מאמרים וראיונות

יגעת - תאמין שמצאת!

אמונה והשקפה | הרב מאיר שלמה | י' טבת התשע"ו | 3562 | 0 | |

יגעת - תאמין שמצאת!

 אמר רבי יצחק: "יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין".
רבי נתן, התלמיד המובהק של רבי נחמן מברסלב, מלמד אותנו שהיצה"ר יאמר לך - יגעת ולא מצאת! אל תאמין!

יבוא אליך היצר הרע ויאמר לך- תראה אותך, תראה איך אתה נראה, תראה את החיים שלך, כמה אתה עושה ולא יוצא מזה כלום, עזוב אותך, רד מכל העניין, אתה באמת חושב שאתה יכול להיות צדיק? כמה אתה יגע ותראה איך עבודת ה` שלך נראית! וככה ינסה לייאש אותנו..
אומר לנו ר` נתן:  יהודי! יגעת ולא מצאת??? אל תאמין לו!!! הוא שקרן, אין מציאות שאדם יגע ולא מוצא! אלא יגעת, תאמין שמצאת.

"ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי"
על כן, ה` בחסדו יתברך בא אלינו בחושך דווקא, כי לא יראני האדם וחי, אז בחושך. 
כשאתה נמצא ברגעים של קטנות המוחין, בצמצומים נוראים, במצבים הכי קשים שלך, דע לך שה` יתברך תמיד אתך, קרוב אליך ואצלך ממש.. בתוך החושך.

 "ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשא "..
קין עשה דבר נורא. לרצוח את אח שלך?! גם בחברה מקולקלת זה דבר נורא..
מסביר לנו ר` נתן, קין לא אמר גדול עווני מנשא קין שאל את זה.

קין פנה לה` יתברך בשאלה: ריבונו של עולם, גדול עווני מנשא?!! הלא אתה ה` יתברך! יש משהו שאתה לא יכול לתקן? נכון, עשיתי מה שעשיתי, זה נכון! עשיתי דבר נורא, אבל יש תשובה בעולם! יש ה` יתברך בעולם! האם יש משהו שאתה לא יכול לתקן?
ומה אומר ה` יתברך לקין? "כל הורג קין שבעתיים יוקם" מי זה ההורג את קין? אלה כל מי שמייאשים אותנו, שאומרים לנו שאין לנו סיכוי, שה` יתברך רחוק מאתנו, שלא נצליח.. הלא קין התעודד ושאל גדול עווני מנשא? כל ההורג קין זה כל אלה שאומרים לנו שגדול עוונינו מנשא, שהורגים את מי שסמך על כחו של ה` ואמר שבעצם אין משהו שהוא יתברך לא יכול לתקן. שנזכה להיות מהמעודדים ולא מהמקפידים, אמן.

"ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו"
שואל החפץ חיים במה זכה קין שה` ייתן לו אות לשמירה? הרי עשה דבר נורא..
אלא, קין אומר לה` `והיה כל מצאי יהרגני`.

קין אומר לה' רבונו של עולם, עשיתי דבר נורא, זה נכון, אבל תדע לך, רבונו של עולם שאם אתה לא תשמור עלי, אני גמור.. אין לי למי לפנות! אם אתה לא עוזר לי עכשיו, אני אבוד, אין לי לאן ללכת! אין לי! 
אז מסביר החפץ חיים - אמר ה` יתברך:אם הגעת להבנה כזו גדולה שאתה לא יכול בלעדיי, מגיעה לך שמירה מיוחדת!

אדם צריך להגיע להבנה שבלי ה` אנחנו גמורים, למי נפנה? איפה נלך? נחזור לשטויות שלנו? לאן נלך? רבונו של עולם, אם אתה לא עוזר לי עכשיו, אני אבוד!
הו, אז תהיה לך שמירה מיוחדת.
 "כי לא יטש יהוה עמו ונחלתו לא יעזב".
יש ששה מליארד אנשים בעולם..
הרוב גויים שלא עושים רצונו יתברך ועוד מכעיסים במכוון. יש 18 מיליון יהודים בעולם, רובם רחוקים מה` ולכולם נותן ה` פרנסה, בריאות, לכולם הוא דואג, גם לרחוקים וגם לאלו שלא עושים רצונו ומכעיסים.. 
אז אותך, שאתה רוצה לעשות רצונו, עזוב את זה אם אתה מצליח או לא.. לך שיש רצון חזק לעשות רצונו ולגרום לו לנחת רוח.. אתה חושב שאותך הוא ישכח?
אתה חושב שאותך הוא יעזוב? שאתה מבין הבודדים מכל באי עולם, שזכו להיות בין רוצי לעשות רצונו, אותך אותך ה` יתברך יעזוב?
עכשיו תן חיוך, קמצן.
 "חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה`"! 
כל העושים רצונו, לא נאמר.. אלא כל המייחלים! 
צא ולמד כמה יקר הוא הרצון, אל תוותר אף פעם על הרצון שלך להיות עבד ה` באמת.
ואם אינך רוצה, מלמד אותנו ר` נחמן, לגיטימי.. אבל לפחות תרצה לרצות. ואם אינך רוצה לרצות באמת, גם זה לגיטימי, אבל לפחות תרצה לרצות לרצות! וכן על זו הדרך.

 "הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם.. מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא".
אנחנו קוראים בכל בוקר שה` רופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם.. ובהמשך כתוב- מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא.
מה הקשר בין רופא לשבורי לב לבין מונה מספר לכוכבים?
אלא מה, ה` רופא לשבורי לב, מרפא אותם, מחבש עצבותם, מעביר להם את העצבות. באיזה אופן הוא עושה את זה?
מה זה נקרא אדם שבור.. אדם שבור אומר לעצמו- שמע, את המצב שלי אני יודע, אחד ועוד אחד אני יודע שזה שניים, אני יודע לחשבן, חשבנתי את הדברים ואני בדילמה רצינית. כנראה יש לי גם פגמים וקלקלתי, הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי..
אז שמע, אני תקוע, ואני גם לא יודע איך לצאת מהסיפור מכיון שאין שום סיבה לכאורה שזה ישתנה
כי אני יודע לחשבן דברים ואני רואה שאין מוצא..
אז אתה אומר לי `אמונה` אבל המציאות טופחת על הפנים וזה עוד יום ועוד יום..
ואני מבין גם את ה` למה זה. אני אדם עם יראת שמים ואני יודע לחשבן דברים ואני מבין שזה עונש כזה, תשמע, זה חשבון ואין סיכוי לצאת מזה אי פעם.. 
אז אני מבין שמצבי קשה ואתה אומר לי,  תתחזק, תתחזק, אבל אני מבין את המציאות ואני לא רואה מוצא!זה מאד יפה להגיד `תתחזק` אבל אני לא רואה פתרון. אז אני שבור.
ז"א מכיון שחשבנתי את הדברים ויש לי קצת יראת שמים אז הבנתי שהמצב שלי עגום ולכן יש לי אזלת יד וכבר אין חשק לייצר כלום כי כבר אין סיכוי, אז התוצאה זה כבר ייאוש, אז אני מיואש, מה אתה רוצה ממני, אני שבור.
אז אומר לו הקב"ה: נפלא מאד. החשבון שלך עד לפה, היה נפלא. אתה יודע איך אני מרפא אותך?
אני נותן לכל אחד מהכוכבים מספר. אתה רואה את כל הכוכבים הקטנים בשמים? מה אתה רואה שם?.. אינסוף כוכבים, אינסוף גלקסיות, קוסמוס נוראי, ענק.. 
תדע לך שכל אחד מהכוכבים האלה מסומן אצלי עם מספר ושם.
ז"א, אתה חושב שהבעיה שלך בגלל שהיא מסובכת, שמתי את התיק שלך למטה, מתחת לכל הערימה, עם המקרים הקשים, ואני מטפל רק במקרים הקלים עכשיו. המקרה שלך, אתה יודע, יבוא איזה יום, נטפל בו גם כן, אתה מקרה קשה.. אני קודם כל לוקח את התיקים הפשוטים.. התיקים הכבדים, אני מתעסק אתם בזמנים מיוחדים. בינתיים התיק שלך נמצא בפנים שם באיזו מגירה חשוכה.
אז תדע לך, זה בכלל לא ככה.. התיק שלך מול העיניים שלי כל הזמן!
לכל כוכב יש שם וכל כוכב אני רואה אותו הדבר בדיוק, ואתה מול העיניים שלי כל הזמן!
ושלא תחשוב שלרגע אחד נכנסת לקטגוריה של תיק כזה ישן שלא מסתכלים עליו.
כמו שאני יושב ומחשבן כל רגע את כל הבריאה של כל אחד ואחד מאתנו שיהיה לו הכי טוב עלי אדמות עם כל הפונקציות של עבר הווה ועתיד.. כל החשבון המסובך, עם כל הגלגולים והכל, אז אני עושה את זה עם כל אחד בנפרד, אף אחד לא נעלם לי.. `אין שכחה לפני כסא כבודך`
ז"א איך אני מרפא את השבורי לב, אני מודיע להם, תדעו לכם, כמו שהכוכבים, אף אחד לא נעלם ממני באינסוף כוכבים האלה, ולכל אחד יש שם מוגדר ומדויק וזה לא סתם איזה אוסף כזה, מקבץ כזה של כוכבים שאתה אומר- מי יודע בכלל איפה זה מתחיל ואיפה נגמר. 
אלא כל אחד מסומן ומקוטלג, הכל אני רואה.. אז דע לך שגם אתה נמצא אצלי מול העיניים כל הזמן.
אם את כל הכוכבים הקטנים והרחוקים אני זוכר, אותך, שאתה הבן שלי, אותך אני אשכח?

(מתוך הספר "הסוד שבך" / הרב מאיר שלמה)

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ציון סייג נ"יספר הרב דבש מסלעדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרהיה שותף להפצת האתרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר