מאמרים וראיונות

דיבור כללי

גולשים כותבים | יהודה בן סעדון | ח' תמוז התשע"ה | 2678 | 0 | |

דיבור כללי

הרוח הכללית השולטת על כולנו היא רוח הבלבול.
כולם. עשרים, עניים, דתיים, חילוניים. מבולבלים. וכל כך למה?, בגלל הרבה דעות, בדרך כלל טוב שכך. טוב שיש הרבה דעות. זה בסדר זה ידוע, "כשם שפרצופייהן שונים - כך דעותייהן שונות".
כשיש הרבה דעות זה סימן מחלוקת ברור.לפעמים לא צריך יותר מדעה אחרת אחת. המצב הכללי הקיים היום לעם ישראל בארץ ישראל, הוא לא מצב חדש. זה קרה כבר בעבר. אבותינו התנהגו בדיוק כמונו, ולפעמים עשו גם רע מאיתנו, זה כתוב בספרים, אני לא ממציא או מגלה כאן שום דבר.
לדור הזה כעם יש הזדמנות ואפשרות לזרז את הגאולה באופן מיידי.

כל מתחזק מתחיל מרגיש בחוש שזה קורה ומתהווה. אחדות. ברור ומובן הדבר כאיש אחד בלב אחד.
בימים מבולבלים שכאלה בוודאי שקשה ובלתי אפשרי לחיות באחדות.. לא מציאותי.

צריך לדעת.
צריך לדעת זה דבר שצריך לדעת.
צריך לדעת שכבר נאמר על עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. זה היה במעמד הר סיני. זה קרה כאשר פסקה זוהמתן. כך כתוב בפרוש.

"זה יתכן, זה אפשרי, כל עוד עוד אנחנו כאן חיים"..
זה אפשרי וזה בר ביצוע. כל יהודי עם מעט אמונה ויידע בסיסי ביהדות יכול להבין זאת.
למזלנו הטוב יש מי ששומר עלינו. "לא ינום ולא ישן שומר ישראל". רבים מאיתנו חשים את תחושת הגאולה, אך מאידך רואים שגם חבלי משיח מתמשכים והולכים, כאילו שהכל מוטל על כף המאזניים. העם היקר והחשוב שלנו עייף ויגע כבר ממלחמות, פיגועים ונוראות נוספות אחרות. בתוכינו שדים ומחבלים שרק מתלכדים ורוקמים מזמימות נוראות של השמדה והרג,לעשות כך רק לישראל. כל תכליתו של עמלק היא שנאה לשם לשנאה. הדבר הנורא ביותר שיש בבריאה. עמלק אינו מתרצה לעולם. כל תכליתו היא רק שנאה לשם שנאה ממש.
עם כל אומות העולם האחרות אפשר להתפשר מלבד עמלק. צריך להכרית את זרע עמלק!. לומר זאת ללא בושה וללא פחד. עמלק חי בתוכינו והם כנחשים ושועלים, משמיעים לנו כל היום קולות מלמחה. מפחידים ומאימיים עלינו בלי הפסקה. הם מתחזקים כתוצאה מכך ומתלכדים, הם מקבלים מזה מוטיבציה ואנרגיה שרק מחזקת אותם לעוד תחבולות ומזימות רעה על ישראל. שדים ומחבלים. מוכנים למות אך העיקר להרוג יהודים. יש פצצה יותר מסוכנת מפצצת אדם מחבל?.
עמלק של הדור הזה הוא ברור ונראה לכל עין. עמלק של הדור הוא כל מי שהוא הפך מישראל. זה עמלק.
מול העמלק הנורא הזה אנחנו עומדים במבוכה.
כולם מודים ויודעים שמוכרחים לעשות הכל על מנת לעצור את ההידדרות הזאת שפועלת בשיטת הסלאמי הידועה. חותכים חתיכה ועוד חתיכה, עד שמגיעים אל החוט. מכאן אין יותר מה לחתוך. זה המצב היום. הוא ברור. לא צריך להיות רמטכ'ל או קצין בצה'ל או שר ביטחון כדי לדעת שכל יום עלולה לפרוץ מלחמה. אם לא מלחמה אז פיגוע, אם לא פיגוע אז הפגנת זעם, ועל זה הדרך.
צריך לשבור מיד את השיגרה האיומה הזאת. לא לתת שום פיתחון פה לאף ערל שמדבר או חושב לעשות רע לישראל.
השינוי שאנחנו מחויבים בו הוא שינוי גדול ומשמעותי, שינוי כללי. {כללי כבר אמרנו, שייך לכולם}.
שינוי כיוון. לכל העם, צעירים ומבוגרים. כולם מחוייבים בחוק ללמוד ולדעת תורה, מצוות ומעשים טובים.
שינוי מהותי ומהפכני בחינוך. מיד להחזיר לילדיי ישראל את תשתית התורה, האמונה והיהדות.
עם ישראל הוא העם עם הפוטנציאל הגדול ביותר שיש ביקום, בכל התחומים. אנחנו יכולים בנקל לפצח את קילפת הבילבול העוטפת אותנו, ומיד לשדרג את חיינו ולפעול מן הכח אל הפועל ולהגאל באופן מיידי. ללא שום עיכוב. התוצאות יהיו מידיות לכולם. זורעים צדקות ומצוות, ומצמיחים ישועות גדולות, מיידיות. כל בן ישראל בר דעת יודע שאלו לא דיבריי סיסמאות. המפתח המעשי להצלחה נמצא בידי כל אחד ואחד מאיתנו, ואף אחד הוא לא יוצא מן הכלל. ידוע שאסור לו לאדם להוציא את עצמו מהכלל. פשוט ולעיניין- תיקון כללי.
כל בן ישראל שפועל על זה הדרך הוא קובע ומשפיע בצורה שאין לתאר ואין לשער.
חייבים להתחזק ולחזק יותר, ביתר שאת וביתר עוז. ככל שנהיה מודעים לכך יותר, נתקדם יותר, ייטב לנו יותר ברוחניות ובגשמיות. זאת הדרך הבטוחה והסלולה אל הגאולה. עם ישראל עם עשיר ומלומד במצוות וזכויות.

מפתיע הדבר עד מאוד, אך זוהי האמת: רבים בתוכינו הם "אנאלפבתים" ממש ביהדות - ולאו דווקא בניי השכבות החלשות, חסרות ההשכלה. מדינאים, שופטים, קצינים אפילו פרופסורים, חסריי ידיעות אלמנטריות במושגי יסוד ובתורת ישראל, וגם אלו שכבר יודעים - מהי כבר דרגת ידיעתם?...
כמה אנחנו כבר יודעים על מהות המצוות, על חובת הלבבות, על המוסר, עיניין המידות, על הגלוי והנסתר. כמה אנחנו כבר יודעים על אוצרותיה הגדולים של התורה?.

אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלינו, מה יפה ירושתנו, שזכינו להברא מזרע ישראל. הקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו לעד הפקיד בידיינו את אור העולם- את התורה!. "תורת ה' תמימה משיבת נפש, עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי לב, מצות ה' ברה מאירת עיניים, יראת ה' טהורה עומדת לעד, משפטיי ה' אמת צדקו יחדיו, הנחמדים מזהב ופז רב, מתוקים מדבש ונופת צופים.
אלפים ורבבות מבניי עמינו לא טעמו טעם של שמחת התורה ולא יודעים מזה דבר וחצי דבר, כתוצאה מכך מיצתיירת בדעתם דמות מסולפת על התורה והמצוות ומעלים בדעתם שאין ביכולתם להסתגל אלייה. מתרחקים מן התורה ואף נילחמים בה.

השליחות של כולנו היום כמאמינים בניי מאמינים היא להרביץ כמה שיותר דעת ותורה, אהבת חינם ויראת שמיים בישראל. שיכירו וידעו כל היהודים את תורתם, יתבסמו ממנה ויתגאו בה. כל מי שיכיר את התורה ייפחקו עינייו, תתרחב דעתו ויקבל אומץ לב, לחשוב, להתבונן ולהסיק מסקנות.
החידוש הגדול של הדור שלנו הוא שהמון מנעריי ישראל מגיעים אל היכלי התורה, ניצמדים אלייה בכל חום ליבם ונפשם. פורחת בכולם רוח של התלהבות וכישרון, כנות ומסירות נפש. מאידך בפני רוב רובו של הנוער נחסמה הדרך לתורה ולאוצרות היהדות. עלינו מוטלת החובה לגלות להם זאת. חובה יסודית לפרסם זאת בכל דרך אפשרית.
מי יתן וימצאו גיבורי חייל בישראל שישפיעו ויחזירו את כל העם למסלול הישר והבטוח.
כמו שאמרנו קודם, כשם שעל כל אחד מאיתנו מוטלת הזכות והיכולת לשנות ולפעול. כך גם להפך, צריך לראות כל אחד שלא הוא יהיה הגורם המעכב שבגללו תתעכב הגאולה.
יהי רצון שגאולתנו לא תתעכב עוד ולא תתמהמה, אלא תגיע ותופיע לאלתר "ונראה עין בעין בשוב ה' ציון". אמן.

רבי יהודה מתיר. יש על מי לסמוך

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר