מאמרים וראיונות

תורה ומצוות

ברכות הנהנין
ברכות הנהניןמערכת האתר | 15.10.2015

כתוב במסכת ברכות: "אָסוּר לוֹ לָאָדָם שֶׁיֵּהָנֶה מִן הָעוֹלָם הַזֶּה בְּלֹא בְּרָכָה...

סדר הדלקת נרות חנוכה
סדר הדלקת נרות חנוכהמערכת האתר | 25.12.2016

עיקר מצוות חג החנוכה - הדלקת נרות חנוכה. בלילה הראשון של החג מדליקים נר אחד, ובכל לילה מוסיפים והולכים עד שמדליקים בלילה השמיני שמונה נרות.

מזוזות
מזוזותמערכת האתר | 12.05.2011

במזוזה נמצאות שתי פרשיות מן התורה, אשר נכתבות על קלף אחד והן: "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל" (דברים ו, ד-ט), "וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ" (דברים יא, יג-כא).

ברכה על ברקים ורעמים
ברכה על ברקים ורעמיםקיצור ש''ע ילקוט יוסף | 26.10.2015

על ברקים מברכים ''עושה מעשה בראשית'', ועל רעמים ''שכוחו וגבורתו מלא עולם''....

הלכות סוכות ושמיני עצרת
הלכות סוכות ושמיני עצרתמערכת האתר | 29.09.2015

הלכות סוכה, דינים בחוה"מ, שמיני עצרת....

הלכות יום הכיפורים
הלכות יום הכיפוריםקיצור ש"ע ילקוט יוסף | 20.09.2015

מספר דינים והלכות, של ערב ויום הכיפורים. הדלקת נורות, סעודה מפסקת, דיני מעוברת וחולה...

הלכות קידוש וסעודה
הלכות קידוש וסעודההרב אברהם כהן | 30.07.2015

כמה חייבים לשתות מיין הקידוש? האם חייב לכסות את החלות בזמן הקידוש?

שלמה בונה בית בהר המוריה
שלמה בונה בית בהר המוריההלנה פרץ | 08.07.2015

הר המוריה ("הר הבית") הוא המקום המקודש ביותר, וקדושתו לא פקעה גם אחר חורבן בית המקדש מתוך אחדות נוכל לחדש את עבודת הקרבנות בהר המוריה.

הדלקת נרות שבת
הדלקת נרות שבתהרב אברהם כהן | 29.06.2015

כמה נרות מדליקים? איפה מדליקים? דינים והלכות בהדלקת נרות השבת.

הלכות והנהגות ערב שבת
הלכות והנהגות ערב שבתהרב אברהם כהן | 29.06.2015

מתי מתפללים? מה אוכלים? איך מתכוננים לקראת קבלת שבת מלכתא.

למוד התורה ומעלתה
למוד התורה ומעלתההחפץ חיים זצ"ל | 22.06.2015

למוד התורה ומעלתה - מתוך הספר "נדחי ישראל" של מרן ה"חפץ חיים" זצ"ל

הכנסת אורחים
הכנסת אורחיםיהודה בן סעדון | 25.06.2015

גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה - הסבר וטעם המצווה.

צניעות
צניעותהלנה פרץ | 29.06.2015

בזכות נשים צדקניות נגאלו ממצרים (סוטה י"א); ובזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל ! מהי בעצם צניעות? הזכויות שזוכים כששומרים על צניעות... ועוד.

מצוות השמיטה
מצוות השמיטהעליה לוי ספיר | 09.07.2015

ר' אהרן הלוי, מגדולי חכמי ברצלונה במאה הי"ג, אמר: 'לכן ציווה הקב"ה להפקיר כל שתוציא הארץ בשנה זו, שיזכור האדם, כי לא בכוחה וסגולתה מוציאה לו פירות בכל שנה ושנה, שיש אדון עליה ועל אדוניה.

תרי"ג מצוות
תרי"ג מצוותמערכת האתר | 12.05.2011

תרי"ג (בגימטריה 613) מצוות של התורה שבכתב, שעל פי חז"ל ומסורת תורה שבעל פה, נאמרו למשה בהר סיני. תרי"ג המצוות מחולקות לרמ"ח (248) מצוות עשה ו-שס"ה (365) מצוות לא תעשה.

קדושת הניגון
קדושת הניגוןעליה לוי ספיר | 29.06.2015

אומר רבי נחמן זי"ע - מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו עבודת ה', וכששומע ממנגן הגון אזי טוב לו. כי קול הנגינה נמשך מהצפורים

תפילת שחרית ליחיד
תפילת שחרית ליחידמערכת האתר | 12.05.2011

סדר תפילת שחרית ליחיד, כולל ברכות השחר וסדר הנחת תפילין...

ציצית
ציציתמערכת האתר | 12.05.2011

ציצית - חוטים או פתילים על טלית שיש לה ארבע כנפות. החובה ללבוש טלית עם ציצית היא אחת ממצות התורה, ונובעת מן הפסוק "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" (במדבר ט"ו ל"ג-מ"א).

תפילין
תפיליןמערכת האתר | 12.05.2011

אחת מתוך תרי"ג מצוות שנצטווינו בהן, היא הנחת תפילין"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך. והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך...וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך..."

לוח ברכות הריח
לוח ברכות הריחמערכת האתר | 12.05.2011

לוח ברכות הריח מסדור לפי סדר הא' - ב'...

הליכה בדרך ההלכה
הליכה בדרך ההלכההלנה פרץ | 29.06.2015

"דע מאין באת, ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא"... המטרה שלנו לרכוש דעת לרכוש חיבור נכון לשכל האלוקי ולא לרכוש ידע אינפורמטיבי.

מדריך לקריאת חמש מגילות בציבור
מדריך לקריאת חמש מגילות בציבורמערכת האתר | 12.05.2011

בהרבה קהילות נהוג לחלק את קריאת המגילות (חוץ מאסתר) בין כמה קוראים. גם כאשר המגילה כולה נקראת על ידי קורא אחד, נהוג להדגיש את סופי הפרקים במנגינה מיוחדת. חלוקת המגילות בדף זה מוצעת כחלופה לחלוקת הפרקים, והיא מתאימה גם ללימוד עצמי...

אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר