מאמרים וראיונות

ואהבת לרעך

משפחה וזוגיות | הלנה פרץ | ז' כסלו התשע"ו | 3244 | 1 | |

ואהבת לרעך

האדם נברא יחידי אבל נעים יותר בחברה. כולנו זקוקים לנפש קרובה שתבין אותנו. ישנן כמה דרכים בהן תוכל לפסוע לבד, אבל דרך החיים אינה אמורה להיות אחת מהן. צעד בה עם חבר. לעולם אדם לא לבד תמיד השם עימנו אבל בכל זאת אנו זקוקים לחברים אמיתיים - כאלה שנוכל לבטוח בהם, לשוחח עמם על תוכניות, רגשות, שאיפות. עם חבר אמיתי, אתה לא עסוק בצבירת נקודות, או ניצחון במאבקי אגו. חבר טוב יקשיב להיסוסים שלך, לטיעונים השונים בעד ונגד, ולבסוף ייתן לך משוב ישר וכן.

בחר חבר בזהירות כבדהו וחשדהו. צריך לבדוק אמון ביטחון ולפני שמחליטים סופית יש לעשות חשבון נפש אם אכן האיש שלפנינו ממלא את כל הנקודות החשובות לנו. יש להשקיע בחבר כמו שכתוב קנה לך חבר…ובכל זאת, לעתים קרובות החברים שלנו הם תוצאה של נסיבות: שכנים, חברים לעבודה, חברים ללימודים כשאתה מתחבר עם מישהו כדאי שתשאל את עצמך: "איך תראה החברות הזאת בעוד 20 שנה?"

חפש את החבר הנכון. חבר הוא "עסק" לכל החיים. בחר בחבר ששואף להגיע אל האמת, בחבר שאת מטרותיו וערכיו אתה מעריך.

המלה חבר נובעת משורש המילה "חיבור". משמעות המושג חברות היא נאמנות. נאמנות משמעותה, שגם בזמנים שבהם אתם פוסעים בנתיבים שונים, הקשר ביניכם יישמר. אתם שותפים בזהות העצמית שלכם ובקרבה שביניכם. אתה יודע שהוא תמיד לצידך. והוא יודע שאתה לצידו - מוכן לעשות ככל יכולתך על מנת לעזור.

המטבע הוא - אמון. אתה משלם באמון ומקבל חבר. וככל שהחבר טוב יותר - כך יהיה עליך לשלם ביותר אמון.
התודעה היהודית אומרת: "טובים השניים מן האחד". מדוע? משום שאנחנו יכולים להיות יותר אובייקטיביים לגבי טעויותיהם של האחרים, מאשר לטעויות שלנו עצמנו. חברים נמצאים יחד כדי לקדם זה את זה ובכדי לתת זה לזה ביקורת בונה לתיקון טעויות.
חבר טוב מעודד את היצירתיות שלך ממש כמו בצוות חשיבה: אתם מתיישבים יחד לסיעור מוחות. אפשר להגיד הכול, כל דבר יישמע בכבוד. חבר לא יזרוק אותך רק בגלל שאמרת משהו מגוחך. חבר הוא יותר מסתם ידיד. חבר אמיתי יעזור לך להיות הטוב ביותר שאתה יכול.

על מנת להישאר רגוע, הזכר לעצמך שגם האחרים, נלהבים לא פחות ממך, בהתייחס לדעותיהם ולעמדותיהם. בדיוק כפי שאינך מקבל כל דבר באופן אוטומאטי, כך גם אל תדחה אוטומאטית כל דבר. למי שמשוחח אתך יש נקודת מבט שמבוססת על עובדות כלשהן. אולי הדעה שלו שגויה, אולם אתה חייב לכבד אותה ולחפש את "ההיגיון שבשיגעון".

כפי שהגדירו זאת חכמינו זיכרונם לברכה - הדרך לברר לשם מה אנשים מתווכחים, היא לבדוק כיצד הם נפרדים זה מזה. אם הם נפרדים באהבה, הויכוח היה על מנת לגלות את האמת. אם הם נפרדים בשנאה - הויכוח היה לכבודם העצמי.
לא תמיד זה קל - אבל זה שווה!

חברותא או מיתותא!
ביקורת אמיתית מובילה לצמיחה, וצמיחה היא ההנאה שבחיים. אבל ביקורת היא גם דבר שקשה לקבל. ישנם אנשים שכל כך פוחדים לחשוף שגיאות, עד שהם מעדיפים להתבודד. השיטה הנכונה היא למצוא חבר, שיהיה רגיש מספיק להעניק משוב חיובי , יחד עם הביקורת .

בחר חבר על מנת להגשים יחד איתו את מטרות החיים.
השתדל לדון על רעיונות שונים עם אנשים אחרים. הם יכולים לספק לך נקודת מבט אובייקטיבית לגבי הרעיונות שלך.
חברים קרובים מרחיבים וממריצים את הרעיונות שלך .
על מנת להגיע למיצוי עצמי, אתה זקוק לאחרים שיעזרו לך - אתה זקוק לעבודת צוות.
אתה מושפע מהחברים ומהסביבה - אם הם מחפשים חוכמה, גם אתה תחפש אותה.
אם אתה מוצא את עצמך תקוע עם טיפוס מתפלסף, זכור - אנשים בעלי רצון טוב, יגיעו יחד לפתרון טוב.
ואהבת לרעך כמוך
אם חושבים על זה כיצד יכולה התורה לחייב לאהוב? האם אפשר לחוקק חוקים לגבי רגשות?
מה פירוש התוספת בסוף המשפט, "ואהבת לרעך כמוך"?
העם היהודי הנחיל לעולם אידיאל מעודן יותר לחוק הגונגל לפיו החזק מנצח.
אהבת הרע מביאה לאהבת ה', כך ביתר שאת אהבת ה' מולידה אהבת הרע, וזאת מפני שההכרה הזאת שאב אחד לכולנו, וכל ישראל הם בנים למקום, והם כגוף אחד, וממילא מוכרח להגיע לאהבת חברו שהוא כגופו.
"מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך, לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו, והמתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא".
חיינו קודמים ואדם מחויב להציל עצמו אבל בכל מה שיהיה טוב לחברו שלא על חשבונו ישמח בטובתו ויסייע לו בכך.לכאורה אם הוכיח את חברו על הצער שצערו וחברו לא בקש ממנו סליחה הרי חברו חוטא, ומותר לו שיהיה לו עליו תרעומת, ועוד הרי חברו רשע ומותר לשנואתו? לא תהיה שנאה אישית, שהיא שנאה גמורה, אלא שנאת העבירה בלבד, ולכן מצווה לעזור לשונא כדי לכוף את יצרו בכך, וא"כ אנו רואים שאסור לנטור אף לרשע!
הואיל והקב"ה ברא את כל בני האדם, ומי שאוהב את הקב"ה בהכרח יאהב את יצוריו?
מה פירוש "כמוך" ? האם האדם מחויב למלא את צרכי רעהו כמו שהוא ממלא את צרכי עצמו ? הרי האדם, עם כל המחויבויות שיש לו, לא מספיק אפילו לממש את רצונותיו עצמו, איך אתה דורש ממנו למלא צרכי הזולת?

מה פירוש "לרעך" ? האם האדם צריך לאהוב את משפחתו וקרוביו? אולי את בני עירו? מדינתו? דתו? אולי הוא צריך בעצם לאהוב את כל העולם כמו שהוא אוהב את עצמו?

מה פירוש "ואהבת" ? האם יכול להיות שהתורה מצווה עלינו לאהוב, אהבה היא הרי רגש אישי, פרטי, מיוחד, המתפתח באדם בנסיבות מסוימות, כלפי אנשים מסוימים. איך אפשר להכריח את פלוני לאהוב את אלמוני?

אם אין לו אלא כסא אחד ולחברו אין כסא כלל, יוצא פסק ההלכה, שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו הריהו עובר על מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו. ואם הוא אינו יושב עליו וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום, אלא שמחויב לתת לחברו לשבת עליו והוא עצמו ישב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו, ומעתה צא ולמד, האם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה?"
בגפינו רמ"ח אברים ושס"ה גידים מהם נגזרו המצוות. בנשמתנו 613 רצונות אותם אנו צריכים לנתב לאהבת הזולת. יש להתחשב בזולת ולא להעמיד את עצמנו ראשונים לצרכים הגשמיים והרוחניים. לעיתים נעשה מה שנעים לזולת למרות שלנו לא נראים הדברים. כמו שפרצופיהם שונים דעותיהם שונות ואנו צריכים ללמוד את השונות ולחיות איתה בשלום.
לאהוב את יציר השם כמו שמצווים לאהוב את השם שברא את הנבראים. כמו שאנו דואגים לעצמנו ואוהבים את עצמנו נאהב ונדאג לזולתנו והעולם המופלא יהיה יפה יותר ויהיה נעים יותר לחיות בו.
 

הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
וישלח לנו במהרה גאולה שלמה.

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשים1. אהבתי!
מאת: נערת הזהב. | 30.04.2009 | 20:48:05

אהבתי!
 

אתר של שמחה
עמוד הבית
יצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר