מאמרים וראיונות

הקמת מדינת ישראל

אמונה והשקפה | הרב אברהם ציון | י"ג תמוז התשע"ה | 2847 | 1 | |

הקמת מדינת ישראל

אומר רביז”ל בתורה קט”ו בליקו”א: הי”ת אוהב משפט על כן הוא מוכרח כביכול להסכים להזמין מניעות לאדם ולמונעו מדרך החיים כפי הראוי לו, לפי מעשיו הרעים על פי הדין והמשפט, כי הוא יתברך אינו יכול לדחות את הדין כי הוא יתברך אוהב משפט. אך מאחר שבאמת הוא יתברך אוהב ישראל ואותה אהבה שהוא אוהב את ישראל גדולה יותר מהאהבה שהוא אוהב את המשפט. מה עושה הי”ת, מסתיר את עצמו כביכול בתוך המניעות שמזמין לאדם שעל פי הדין והמשפט מגיע לו על פי מעשיו הרעים. כלומר הי”ת כביכול מרמה את המקטרגים שעומדים על זה שיעשה משפט צדק וימנעו את האדם מלהתקרב אליו יתברך והוא עושה שיתקרבו אליו ע”י שמסתתר בתוך המניעות שמזמין לאדם. וזה כעין דברי האריז”ל שמסביר על ירידת נשמת אברהם אבינו ע”ה. כי לפני שירדה נשמת אברהם אבינו ע”ה לעולם התנגדו הקליפות לזה שנשמה קדושה כזו תרד בדור חייב, דור של עובדי עבודה זרה וכו’. לכן רימה הקב”ה את המקטרגים והציע להם להוריד את הנשמה הקדושה הזו בתוך טיפת זיווגו של תרח עובד עבודה זרה, וממילא אברהם אבינו יפול בתוך קליפת תרח ויתקלקל יותר ויותר, ואז תהיה לקליפה יניקה יותר. ולזה הסכימו הקליפות. ואח”כ הקב”ה נתן כח לאברהם אבינו ע”ה לצאת מהם ולגלות האמונה הקדושה בעולם. וכן בסיפור של ה”זבוב ועכביש” מספר רביז”ל את ההתנגדות של הס”מ לירידת נשמתו הקדושה, נשמה שאם היא תרד לעולם בודאי תחזיר את עם ישראל להקב”ה, והס”מ הסכים רק אם תהיה עליו מחלוקת. ואנו עדים היום שאע”פ שהיתה מחלוקת, ברוך ה’, דבר רביז”ל מתפשט בעולם. ונמצא כשהי”ת אמר לס”מ תמצא לך עצה נגד זה שרביז”ל ירד לעולם, כבר ידע הי”ת ששום עצה כבר לא תועיל ובזה הטעה את הס”מ.

ועל פי זה נתרץ את השאלה, מדוע הי”ת הביא את עם ישראל מהגלות לארץ ישראל לפני כשישים שנה, לבנות את מדינת ישראל ע"י כופרים שרצו לעקור את האמונה משארית עם ישראל שעוד החזיקו בה, ולא לבנות את המדינה ע"י צדיקים. ועוד, כיצד בזמן האחרון זכינו, ברוך ה’, ליראות את הגלים הנפלאים של החזרה בתשובה של עם ישראל להי”ת ואת התפשטות תורתו של רביז”ל בעולם אחרי הסתרה כל כך גדולה. ותירוץ זה יתלבש לנו בשני מאמרי חז”ל.

אמרו חז”ל: אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. וכן על הפסוק “בעתה אחישנה” אמרו חז”ל: זכו אחישנה לא זכו בעתה. כלומר “זכו”, מדובר על ה”דור שכולו זכאי”, אז –אחישנה, הינו אזרז אותה, ואין המקטרגים יוכלו לטעון נגד זה שאין זה על פי משפט צדק, כי הרי הדור זכאי. אבל אם “לא זכו”, היינו “דור שאינו זכאי” - בעתה תבוא הגאולה שהיא האמונה לעם ישראל, ואיך? ע”י שירמה במקטרגים שלא יסכימו לגאולה, כי ידרשו משפט צדק. אבל היות שהקב”ה אוהב את ישראל ­ כדברי רביז”ל ­ לכן “בעתה”. וזה כאמור ע”י שירמה בקליפות. כי לפני כשישים שנה הדור לא היה זכאי לחזור לארצנו הקדושה, כי בעוונותינו הרבים התפשטה מאוד האפיקורסות בעולם והמשכילים משכו את עם ישראל לכפירות, וכמעט רוב עם ישראל נמשך אחריהם. ובכל זאת מצד רחמנותו יתברך, רצה הי”ת להחזיר את עם ישראל לארצנו הקדושה, שהיא מקום ההשגחה והאמונה, ולהחזיר את בניו אליו, ובודאי לא הסכימו הקליפות לזה, משום שהדור לא היה זכאי. ואז רימה בהם הי”ת והציע לקליפות להעלות את ישראל ארצה ע”י הכופרים שבאו הנה להקים את המדינה, שכופרים אלו העבירו על דת גם את הנותרים מעם ישראל שהחזיקו בתורה ובאמונה, וקצצו להם את הפאות, ואמרו להם שפה לא צריך דת וכו’ וכו’ כידוע דברים אלה, וגם נכתבו בספרים. ולאחר שהעבירו אותם על דת, הפך הי”ת את הקערה על פיה והכניס את רוח הקדושה בעם ישראל וממש לעינינו רואים את החזרה בתשובה של עם ישראל להי”ת תהילות לאל.

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשים1. מדינת ישראל כסא ה'
מאת: שמחה | 17.05.2011 | 11:35:23
אין מדינה בעולם אשר מעביר את יום העצמאות לכבוד הקב"ה כדי שלא יחוללו את השבת לצערנו מנהג הדלקת מדורות במוצש"קגורם להרבה חילולהשם
ביטוח לאומי מוסד החסדהגדול בארץ ישראל הכסף שמדינת ישראל מעביר לישיבותאיפה העין הטוב שלך ?
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ציון סייג נ"יספר הרב דבש מסלעדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרהיה שותף להפצת האתרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר