מאמרים וראיונות

הסתכלת היום על השמיים?

טיפים ועצות | הרב ארז משה דורון | י"ג תמוז התשע"ה | 5041 | 0 | |

הסתכלת היום על השמיים?

מרמים אותנו. כל הזמן. הצבעים, הצלילים, המראות, התחושות. מספרים לנו באלף צורות על האושר המקווה שנשיג בעולם הזה. דוחפים אותנו בעל כורחנו, קטן כגדול, דל כעשיר, רפה כוח כגיבור, אל תוך המרוץ עבור חומר. יותר חומר, יותר יופי, יותר עונג, ואנו משלמים בעבורם במיטב זמננו, בכוחות גוף ונפש, ומר מכל - בשעבוד דעתנו.
על מה אנו חושבים? על מה אנו חולמים? מה מעסיק אותנו ומה מטריד את מנוחתנו? חומר. בגד ללבוש, מזון לאכול, בית לגור בו, פרנסה, בריאות, ושיהיה הכול בשפע ובנעימות, בלי מחסור.

עם השנים הופכת משאלת הלב כמעט לאחת - לשרוד. לעבור איכשהו את החיים בשלום, כלומר עם כמה שפחות מרירות. לגדל את הילדים בטוב, לראות נחת, להזדקן מתוך מינימום צער. מחריש את אוזנינו, מסמא את עינינו, מקהה את חושינו - העולם הזה רוקם נגדנו מזימות. מזימתו הגדולה ביותר - שכחה. זוהי מהותו וזהו שמו: "עולם" מלשון העלם ("גם את העלם (העולם) נתן בליבם" (קהלת ג' י"א). הן פיתויו ותענוגיו, הן ייסוריו ומכאוביו, מסיחים את הדעת כל הזמן מדבר מה יקר מאוד, מהותי מאוד, נעלם מאוד במסלולי המרוץ אחר חומר ועוד חומר. השמיים.

איך זוכים להסיר את הלוט, שהעולם מניח כל הזמן על פני ה'?איך יוצאים מן התוהו ובוהו והופכים את מדבריותיו לגן פורח?איך מרגישים בלב את חיותו המדהימה, את יופיו האין סופי, את ממשלתו המפוארת, של יוצר בראשית? איך מהלכים בעולם כבני אדם, כברי דעת, כיודעי ריבונם ומשרתי רצונו באמת?איך זוכים להתאחד עם ה' בעולם מתעתע של ריבוי פרטים?

"את זה תקבלו מאיתי", קורא רבי נחמן, "שלא להניח עצמו להעולם להטעות" (שיחות הר"ן נ"א). אל תתנו לעולם להטעות אתכם! כשמסתכלים עלינו מלמעלה אפשר לראות עולם שבני אדם רצים בו כמו נמלים לכאן ולכאן.אבל מה רואה הנמלה חוץ מהגב של הנמלה שלפניה או גרגר החיטה שהיא נושאת? כלום! תסתכלו לשמיים, קורא אלינו רבי נחמן, תיזכרו מאיפה באתם ולאן תחזרו. תעצרו לרגע את ריצת הנמלים המטורפת. "אל תתנו לעולם להטעות אתכם"!

פעם אחת נסע רבי נחמן עם חייקל, אחד מתלמידיו הגדולים. בדרך הגיעו לכפר אחד, שם גר קרובו של חייקל. הוא רמז לעגלון לעצור ליד ביתו של האיש וגם רבי נחמן הצטרף אליו.כשראה אותו האיש את רבי נחמן התפעל ממנו מאד ובירך אותו לשלום בשמחה רבה. חייקל שאל אותו אם יש לו איזה כיבוד עבור האורח החשוב והאיש השיב שביתו ריק לגמרי. אמר לו חייקל שייקח איזה חפץ בעל ערך, ימשכן אותו ותמורת הכסף יביא מעט משקה ומטעמים, ואכן כך עשה האיש.כשמזג את הכוס לכבוד רבי נחמן עברו שם ילדיו של האיש, לבושי סחבות ויחפים.חייקל רמז לרבי נחמן על מצבו הדל של האיש וביקש ממנו לברכו בשפע.

אמר לו רבי נחמן: "אני אין לי שפע בשבילו. אם תרצה – תן לו אתה שפע". חייקל התיירא להראות את כוחו בפני רבו ואמר לרבי נחמן שהוא חושש שמא יכעס עליו והקפדתו תזיק לו."אל תפחד", עודד אותו רבי נחמן, "אני נותן לך רשות ולא אקפיד עליך כלל".וכך שאל אותו שלוש פעמים, ורבי נחמן שב והרגיעו. חייקל, שהיה צדיק גדול בפני עצמו, לקח כלי עם מים שהיה שם בבית ושפך מן המים לכל כיוון באומרו: "שפע למזרח, שפע למערב, שפע לדרום, שפע לצפון".רבי נחמן הגביה את כנפות בגדו ואמר לחייקל: "חייקל, לי אל תיתן שפע".אחר כך נפרדו מבעל הבית.

מיד בסמוך לצאתם מבית האיש הגיעה לעיר חבורת גויים שהובילו מפות ועורות ושאר בדים למכירה. הם עצרו ליד ביתו של האיש והתעניינו אם אפשר לקנות אצלו מצרכי מזון. כאשר ענה להם שאין לו כלום כי אין לו כסף הציעו לו עסקה. היות שהם עוברים תמיד בדרך זו וזקוקים למנוחה ומזון, הם ילוו לו סכום כסף ואיתו הוא ילך ויקנה מצרכי מזון, ובדרכם חזרה יעצרו בביתו וישלמו לו עבור המזון שיגיש להם."אתה נראה לנו אדם תם וישר", אמרו לו, "ואנחנו סומכים עלייך".ואכן מאותו יום הלך האיש ועלה. בכסף שהלוו לו הוא קנה מצרכי מזון ועד מהרה התפרסם ביתו כפונדק דרכים מבוקש ומצליח.

כשהיה בידו כבר יותר כסף, החל לשלוח ידו במסחר והזדמן לפרקים גם לעיר הקרובה, בה גר רבי נחמן, ואז כמובן סר אליו לדרוש בשלומו ולקבל ברכתו.זמן מה עבר והאיש, שכבר היה טרוד בעסקיו במידה מרובה, לא טרח עוד לבקר את רבי נחמן בבואו לעיר הגדולה, כי חס על זמנו היקר.

פעם אחת, כשהיה יריד בברסלב והאיש רץ במהירות אל השוק לקנות ולמכור, עבר בעל כורחו ליד בית רבי נחמן, שחלונותיו השקיפו אל השוק, ורבי נחמן הבחין בו וקרא לו אליו. בלית ברירה נכנס האיש לביתו. רבי נחמן שאל: "הסתכלת היום אל השמיים?"השיב האיש: "לא". קרא לו רבי נחמן אל החלון ואמר: "אמור לי מה אתה רואה".השיב לו האיש: "אני רואה עגלות וסוסים ואנשים רצים הנה והנה".אמר רבי נחמן: "עוד חמישים שנה יהיה יריד אחר לגמרי. כל מה שאתה רואה כאן לא יהיה עוד. רק סוסים אחרים ועגלות וסחורות אחרות ואנשים אחרים. וגם אני ואתה לא נהיה כאן עוד.ובכן על מה אתה כל כך בהול וטרוד שאין לך זמן אפילו להסתכל על השמיים?"רבי נחמן קרא לחייקל, ששהה אז בחדר אחר בביתו ואמר לו: "ראה, חייקל, מה עשית עם השפע שלך, עד שאין לו זמן אפילו להסתכל על השמיים"! ("כוכבי אור" אנשי מוהר"ן אות ה').

לפעמים אנחנו להוטים כל כך לצאת מאיזה סבך שאנו נתונים בו, מייחלים לשפע של ממון, בית משלנו, פרנסה, בן זוג, ילדים, בריאות. מה שכל אדם רגיל מאחל עצמו.אבל יכול להיות שדווקא ישועתנו הגשמית תרחיק אותנו מן השמיים, תקרקע אותנו עמוק יותר למקום שאליו אנחנו בעצם לא שייכים בכלל – הארץ. תשכיח מאיתנו לגמרי לגמרי מי אנחנו באמת ולשם איזו תכלית הגענו לכאן.

"הסתכלת היום על השמיים?"בשאלה תמימה זו מקפל רבי נחמן את כל הצער על עליבותינו. "עוד חמישים שנה יהיה יריד אחר לגמרי. כל מה שאתה רואה כאן לא יהיה עוד. רק סוסים אחרים ועגלות וסחורות אחרות ואנשים אחרים. וגם אני ואתה לא נהיה כאן עוד.ובכן על מה אתה כל כך בהול וטרוד שאין לך זמן אפילו להסתכל על השמיים?"

גם בדברי חז"ל אנחנו מוצאים שהסתכלות על השמיים מסוגלת לעורר את האדם מקיפאונו.כאשר התורה מתארת את מלחמת עמלק היא כותבת: "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל" ושואלים חז"ל: "וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך: כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופלים. כיוצא בדבר אתה אומר: "עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי". וכי נחש ממית או נחש מחיה? אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאין ואם לאו היו נימוקים" (מסכת ראש השנה כ"ט)

גם האריז"ל מציע לנו להתיידד עם השמיים. וכך כותב רבי חיים ויטאל תלמידו: "גם היה אומר לי מורי ז"ל, שטוב לאדם, שידור בבית שיש בו חלונות פתוחות לשמיים, כדי שיוכל בכל רגע לישא עיניו אל השמיים כדי להסתכל בהם. ובפרט אם יביט בנפלאותיו יתברך במעשה שמים וארץ, וכמו שאומר הכתוב: "כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך" (תהילים ח')...ולכן טוב לאדם, שיסתכל בכל רגע אל השמים, כי דבר זה מחכים את האדם ונותן בו יראה וקדושה" (שער רוח הקודש דף ל"ה) "ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום".

כי השמש בעצמה מאירה במקומה בשווה בתחילת היום ובאמצע היו, רק המניעה הוא מחמת הארץ המפסקת בין בני אדם ובין השמש. על כן אין האור מתפשט כל כך בתחילת היום, רק מקצת מקצת, עד שנתפשט על הארץ.כן הצדיק, הוא בעצמו מאיר תמיד, רק המניעה מחמת המקבלים והמניעה הוא מחמת הארץ המפסקת, היינו העולם הזה. כי בני אדם משוקעים בעולם הזה, ועל כן אינם יכולים לקבל אור הצדיק.

והוא עניין שאמרו בגמרא (עירובין כ"א) על פסוק: "מגילה עפה – כד עייפת לה, כד קלפת לה". נמצא כל העולם כולו כזרת אחת משלושת אלפים ומאתיים מתורה. נמצא שהתורה גדולה ורחבה מאד, רק שהזרת הקטן, שהוא העולם, עומד בפני אור העיניים, ומונע מלראות אור הגדול של התורה, אף שכל העולם הזה הוא רק זרת קטן נגד התורה, שהיא גדולה ורחבה מיני ים (איוב י"א) ולכאורה קשה: איך יוכל דבר קטן כזה להפסיק ולחצוץ בפני דבר גדול כזה, שגדול כמה אלפים פעמים כמותו, כי כל העולם הזה כולו קטן מאד כנגד התורה, שגדולה כנגדו אלפים פעמים.

אך הוא כמשל המובא, כמו מטבע קטנה. אם תחזיק אותה נגד עיניך, ימנע מלראות הר גדול, אף על פי שההר גדול אלפים פעמים כמו המטבע הקטנה, אך מחמת שהמטבע עומדת נגד עיניו, על כן חוצצת בפני ראיית העיניים, עד שאינו רואה הדבר הגדול ממנו כמה וכמה פעמים.כן כשמגיע ובא אל העולם הזה, נשאר שקוע שם בהבלי עולם, ונדמה לו שאין טוב מזה. והעולם הזה הקטן והמועט מונע אותו מלראות אור גדול ומופלג של התורה, שהוא גדול כמה אלפים פעמים כנגדו. והוא ממש

משל השמש, שהארץ מפסקת מלראות אור גדול של השמש, אף שהשמש גדול כמה פעמים כמו הארץ, והוא כמשל הנ"ל כמובא.וזהו : "ואורח צדיקים כאור נוגה", כאור נוגה ממש, כמו השמש שמאירה תמיד, רק שהמניעה מחמת ארץ המפסקת כנ"ל, א שהארץ קטנה נגד השמש וכמשל הנ"ל, כן הצדיקים מאירים תמיד, רק שהארץ, היינו העולם הזה, מפסיק מלראות אור הגדול שלהם, ואף שאורם גדול מאד והעולם הזה כולו בכלל הוא קטן ופחות מאד נגד אורם הגדול, עם כל זה הוא מפסיק ומונע מלראות אורם, כמשל המטבע הנ"ל.

וכל זה מחמת שהעולם עומד בפני עיניו וחוצץ בפניו, עד שאינו יכול לראות אור התורה והצדיקים הגדול ממנו אלפים פעמים.אבל אם יסלק המפסיק הקטן מנגד עיניו, דהיינו שיטה עיניו מן העולם ולא יסתכל על העולם, רק ירים ראשו ויגביה עיניו ויסתכל למעלה מן העולם המפסיק והחוצץ, אזי יזכה לראות אור הגדול והמופלג של התורה והצדיקים. כי באמת אורם גדול אלפים ורבבות פעמים מכל העולם הזה והבליו, רק שהעולם הזה עומד לפני עיניו ואינו מניח אותו כלל להטות עיניו להסתכל למעלה על אור התורה והצדיקים, כמשל המטבע הקטנה הנ"ל ממש, העומדת בפני העיניים ומפסקת מלראות הר גדול. אבל בקל יוכל לסלק המטבע מנגד עיניו, ותיכף יראה הר הגדול ממנו.

כמו כן ממש לעניין העלם והתורה, שבהעברה בעלמא יכול להעביר העולם מנגד עיניו, ואז יזכה לראות אור הגדול של התורה והצדיקים שמאירין בכל העולמות כולם באור גדול מאד. וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר: "אוי ואבוי, כי העולם מלא מאורות וסודות נפלאים ונוראים, והיד הקטנה עומדת בפני העיניים מעכבת מלראות אורות גדולים" (ליקוטי מוהר"ן קל"ג).

"היצר הרע דומה, כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד: "מה אני אוחז?" וכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא מתאווה, ועל כן הכל רצים אחריו, כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ. ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום. כמו כן ממש היצר הרע, שהוא מרה כל העולם והכל רצים אחריו ומרמה לכל אחד ואחד, עד שנדמה לכל אחד ואחד כאילו יש בידו מה שהוא חפץ, כל אחד כפי שטותו ותאוותו. ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום, כי אין מי שימלא תאוותו אצלו.

גם נדמו כל התאוות של העולם כמו עמודי אור הנכנסין בבית מן אור החמה, כנראה בחוש, שהם נדמין לעמודים מחמת הזריחה של החמה וכאילו רוצים לתפוס אותן העמודי אור שתופסים וחוטפים ואין בתוך היד כלום. כך הם ל התאוות של עולם הזה" (שיחות הר"ן ו') "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא מרוב אונים ואמיץ כוח, איש לא נעדר" (ישעיהו מ' כ"ו)

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ציון סייג נ"יספר הרב דבש מסלעדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרהיה שותף להפצת האתרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר