מאמרים וראיונות

זכה - עזר. לא זכה - נגדו

משפחה וזוגיות | יהודה בן סעדון | כ"ג סיון התשע"ה | 4829 | 0 | |

זכה - עזר. לא זכה - נגדו

זיווגו של האדם הוא מהקדוש ברוך הוא. לומדים זאת מהתורה, מהנביאים ומהכתובים. לא ראוי לבטל מה שהקב"ה מקשר. אדם צריך לדעת שהאישה היא המתנה שנתן לו ה' ולא ראוי לבעוט במתנת שמיים..

מלמדים חכמינו שצריך האיש לאהוב את איישתו כגופו ולכבדה יותר מגופו, גם האישה מחויבת להקפיד על כבוד בעלה, לשמור על כבודו ביותר. אם יהיו שני בני הזוג ותרנים וסלחנים האחד לשני, בוודאי שבביתם ישכון השלום, (לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום).
ההורים יחד יחנכו את ילדיהם להתרחק מאהבת עצמם שהיא מקור כל הרע והשחתת המידות. המקום הראשון שבו הילד מתחנך הוא בית הוריו. יש ללמדו מצוות ויראת שמיים, וכן צריך לדעת שכל הורה מחויב ללמד את בנו תורה. ביתו של האדם הוא המקום שבו הוא בונה את מידותיו ולכן צריכים יותר האב והאם להיזהר שלא לבוא לידי סכסוך לעיניי הילדים.

אמרו בחז''ל - כל הנושא אישה כשרה כאילו קיים את כל התורה, ועליו הכתוב אומר "אשתך כגפן פורייה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך".
בזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל.

אשריי הגבר אשר חפץ בו ה' יתברך לזכותו באישה שהיא כגפן פורייה, שמרכינה ראשה ולא מתגאה, משעבדת את כל נפשה לחינוך בניה לתפארת, ופריה כפרי הגפן המשמחים אלוקים ואדם. מאידך אוי לו לאדם שלא זוכה לאישה כשרה ובניו יוצאים לתרבות רעה.
אמרו בגמרא - כל אדם שאין לו אישה אינו אדם. כשם שיש לאיש כישרונות שאין לאישה, כך גם יש כישרונות וסגולות לאישה שאין באיש. כמו הביישנות, הצניעות, רכות הלב, הנדיבות, החמלה והרחמנות וגם את האמונה והכישרון לסבול ייסורים. בדברים מסוימים יש לאישה הבנה הרבה יותר עמוקה משל האיש.

האישה צריכה להשלים במעלותיה את מה שחסר לאיש ושניהם יחד צריכים לאהוב ולכבד זו את זה. האישה נועדה להקל מעליו לקיים הרבה מהחובות המוטלים עליו. אם האישה תרצה להיות "תלמידה חכמה" ותרצה לעסוק תמיד בעבודת ה' יתברך, לאיש אין עזר ולא יזכו.. לכן לא הטילה התורה הרבה מצוות לאישה מפני שהיא טרודה בצרכי הבית. אומרים חכמינו שלא תמיד מומלץ ללכת אחר עצתה של אישה, שההולך אחר עצת איישתו בעיניים עצומות עלול להישבר קשות.. כאשר האדם ירצה לשאת אישה צריך להתבונן יפה אם האישה ההיא תוכל באמת להיות לו עזר כנגדו בחיים. אדם צריך לדעת ולהכיר את תוכנות נפשה ומידותיה כי זה כל האדם. מכיוון שקשה מאוד הדבר לרדת לסוף דעתה של האישה, יעצו לנו חז''ל ואמרו תן עיניך במשפחתה, קח לך אישה מבית אבות ישרים שבו בוודאי חונכה על בירכי התורה ומידות טובות.
כמה אזהרות הזהיר אברהם אבינו ע''ה את אליעזר עבדו, שלא ייקח אישה ליצחק ממשפחה רעה, שלא ייתן את עינו רק כלפי חוץ לעושר ושפע, אלא על יושר מידותיה.
לעולם ישתדל אדם לישא אישה בת טובים ממשפחה צנועה וכשרה. לא יאהב רק את יופייה וכישרונותיה, "שקר החן והבל היופי, אישה יראת ה' היא תתהלל". לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. אם תהיה האישה ממשפחה יקרה, מובטח לו שתהיה כשרה כשאר בני משפחתה. אבל הנושא אישה לשם ממון או נוי או יופי..כשתהיה אצלו ישבע ממנה ותימאס עליו... כך מסבירים חז''ל.

האישה צריכה לנהוג כבוד בבעלה כמו באביה, תשתדל לעשות רצונו ולא תכעיס אותו. צריכים שניהם להסכים זה עם זה בעצה נכונה. כשיראה האיש את עצת איישתו שהיא עצה טובה ונכונה, יקבל אותה מיד בשמחה ואהבה, כל שכן צריכה האישה לקבל את עצת בעלה. כאשר האיש והאישה טובים זו עם זה ומסכימים ביחד, תהיה חבורתם נאה ונעימה כשהוא מקבל את עצתה והיא את עצתו, על זה בדיוק נאמר "אשת חיל עטרת בעלה". אשת חיל שמסייעת לו בכל יכולתה, נותנת לו עצות טובות, שומרת ממונו, משתדלת בצרכי ביתה ועושה צרכי בעלה בעצמה ולא על ידי אחרים. אם יהיו דבריה בחן ובנחת ובענווה, אז תזכה לכבוד כמו שנאמר "אשת חן תתמוך כבוד". אם תהיה האישה לבעלה כשפחה, הוא יהיה לה לעבד ויכבדה כגבירה. ולהפך - להפך. אם היא תתגדל עליו הוא יהיה עלייה כאדון, מה שאומר שהם לא זכו.. ואז אש אוכלתן. "איש ואישה זכו שכינה בניהן, לא זכו אש אוכלתן". צריכה האישה לשמור תמיד שיהיו בגדי בעלה נקיים, אם יבואו קרוביו תכבדם ותקבלם בסבר פנים יפות. אישה המתנהגת כך עם בעלה כאילו שמה כתר על ראשו. אישה רעה שאינה חוששת לתועלת בעלה, ולא איכפת לה אם יהיה עשיר או עני, אם יתכבד או יגונה, תובעת ממנו להוציא יותר מידי, הרי היא כמו ריקבון בעצמותיו. חז''ל אומרים שאם הבשר ירקב אפשר שיתרפה, אבל העצם אם תירקב אין לה תקנה. כך היא האישה הרעה.

נסיים עם הפסוק "לכן יתפלל כל חסיד אליך". צריך כל אדם וגם חסיד להתפלל לה' יתברך שיזמין לו ה' אישה משכלת, שיזכה למצוא אישה טובה, אפילו אם הוא חסיד. אם אישתו לא תהיה הגונה הוא עלול לסור מן הדרך הישרה.
גדול מאוד עניין הזיווג, כל מי שאינו נושא אישה נקרא פלג גופא, ואין הברכה שרויה בדבר פגום וחסר. האיש על ידי האישה נקרא גוף שלם. אין הברכה מצויה בביתו של אדם אלא בזכות אישתו. הנושא אישה נימחלין לו עוונותיו, והשרוי בלא אישה , שרוי בלא טובה ובלא ברכה, בלא תורה ובלא חיים... יתפלל כל אדם לאישה טובה, מצא אישה מצא טוב. אין טוב אלא תורה, אישה יראת ה' היא תתהלל. אישה שיראת שמיים היא אוצרה ואז איש ואישה זכו שכינה ביניהן. עד כאן!

רבי יהודה מתיר - יש על מי לסמוך

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר