מאמרים וראיונות

אמונה והשקפה

מהפכן
מהפכןהרב נס חי | 29.01.2017

רבי שמעון בר יוחאי עוד בצעירותו עשה מהפכה בבית המדרש. כששאל - תפילת ערבית רשות או חובה? 

סביבון, סוב, סוב, סוב
סביבון, סוב, סוב, סובהרב ארז משה דורון | 25.12.2016

רבי נחמן מגלה לנו, שהבריאה נמצאת בתנועה מתמדת. כל נברא משתנה ועובר ממימד למימד. הנבראים הנמוכים מזדככים ועולים למימד רוחני יותר, והנבראים הרוחניים מתגשמים ויורדים למימד נמוך וחומרי יותר.

עצות להתקרבות לצדיק
עצות להתקרבות לצדיקהרב עפר ארז | 20.11.2016

אומר רבי נחמן במעשה משבעה קבצנים, כאשר שני היתומים נזכרו והתגעגעו לאחד מהקבצנים, הקבצן - הוא הצדיק מיד הופיע לפניהם!

ובחרת בחיים
ובחרת בחייםהלנה פרץ | 15.09.2016

אשרינו שאנו בניו של הקב"ה המנחה אותנו כאב את בנו, ואומר לנו "ובחרת בחיים". שנזכה להשיב לו באהבה ולקיים את דבריו, ועל ידי זה יקויים בנו "ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך".

תגיד - אתה מאושר?
תגיד - אתה מאושר?ניר אביעד | 09.02.2016

לא מזמן שלשלתי מטבע לכוס פלסטיק מושטת של קבצן ברחוב. עשיתי את זה כמו בפעמים רבות אחרות במין אוטומטיות חסרת רגש וללא כוונה ומחשבה מיוחדים. אותו קבצן הישיר אלי מבט ואמר: "אפשר עם חיוך בבקשה?".

תכלית הידיעה - שלא נדע
תכלית הידיעה - שלא נדע הרב עפר ארז | 31.01.2016

אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים את הנהגת העולם, ואנחנו גם לא אמורים להבין. אם כן, עקר עניין העבודה שלנו לגלות את האמונה גם בתוך ההסתר פנים.

יגעת - תאמין שמצאת!
יגעת - תאמין שמצאת!הרב מאיר שלמה | 22.12.2015

רבי נתן, התלמיד המובהק של רבי נחמן מברסלב, מלמד אותנו שהיצה"ר יאמר לך - יגעת ולא מצאת! אל תאמין!אומר לנו ר` נתן: אל תאמין לו!!! הוא שקרן, אין מציאות שאדם יגע ולא מוצא! אלא יגעת, תאמין שמצאת.

לצאת מבוץ הדמיונות
לצאת מבוץ הדמיונותהרב ארז משה דורון | 14.12.2015

כל הנפילות והירידות של כל הרחוקים שנתרחקו מה' יתברך, הכל היה על ידי שלא בררו המדמה על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים וסמכו על דעת עצמן. ועל ידי זה נאבדו ונטרדו מן העולם..

אל תהיו קופים
אל תהיו קופיםאודל תהילים | 26.10.2015

אם אתם לא יודעים כמה שאתם מיוחדים וחד פעמיים,אז הדרך הפשוטה ביותר להרגיש "משהו" או "מישהו" היא להיות קוף. כן כן, קוף...

עוברים דירה
עוברים דירההרב ארז משה דורון | 19.10.2015

יותר ויותר אנשים כבר לא רוצים לקום בבוקר. בשביל מי? בשביל מה? איפה מוצאים תקווה? למה אפשר לצפות? אין מנהיג. אין דגל. אין חזון. אין דעת.

כי סוף כל סוף יגמור השם יתברך את שלו
כי סוף כל סוף יגמור השם יתברך את שלוהרב ארז משה דורון | 14.10.2015

כמו טיפול כימותרפי, שמצד אחד עניינו להמית את התאים הסרטניים, ומצד שני שלא לפגוע בתאים הבריאים, כך גם תפקידם של כל גלי הצער שעוברים עלינו, להמית בתוכנו את החלק הפגוע, אבל לא להזיק לחלק הבריא.

זה מעשה שלו וזה מעשה שלי
זה מעשה שלו וזה מעשה שליהרב ארז משה דורון | 20.09.2015

החיים רצופים הפתעות בלתי נעימות באופן מתסכל. כולנו רוצים להיות חכמים, יפים, לשלוט במצב ותמיד לנצח, אבל כמה מאתנו, אם בכלל, מצליחים להגשים חלום כזה?

כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו
כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמוהרב ארז משה דורון | 20.09.2015

"כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו", אומר רבי נחמן. באופן לא מובן. גם אם נראה לעיין שהרע מצליח ועולה, שהטוב נרדף ומפסיד, גם במקרה הזה ממשיכה זו להיות הנהגתו של השם יתברך.

והוא גם חבר טוב
והוא גם חבר טובהרב ארז משה דורון | 23.08.2015

היו תקופות שהקשר עם הקב"ה באמצעות "הלבוש" הזה היה באמת קשר פנימי ועמוק, מסעיר ומרגש. קשר שבעבורו מוכנים לחיות ולמות. בלי ההרגשה הזאת קשה להבין אלפים ורבבות יהודים שאכן מסרו נפשם למוות ובלבד שלא ישתחוו לפסל או יעברו על מצוות הבורא

זאת לא הדרך
זאת לא הדרךהרב ארז משה דורון | 19.08.2015

מחפשים פתרונות בחוץ. מחפשים את מי להאשים, איך לשנות את המצב. מנסים כך ומנסים אחרת, ונכשלים, נכשלים, נכשלים, עד זוב דם, עד ייאוש, עד אדישות, עד כפירה. אבל אף אחד לא טורח לבקש את השורש...

די לחיצוניות
די לחיצוניותהרב ארז משה דורון | 05.08.2015

"חדלו עוד מלהיות עניים", קורא אלינו הנשר הגדול. "אל תאמינו למראה עיניים", מרמז לנו הצדיק ברחמיו הגדולים...

לחיות בתוך העיגול
לחיות בתוך העיגולהרב ארז משה דורון | 27.07.2015

רבי נחמן מספר לנו על עיגול, שמי שנמצא בתוכו מוגן אפילו מפני מלך השדים. הוא מגלה לנו דרך סודית, באמצעותה מתהפכים היוצרות, והטירוף עצמו נסוג בפחד לאחור. "אם ארצה – אתה תפחד ממני".

מעבר לפני השטח
מעבר לפני השטחמערכת האתר | 19.07.2015

נורה אדומה החלה להבהב בדור הגולש, שכל רגע קופץ מנושא לנושא, מתקשר עם כמה רשתות של עשרות, ומאות אנשים בים של תנועה, עסקים, תוכניות, הרצאות, חברים, בילויים וכו'...

לבנות מעקה לגגות המח
לבנות מעקה לגגות המחהרב ארז משה דורון | 12.07.2015

מצוות מעקה – "כי תבנה בית חדש ועשיתמעקה לגגך", כי צריך לבנות הבית בחכמהבבחינת "בחכמה יבנה בית...

תקומת החורבן
תקומת החורבןהלנה פרץ | 24.07.2015

ימי בין המייצרים הם ימי חשבון הנפש לגבי הפרט והכלל. זמן זה, שהוא ביסודו זמן אבל על חורבן בית המקדש, על סילוק שכינת בורא עולם מתוככי איש ישראל, הוא זמן המשמש להתבוננות האדם על עצמו ועל סביבתו

היכן השלום
היכן השלוםהלנה פרץ | 09.07.2015

מה צריך עם ישראל יותר מהשלום? מה זה המושג הזה. איפה השלום שאנו כה מיחלים לו?

המופע של טרומן
המופע של טרומןהרב ארז משה דורון | 30.06.2015

מאז שנברא העולם ועד היום מנסים בני האדם למצוא משמעות לחיי האדם ולעולם כולו. אין סוף של רעיונות כבר הועלו על ידי המין האנושי. וגם בדור המבולבל שלנו ממשיכים הרעיונות לזרום. זה לא התחיל ב"מופע של טרומן" ולא ב"מטריקס".

תורות העידן החדש
תורות העידן החדשהרב ארז משה דורון | 30.06.2015

לפני זמן מה קבלתי מכתב ובו שאלה לגבי התייחסותנו לתורות "העידן החדש" (ה"ניו אייג') ונראה לי שיכול להיות לתועלת לפרסם את הדברים.

טביעת אצבעות
טביעת אצבעותהרב ארז משה דורון | 30.06.2015

נמצא שהכלל הוא הרצון להשם יתברך, אשר רק בשביל זה בא האדם לעולם הזה והוא עיקר התכלית של האדם.

מזרח ומערב – איפה אנחנו בסרט הזה?
מזרח ומערב – איפה אנחנו בסרט הזה?הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

הרוחניות של היום, כפי מיטב תפישת העידן החדש, נוהגת על פי רוב כתגובת נגד לחומרנות ולשכלתנות המערבית. ולכן היא מרבה לדבר במושגים של ידע פנימי. "תרגיש דברים, תחווה אותם, תזרום עם המציאות".

צורת העולם
צורת העולםמערכת האתר | 30.06.2015

היו שהאמינו שהארץ מוחזקת על ידי ארבעה פילים אדירי מימדים העומדים על גבי צב ענק השט באוקיינוס אין סופי. כך או כך לכולם היה ברור שרעידות האדמה נגרמות כתוצאה מתזוזה כל שהיא של מחזיקי העולם...

אבן
אבןהרב ארז משה דורון | 30.06.2015

"לכן חכו לי", מבקש מאיתנו הבורא הקדמון, הראשון והאחרון, קורא הדורות ומצייר הקורות. חכו לי. לבסוף אבוא. המתינו, התבוננו, עמוק עמוק, רחוק רחוק.

גויים ויהודים
גויים ויהודיםהרב ארז משה דורון | 30.06.2015

נכון שאצל רבים מבני עמנו היטשטשו הגבולות המדויקים של צו התורה, ונדמה להם שעם סגולה פירושו התנשאות גאוותנית על כל העמים, מתוך בוז ושנאה לכל גויי העולם.

איך יבוא משיח?
איך יבוא משיח?הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

האם זה יקרה רק כשנהיה כולנו צדיקים גמורים? האם זה יקרה בכל מקרה, גם אם לא נהיה צדיקים? האם מה שאנחנו עושים משפיע בכלל על ביאתו?

הקמת מדינת ישראל
הקמת מדינת ישראלהרב אברהם ציון | 30.06.2015

מדוע הקים הקב"ה את מדינת ישראל ע"י כופרים ולא ע"י צדיקים? מדוע הית הביא את עם ישראל מהגלות לארץ ישראל לפני כשישים שנה, לבנות את מדינת ישראל ע"י כופרים שרצו לעקור את האמונה משארית...

אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר