מאמרים וראיונות

אין יאוש בעולם כלל

נקודות טובות | הרב אברהם גקי | א' חשון התשע"ו | 7384 | 3 | |

אין יאוש בעולם כלל

רבי נחמן מברסלב זי"ע אמר בקול גדול "אין ייאוש בעולם כלל".
כל דרשן יכול לדרוש בדרשותיו: "רבותי לא להתייאש" אך האם הוא ערב על כך שאין ייאוש?
אפשר שבדברים קטנים וקלים מעודד המשפט אין ייאוש בעולם, אך מה עם הדברים הגדולים?
אם יבוא אחד ויאמר: "אני מיואש מהמשיח, מבית המקדש, אני מיואש שאין לי את משה רבנו ויוסף הצדיק, או שאין לי אישה וילדים וכן אין לי בית? לרבנו נחמן יש כיסוי לצ'ק הזה, והוא ערב על כל מה שהוא אומר כי הכרתו ודעתו את בורא העולם היא עצומה ביותר שאין לו שני מבריאת העולם כמו שאמר בעצמו שזכיתי ליחידה דיחידה במדרגה הגבוהה ביותר שאפשר בן אנוש לזכות.

לזה שמיואש מהמשיח יענה רבי נחמן יש לך משיח! אם תדע מה זה משיח אז יש לך עכשיו ואין ייאוש בעולם ממשיח, כמו שכתב בליקוטי מוהרן, תורה כא' חלק א': אם לאדם יש דעת אז יש לו ואפילו אם יש לו בגשמיות, אם אינו יודע את הדעת הרוחנית של הדבר אז אין לו, ואפילו אם אין לו בגשמיות אם יש לו דעת, יש לו את הדבר בעצמו, כי הדבר השכלי והרוחני הוא הנצחי והדבר הגשמי הוא מדמה ומשל ושלם של השכל ואמצעי בינינו לבין השכל וההבנה, אז משיח פירושו לשוח עם השם יתברך, ומשיח לשון משיח. ועומק דברי חז"ל בגמרא: שמשיח בא בהיסח הדעת", הכוונה שהשם יתברך נמצא רק מסיחים את הדעת ממנו ואין משוחחים ומדברים עמו.

בית המקדש, שאותו בונה רבי נחמן בספריו, שבונה לו בית מקדש פרטי בשכלו, ובתוכו שורה אלקותו של השם, שאינו שוכח אותו לרגע, אם יעבוד נכון ובהתמדה על פי עצותיו של רבי נחמן.

בחינת משה זה הצדיק האמת, רבי נחמן בעצמו, שמוציא אותנו מגלות ההבנה בתורה ובחיים ע"י שלמות הדעת שנקראת משה וכן נקרא יוסף כי ע"י יורד השפע לעולם, אם לא ימכרו אותו ויקיימו עצתו שהיא התבודדות שעה בכל יום, שזה דיבור אישי שלך במילים פרטיות, להודות לו ולשפוט את עצמו אם מתנהג כראוי כלפי בורא העולם, ולבקש על העתיד ותיקון המידות שנקנים מריבוי תפילות ודיבורים. וכן בפרטיות אתה ואני נקראים משה, שצריכים להוציא דיבורי התפילה הנקראים בני ישראל, כי אני ישראל והדיבורים הם בני והגרון נקרא מצרים וכן נקרא האיש שמתבודד יוסף כי מדבר עם השם כמו יוסף הצדיק ששם שמיים שגור בפיו, אז אין ייאוש מיוסף וממשה, כי התורה הייתה הווה ותהיה.

וכן אישה זה אמונה בהשם יתברך, והילדים זה הדיבורים שמולידים בהתבודדות מהפה שלנו, ויראת שמים זה ההכנה שהשם יתברך רואה אותי עכשיו ומסכים אני לכך זוהי בבינת יראה, מלשון ראייה, וכמו שכתוב בגמרא שבית זה יראה, פרוש ראיה, זה עומק דבר רבי נחמן - אין ייאוש בעולם, ורבי נחמן ערב על זה, ומסביר זאת בתורתו, בהבנת השכל ובזה מכפר עוונות וממלא כל החסרונות כמו שכתב בליקוטי מוהר"ן תורה ח' חלק א'.

תפילה:
אנא, ריבונו של עולם, למדני דרכי הצדיק הזה רבי נחמן, לקיים דבריו ולדבר עמך כל יום שעה, שבזה נקרא תלמידו.

להוציא כל יום את דיבורנו מהגרון שזה יציאת מצרים באמת וקרבני אלייך בשלמות, אמן.

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשים3. חזק
מאת: נועם | 21.12.2016 | 18:04:38
חזק יהיה רצון שנצא מגלות פרטית וממילא מגגלות בכלל
2. מלב אל לב
מאת: שמעון ביטון | 11.08.2012 | 22:17:40
אוהב את ה' דרך הרב ג'קי מאד ,הדיבורים דיבורי אמת חיים נצחיים חיים של עוה''ב ,כי מי שישמע באמת ויסתכל בעין האמת יבין מעט עד היכן עד היכן מגיע כל דיבור הקדוש הזה.בכל פעם אני מתחדש מהדיבורים הקדושים הללו. אשריך הרב ג'קי רב אמת שרבינו מתפאר ממכם מאד מאד .חיזקו ואימצו תמיד בהמשכת אור ה' ואור הצדיק האמיתי בעולם מתוך בריאות ושמחה והרחבת הלב אמן כי''ר.
1. ומה עוד?
מאת: אביתר | 24.06.2011 | 13:59:40
אם כל העולם הזה נברא שיהודי ידבר וזהו, העולם הזה הוא מיותר לגמרי וחסר כל ערך, ה' יתברך בנה פה עולם סתם ו"בזבז" מכוחותיו על אינסוף דברים שהם מחוסרי תכלית כוונה ורצון, ורק העיקר שכל יהודי ידבר.
נראהשהתורה [המוצגת כאן] כאן חסרה חסרה מצד המציאות הכוללת השלימה. תחיו בעולם צדיקי. יש פה מדינה לנהל יש פה רצון אלוהי המתגלה בעם שלם, ובמדינה הולכת ומתהווה, הבריחה המתמת של אנשי קודש מהחול היא הרסנית לאין קץ.
הלואי והדתיים יעשו כבר תשובה.
והדברים ארוכים.
אשריכם תפיצו תורה!
אתר של שמחה
עמוד הבית
יצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר