל | דן כהן | י"ט אדר א' התשע"ו | 2929 | 0 | |

ברכת הצדיק!

מוהרא"ש (הצדיק מיבניאל) היה רגיל לומר:

כל מי שעדיין לא זכה להיפקד בזרע של קיימא, עליו לילך אל צדיקי הדור, ולהתברך מפיהם עד שיפקד.

ואמר שטוב להזכיר את עצמו אצל כל הצדיקים ואצל כל החכמים, כי באמת אין האדם יודע בדור הזה מי צדיק האמת ומי חכם האמת. כי הצדיקים האמתיים והחכמים האמתיים הם נעלמים ונסתרים לגמרי, ובני אדם אינם יודעים מהם כלל ומזלזלים בהם.

ועל כן טוב להתברך אצל כל צדיק מפורסם וחכם מפורסם, ואפילו אצל כל בר ישראל, כי ברכה אינה מזיקה כלל, רק תמיד מועלת, ואל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך (מגילה טו.)

בהקשר זה, מספר מו"ר רבי יצחק לעזער שליט"א את הסיפור הבא:

זוג אחד היה נשוי שנים רבות ולא זכו להיפקד בזרע של קיימא. הרופאים כבר ייאשו אותם ואמרו להם שאי אפשר שיהיו להם ילדים ...

בהזדמנויות שונות הגיעו בני הזוג למוהרא"ש ובכו לפניו שיברך אותם בזרע של קיימא אך הצדיק היה דוחה אותם בכל פעם .

עד שפעם אחת הגיע הבעל לצדיק ביום פורים, בזמן הסעודה, בעת שהיה הצדיק מבוסם לאחר ששתה כמה כוסות כמצוות היום.

הבעל החל לבכות לצדיק בתחנונים : "איני עוזב אותך עד שתבטיח לי בן"...

בעודו מבוסם ענה לו הצדיק : "אני נשבע לך ..." ומיד חזר ואמר : "לא, לא, אסור להישבע..."

ושוב אמר :" אני נשבע לך"...וחזר ואמר :"לא, לא , אסור להישבע, יהודי אסור לו להישבע ".

חזר הצדיק ואמר בפעם השלישית :" אני נשבע לך, שיהיה לך כבר בשנה זו בן זכר".

היהודי החל לנשק את ידי מוהרא"ש מרוב שמחה ואף החל לרקוד בהתרגשות אדירה.

הצדיק, שהיה אז בדבקות של שמחת פורים, הוסיף ושאל את הבעל : " מה עוד אתה רוצה, האם אתה רוצה גם בת? אני מבטיח לך שתהיה לך גם בת..."

ובחסדי ה' התקיימו ברכותיו של הצדיק.  בתוך שנה נולד לזוג בן ובשנה שלאחריה נולדה גם בת.

האב המאושר היה תמיד משבח ואומר: "אם ירצו ח"ו אנשים להסית אותי נגד מוהרא"ש , אני אראה להם את בני ובתי שנולדו בזכות ברכת הצדיק ..."

(מתוך הספר "ונהר יצא מעדן" לקט סיפורים אודות הצדיק מיבניאל)

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר