מאמרים וראיונות

מהפכן

אמונה והשקפה | הרב נס חי | ב' שבט התשע"ז | 4178 | 0 | |

מהפכן

מהפכן
רבי שמעון בר יוחאי, התנא שניצח את כולם. 
את הרומאים. 
את מידת הדין. 
את התנאים. 
את משה רבנו. 
את התורה הקדושה. 
את הבורא יתברך. 

רבי שמעון בר יוחאי עוד בצעירותו עשה מהפכה בבית המדרש. 
כששאל - תפילת ערבית רשות או חובה? 
וגרם למהפכה שבסופה הדיחו את רבן גמליאל ומינו את רבי אלעזר בן עזריה. 

רבי שמעון היה אחד מחמישה תלמידי רבי עקיבא שנותרו לאחר פטירת 24000 תלמידיו. 
ורבי עקיבא העביר לו את עניין סודות התורה, כפי שקיבל מרבו, רבי אליעזר בן הורקנוס. 
והזהירו לבל ייכנס למחלוקת עם חכמים על עניין זה, כדי שלא ינדו גם אותו אם יגלה את גדולתו ברבים. 
וכל זאת בגלל הטראומה שנגרמה לעם ישראל בגלל משיחי שקר. 
לכן גנזו את עניין סודות התורה, ועסקו בגלוי רק בפשטי תורה והלכות - משנה וגמרא. 

בהמשך חייו. 
רבי שמעון לא היה אחד שמסכים עם המציאות שנכפתה על עם ישראל. 
בעקבות חורבן הבית ושלטון רומי. 
וכידוע גינה את מלכות הרשעה. 
וברח לבית המדרש. 
כדי לדרוש את הבורא יתברך על ידי לימוד תורה. 
אך עדיין התורה שלמד לא הספיקה כדי למתק את הדינים. 
ונכנס למערה ושם במשך שתים עשרה שנה עסק עם בנו אלעזר. 
בתורה ותפילה. 
אליהו הנביא וצדיקים מעולם האמת ניגלו אליהם 
וגילו להם סודות על גבי סודות של עומק התורה ופנימיות המצוות. 
סודות שאיתם ידע רבי שמעון כי אם יצליח להנחיל לבני ישראל את אשר נגלה לו. 
אז יצליחו לנצח את תרבות יון ורומי. 
ולהינצל מן הגלות. 
כאשר יצא מן המערה בפעם הראשונה 
ראה כי אין הבריות עוסקים בתורה והחלו לשרוף הוא ובנו במבט עיניהם את הבריות. 
ובת קול ציוותה עליהם לשוב למערה. 
לאחר שנה יצאו בשנית. 
והפעם היה רבי אלעזר שורף ורבי שמעון בר יוחאי מרפא. 
רבי שמעון הקים את בית המדרש הנעלם. 
והיו איתו עוד תשעה תלמידים בלבד. 
חבריו התנאים לא ידעו מאומה על גדולת השגותיו. 
הוא הקפיד להעלים מעיניהם את תורת הסוד. 
ואת עליות הנשמה שעשה כדי לגלות עוד ועוד סודות עליונים של קבלה אמיתית מפי הגבורה. 
ממש כמו משה רבנו שנכנס אל הערפל. 
עד שאמר - משה רבנו לא ידע כי קרן עור פניו - ואני ידעתי. 
דהיינו שהצליח לנצח את הקטרוג שנמשך על סודות התורה בגלל חטא העגל. 
חטא שבעקבותו גורש משה רבנו משער החמישים של התורה. 
כשנאמר לו - לך רד - רד מ חמישים. 
ונסתלקה ממשה רבנו נשמת סבא דסבין אשר נתעברה בו אז. 
ופרחה ממנו בגלל חטא העגל. 
רבי שמעון בר יוחאי הצליח לנצח את הדין הזה לכן הצליח לגלות גילויי תורה שנמנעו ממשה רבנו. 
וכל זאת כמובן מכח נשמת משה רבנו. 
בסוד העיבור. 
ולכן היה לו את הכח לומר - יכול אני לבדי לפתור את כל העולם מן הדין. 

עד כאן אנו רואים כי ניצח רבי שמעון, את הרומאים, את משה רבנו, את התורה הקדושה, את מידת הדין. 
פעם אחת ראה רבי שמעון מלאך משחית הבא לכלות את העולם בגלל פשעי האנשים. 
עצר רבי שמעון בר יוחאי את המלאך ואמר לו לשוב למקומו. 
שב המלאך למעלה ונצתווה שוב לרדת ולהשמיד. 
עצר אותו שוב רבי שמעון ואיים עליו כי אם לא ישוב למקומו יטיל אותו רשב"י למקומם של עזא ועזאל. 
שב המלאך המשחית וטען בפני הבורא כי רשב"י לא נותן לו לעשות את גזרת הבורא. 
ויצאה בת קול ואמרה 
הקב"ה גוזר והצדיק מבטל, הצדיק גוזר והקב"ה מקיים. 
וכך ניצח רשב"י את מידת הדין, ואת הבורא יתברך. 

 
כאשר נתכנסו חכמים ביבנה בחנו לעומק את מצבם של עם ישראל ואמרו -
עתידה תורה שתשתכח מישראל. 
רבי שמעון בר יוחאי אמר כנגד כולם. 
כי בזכות חיבורו, ספר הזהר לא תשכח התורה הקדושה מעם ישראל. 
וזה נרמז בפסוק - כי לא תשכח מפי זרעו - סופי תיבות - יוחאי. 
מפי זרעו של יוחאי הוא רבי שמעון, לא תשתכח התורה. 
אך הקליפה קודמת לפר, ולכן לפני שנתגלה ספר הזהר בעולם היה הכרח שתהיה מניעה גדולה מצד חכמים העוסקים בתורה. 
איתם מתעסק המלאך הקדוש בעצמו דהיינו הס"מ בעצמו, וזאת על ידי שמתלבש במצוות. 
השיטה הכי טובה בעולם, להתלבש בטעמי המצוות עד שהאדם הטועה משוכנע כי הוא עושה מצווה גדולה. 
איזה תרגיל. 
מאז שהטעה את הנשמות של הצדיקים שהיו בתוך נשמת אדם הראשון שיטעמו קצת. 
כדי שיוכלו לעבוד את הבורא יתברך עם יצר הרע. 
מאז שהטעה את השבטים למכור את יוסף כשהם בטוחים כי עושים מצווה גדולה. 
וכן את בני ישראל בחטא העגל. 
והמרגלים. 
וקורח. 
ודוד ובת שבע. 
וכן הלאה. 
מתלבש במצוות. 
ואז הופך הכל מהיפך אל היפך לטובתו. 
כפי שעשה כיום עם גילוח זקנים וקיצוץ פאות. 
תרגילי מצוות. 

האר"י הבעש"ט הרמח"ל המשיכו את דרכו של רבי שמעון בר יוחאי למרות מחלוקות רבות מצד גדולי ישראל. 

רבנו נחמן בן פייגא, בהקדמה לחיבורו הקדוש  ליקוטי מוהר"ן מציין את העניין הזה כי לא תשכח מפי זרעו. 
ואמר ניצחתי ואנצח גמרתי ואגמור אני הנהר המטהר מכל הכתמים. 
והטיל על תלמידו רבי נתן משימה עצומה לחבר בין הפשט לעומק ואכן רבי נתן הצליח לעמוד במשימה. 
וחיבר את ליקוטי הלכות. 
חיבור שעליו העידו משה רבנו ורבנו נחמן כי חיבור זה הוא הגן עדן של הבורא יתברך. 
אז האם ינצח רבי שמעון לבסוף? 
את העוסקים בתורה וחולקים עליו? 
מן הסתם כן. 
רק באיזה מחיר?  

ימים יגידו......

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
יצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר