מאמרים וראיונות

היום היום הזה ממש

נקודות טובות | יהודה בן סעדון | ד' תשרי התשע"ו | 2929 | 0 | |

היום היום הזה ממש

אומר לנו הקדוש ברוך הוא "אנוכי מצוך היום, ובכל יום ויום יהיו בענייך כחדשים".
אם האדם יסתכל טוב על עצמו, הוא יראה שכל הבילבולים, האכזבות והדמיונות שיש לו, זה רק בגלל כל המחשבות על הימים שעברו לו, על דברים שקרו לו בעבר. אדם אוהב להזכיר לעצמו, פעם הייתי, פעם עשיתי וכו'.
חז"ל מסבירים ומגלים לנו שהמחשבות הללו באים רק בגלל שבני האדם הם כמו זקנים בעיניי עצמם.
אדם חושב בינו לבין עצמו שהוא כבר זקן בהרגליו ובמהלך חייו עד כדיי כך שהוא לא יכול למצוא לעצמו איזו-שהיא דרך חדשה, איזה שהוא פתח... הסיבה העיקרית שקשה מאוד לאדם לחזור או למצוא את דרך האמת, אפילו גם בעליי האמונה שמקיימים את המצוות, גם אותם עושים בעייפות, בזיקנה, בלי חשק, בלי התלהבות עד כדיי כך שאדם נראה זקן בעיניי עצמו. המסקנה הזיקנה מזיקה מאוד מאוד לאדם. לכן אסור להיות זקן. לא חסיד זקן ולא צדיק זקן. אם האדם יחשוב לעצמו שאין לו תקנה, שממנו כבר לא יצא שום דבר, שהוא כבר ניסה כמה פעמים ולא הצליח ושנמאס לו כבר מהכל והוא מעדיף לא לחשוב על כלום אלא פשוט לחיות. נושמים אז חיים. מה לעשות... אדם יכול ללכת לאבדון ממש חס ושלום.

בן אדם מה לך נירדם. צריך להתעורר שזה עיקר התשובה, צריך לבקש מהמעורר ישנים והמקיץ נירדמים, השיבנו אבינו אלייך ונשובה חדש ימינו... לבקש התחדשות. הייצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל ועיקר עבודת ה' היא התחדשות, שצריך להתחדש בכל יום ויום כמו שכתוב "אשר אנוכי מצווך בכל יום ויום יהיו בענייך כחדשים". מי שמרגיל ומחזק את עצמו להתחדש בכל פעם מחדש מובטח לו שהוא לא ייפול אף פעם אפילו שיעבור עליו מה שיעבור. אדם צריך לסלק מדעתו ולהעביר ממחשבתו לגמריי כל מה שעבר עליו ביום שחלף וידמה לעצמו בכל יום ובכל שעה כאילו היום הוא נולד ועכשיו עכשיו ממש הוא מתחיל התחלה חדשה. הריי כתוב "היום אם בקולו תשמעו" שהכוונה היא לכאן ועכשיו. לחשוב בכל יום ובכל שעה כאילו רק עכשיו נולדתי ואני רוצה להכיר את מי שאמר והיה העולם. לחיזוק נוסיף שאפילו אם ניסיתם כמה וכמה פעמים ורציתם להתחדש ולא עלה בידייכם, תעשו התחלה חדשה. כי יום כמו היום לא היה מעולם, והרגע הזה הוא רגע שמעולם לא היה כמוהו, ומי יודע מה מזמנים לו מין השמיים?, מי יודע מה הוא יכול להרויח?. הלא ישועת ה' כהרף עין. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ואין יום דומה לחבירו ואין שעה דומה לחברתה. נסכם את הדברים בכך שצריך כל אחד להאמין שבכל שעה ובכל רגע מחייו שיש לו כוח להתחיל מחדש.והיעקר העיקר לא להסתכל על היום שעבר,כי מה שהיה היה.כל אחד יחזק את עצמו מעכשיו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא בכל מה שיכול, אם בלימוד התורה, אם בשמירת שבת, גמילות חסדים וכו'. גם אם אדם לא יכול לעשות כלום באותה שעה, על כל פנים ישתוקק ויכסוף לה' יתברך, כי רצון וכיסופים זה יקר יותר מהכל.

 

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר