מאמרים וראיונות

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זצק"ל - סנגורם של ישראל

הילולת הצדיקים | מערכת האתר | כ"ג תשרי התשע"ו | 4642 | 0 | |

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זצק"ל - סנגורם של ישראל

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב (Berdyczow) דמות מופת בעולם החסידות!

יום פטירת הצדיק - ההילולה בתאריך כ"ה בתשרי. מקום קבורתו בעיר ברדיצ'ב, אוקראינה, אליו מגיעים אנשים רבים לתפילות בציון הקדוש.

מפורסם בכינוי "סניגורם של ישראל" כמי שנהג ללמד זכות על כל יהודי, גם על חוטאים ופושעים, כפי שמתארים סיפורי חסידים רבים.

נולד בשנת ה'ת"ק (1740) לרבי מאיר (אב בית דין), ושרה-סאשה רוסקוב בהוסקוב. היה ידוע בצעירותו בכינוי העילוי מירופלב. 

בהיות רבי לוי יצחק בן שבע עשרה, נשא לאישה את בתו של הגביר ישראל פרץ . ואם כך , מעשה זה אירע בשמחת תורה של אותה שנה בבית הכנסת של חותנו בעיר ליברטוב שבפולין ..

ר' לוי יצחק, מתלמידיו של תלמיד הבעש"ט המגיד ממזריטש, ור בי דב בער. היה ידוע בעבודת השם שלו בשמחה, דבקות והתלהבות עצומה.

"כשר' לוי יצחק מברדיטשוב אומר "הבורא", היה אומר ר' נחמן מברסלב, "שביבי אש ניתזים מעיניו". (חיי מוהר"ן תקצ"ט)

סיפרו לפני רבי נחמן מברסלב שהרב מברדיטשוב שלא רצה ללכת למקוה בבוקר של חג השבועות עד שיראו לו המרכבה שראה יחזקאל והתפלאו העולם האוד על זה, וגער בהם רבי נחמן ואמר מה זאת לפלא כל כך בעיניכם הלא גם יחזקאל היה בן אדם ואמר עליו שהיה חד בדרא. (חיי מוהר"ן תקנ"ג) 

כה גדול היה כוחו של הרב בתפילתו, עד שכל השומעה התעורר לתשובה שלימה. אפילו כופרים ואפיקורסים מפורסמים שהיו בתקופתו, כאשר אך שמעו את קולו בתפילה – נמס ליבם ושבו אל ה'. עד שגדולי דורו אמרו שגודל עבודתו בתפילה מעידה עליו שיש בו נשמת התנא הגדול רבי עקיבא.

כל מי שנצרך לישועה, בגוף או בנפש, ידע כי בברידטשב שוכן רופא הנשמות הגדול, שתפילתו אינה שבה ריקם, ברכותיו מתקיימות והרי הוא לפני קונו כבן בית אצל אביו. ענוותנותו לא ידע גבול, רגיל היה רבי לוי יצחק לומר – שאילולא נזכר בתורה מידת הגאווה לא יכול היה להאמין שמידה זו יכולה להימצא בבני אדם, אשר ימיהם כצל עובר.

שמחתו בקיום כל מצווה ומצווה הייתה מופלאה ומרנינה לב כל רואיה. במעלתו הפליג החוזה מלובלין ואמר: "בכל יום אני קובע לי שעה להודות לה' על אשר שלח לעולם הזה נשמה גדולה וקדושה של ר' לוי יצחק"! (תפארת שלמה פרשת תבא)

התפרסם בעיקר כשנתמנה בשנת 1785 לרבה של העיר ברדיצ'ב, והפך אותה במשך הזמן למרכז רוחני גדול של חסידות אוקראינה. קדושתו הרבה התפרסמה בכל הסביבה, והעיר ברדיטשב אשר הייתה מקודם בעיקר מרכז לימי השוק והיריד, נעשתה כאבן שואבת למבקשי ה', ורבים נהרו אליה להתבשם מזיו הרב הצדיק.

כשנפטר רבי לו יצחק מברדיטשב אמר רבי נחמן מברסלב שאפילו איש פשוט מחוייב להרגיש חסרון ומי שיש לו עינים פקוחוות הוא רואה ממש שנכבה נר מן העולם ונעשה חשך כי נסתלק ראש כזה ראש באמת בפרט ראש של ישראל (שיחות הר"ן קצ"ז)

יהי רצון שזכות הצדיק תעמוד לנו ולכל בית ישראל!

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ציון סייג נ"יספר הרב דבש מסלעדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרהיה שותף להפצת האתרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר