מאמרים וראיונות

מי נקרא מנהיג?

טיפים ועצות | יהודה בן סעדון | י"ט כסלו התשע"ו | 4033 | 0 | |

מי נקרא מנהיג?

היום בעוונותינו הרבים יש ריבוי גדול מאוד של מנהיגים שאינם הגונים ואין להם בכלל מושג מה פירוש המילה מנהיג, לצערינו רואים כי רובם חוששים רק לטובת עצמם על מנת להרבות עוד כסף ועוד רכוש ועוד כבוד לעצמם, לא איכפת להם מטובת הכלל.

זה ברור שממנהיגים כאלה צריך להיזהר, ולכן כל אחד ואחד יעשה לעצמו את חשבון הנפש שלו וישאל את עצמו האם המנהיג שהוא מקורב אליו, באמת רוצה בטובתו או שהכל זה רק מהשפה אל החוץ.
מנהיג אמיתי חייב להיות אדם רחמן, בעל דעה על מנת לדעת איך להתנהג עם הרחמנות כי ידוע שעל רשעים, רוצחים וגזלנים למשל אסור לרחם. רחמן אמיתי, מנהיג אמיתי הוא משה רבינו עליו השלום שהייתה לו רחמנות גדולה באמת על ישראל והוא מסר את נפשו בישבילם.

עיקר הרחמנות היא כאשר ישראל נופלים ונכשלים בחטאים ועוונות וכתוצאה מיכך ישנם אסונות ומקרים מזעזעים ביותר שאין צורך להרחיב ולפרט.

משה רבינו תמיד דאג להחדיר דעת בעם ישראל עם כל הקושי שהיה לו. ידוע וברור שעם ישראל עיקש ועקשן ונאמר עליו שהוא עם קשה עורף.

משה רבינו פעל תמיד ביראת שמיים ולימד את עם ישראל תורה ומצוות.כתוב בתהילים "אשרי משכיל אל דל", וחכמינו מלמדים שאין עני אלא בדעת ועל כאלה בניי אדם צריך לרחם וללמד אותם את דרך האמת.

למשה רבינו הייתה הרגשה פנימית לכל אחד ואחד והוא רצה באמת בטובתו ובהצלחתו של כל אחד.

מנהיג אמיתי צריך לדאוג שיהיה לציבור טוב גם ברוחניות וגם בגשמיות והכי חשוב שידע להתנהג עם כל אחד ואחד. כאשר ה' אמר למשה לך רד אל העם כי שיחת וכו', הכוונה היא פשוטה וברורה.לך רד אל כל אחד ואחד.

כל מי שיש לו שליטה וממשלה על בניי אדם יזהר מאוד לא להשתמש עם הרבנות לכבוד עצמו.

מלמדינו רבינו שכל אדם צריך להמעיט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלכים וכתוצאה מכך קמים להם מתנגדים שטוענים שהוא אינו ראוי לכבוד הזה וחולקים עליו ומתנגדים לו תמיד מפני שהוא לוקח את הכבוד לעצמו ולא מרבה בכבוד שמיים, לומדים מזה דבר חשוב.בכל פעם שמגיע לאדם איזה כבוד מבני אדם, יראה לגלות לכולם שהכבוד באמת שייך רק למי שאמר והיה העולם. לו לבדו... מגיעים למדרגה הזאת רק על ידי שמדברים תמיד דיבורי אמונה ויראת שמיים עם כולם.כל אחד מאיתנו צריך בדיבוריו ובמעשיו לגלות רק את ה' יתברך. לה' הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. רק ה' יתברך נקרא מלך הכבוד.

יהי רצון שתתגלה מלכות ה' בעולם ויידע כל יצור שאתה יצרתו ויבין כל פעול כי אתה פעלתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' הוא האלוקים.

ניזכה לביאת משיח צידקינו, שהוא ינצח בכל המלחמות, לא על ידיי מטוסים וכליי מלחמה אלא רק על ידיי תורה ותפילה, ואף על פי שיתמהמה, נחכה לו בכל יום שיבוא. בתקווה שכל המנהיגים יראו ויקחו אחריות קולקטיבית להיות שליחי ציבור נאמינים ויראו תמיד רק את טובת הכלל. יהי רצון.

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
יצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר