מאמרים וראיונות

חודש אלול

חגים ומועדים | יהודה בן סעדון | ב' אלול התשע"ו | 6095 | 1 | |

חודש אלול

חודש אלול הוא החודש האחרון בחודשי השנה וגם הקצר ביותר מכל חודשי השנה, עשרים ותשעה ימים. חודש אלול הוא חודש התשובה, מרבים בו באמירת סליחות ותחנונים לפני ה'. ימיי אלול הם ימיי רצון עוד מימיי קדם, ימיי אלול מסוגלים יותר. מכל ימות השנה. הם ימיי רחמים ורצון.
בראש חודש אלול עלה משה רבנו להר סיני, שהה שם ארבעים יום עד יום י' בתשרי שהוא יום הכיפורים וכך נקבע לגביי כל הדורות.
בתחילת חודש אלול אנו קוראים את פרשת שופטים ושוטרים תתן לך בכל שערייך, כל אחד מחויב להיות השופט והשוטר של כל שעריו, עיניים, אוזניים, פה... המטרה העיקרית היא לעשות נחת רוח לה' יתברך כמו שאומר הפסוק "וידעת היום והשיבות על לבבך כי ה' הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד".
בחודש אלול מוטלת עלינו משימה חשובה....
הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כך שהוא יוכל במהירות לגלות את תכליתו מבלי לטרוח הרבה ולחפש . ה' הטוב נתן את התורה לישראל כדי שבעזרתה יגלו את סודות הבריאה (סוד ה' ליראיו), כדי שיכירו וידעו באופן הכי ברור שיש בורא לעולם. העניין קל ופשוט ביותר- ככל שאדם עמל יותר בתורה, כך הוא מבין מהר יותר מה ה' יתברך רוצה ממנו ומהי חובתו בעולם.
העצה האמיתית והתיקון היחידי הוא רק חזרה בתשובה, רק בכוח התורה הקדושה אפשר להתגבר על היצר הרע. התורה היא חיינו ואורך ימינו והיא התבלין היחידי שיכול לסלק ממש את כל הספקות והבלבולים ולגרום לנו להרבות במצוות ומעשים טובים.
בחודש אלול אנחנו מבקשים מאבינו שבשמיים סליחה בבחינת "אני לדודי ודודי לי". אנחנו עושים את הצעד הראשון "אני לדודי" (השיבנו ה' אלייך ונשובה)
טוב מתקרב גם הוא אלינו "ודודי לי". "פיתחו לי פתח כחודו של חודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. עלינו להתחיל ואז ה' יסייע בעדנו (הבא להיטהר מסייעין בידו), בשיר השירים כתוב "משכני אחרייך נרוצה". אנחנו מבקשים מה' שימשוך אותנו מעט ואז אנחנו כבר נרוץ מעצמינו. התענוג הגדול ביותר של מי שאמר והיה העולם הוא רק להושיט את ידו הפשוטה על מנת לקבל שבים כי לא במות הרשע חפץ ה', כי אם בשובו מדרך הרעה וחי..
חובה כללית על כולנו להפוך את היצר הרע לטוב מאוד! להפוך את הגשמיות לרוחניות! חייבים ללמוד תורה שהיא כאמור התבלין נגד היצר שרק מכשיל כל פעם מחדש ולכל אחד מאיתנו יש את הכוח להתגבר עליו ולסלק באופן טוטלי את כל הספקות. בפרט בימים הללו שהם ימיי רחמים וסליחות ה' יתברך קרוב אלינו ביותר "קול דודי דופק" ה' אומר לנו שפרו מעשיכם והברית לא תופר.
בימים הללו ישנה חשיבות גדולה לעבודת הצדקה והחסד ובעיקר מתנות לאביונים.
חודש אלול נחשב לחודש של חשבון נפש שבו חייב כל יהודי לעמוד ולתת דין וחשבון על כל מעשיו מהשנה שחלפה. "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אליך".
לקראת יום הדין חייב כל אחד לגייס לו פרקליטים טובים שילמדו עליו סנגוריה. אדם עושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד, והועבר עברה אחת, קונה לו קטגור אחד.
התנהגות האדם במשך השנה תלויה במידה רבה מאוד בהתנהגותו בחודש אלול. ככל שאדם ישפר את לימודו, מידותיו ותפילותיו, וירבה במעשים טובים, גדולים מאוד סיכוייו שיקויים בו "שיבתי בבית ה' כל ימי חיי"... כל אחד מישראל ראוי למעלה הזאת.
אדם עושה מצווה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות, אין לתאר ואין לשער את כוחו של כל אחד ואחד מישראל.
חודש אלול הוא בית הבראה לנשמה, "אני קירבת אלוקים לי טוב" אין טוב אלא תורה. לא לחינם אנו אומרים כל יום בתפילה "השיבנו אבינו לתורתך" ורק אח"כ אומרים "והחזירנו בתשובה שלמה לפנייך.. נחפש דרכינו ונחזור ונדע שהתשובה של כל אחד ואחד מגיעה עד כיסא הכבוד כמו שאומרים חכמינו "שובה ישראל עד ה' אלוקיך...
אשריו של מי שזוכה להתעורר ולראות איך שהימים חולפים כל כך מהר, אשריו של האדם הגיבור שלא מתייאש ומתחזק ומשפר את מעשיו ומתקרב יותר ויותר "הבא להיטהר מסייעין בידו". לא כדאי לתת לחודש הנפלא הזה שיעבור לנו מבלי שנספיק לתקן את המעשים והמידות. ידוע שבדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו. אם אדם מקבל על עצמו להשתנות לטובה ויתעקש וירצה ללכת בדרכי ה', שיהיה בטוח שמן השמיים יעזרו לו בכל...
ימיי אלול הם ימים של אהבה, קירבה וידידות ומי שמתייחס בכובד ראש לימיי אלול, מעיד על עצמו שיש לו ידיעה והבנה בקדושת הימים. ככל שנדע זאת טוב יותר נוכל לנצל את הימים כהכנה ליום הדין, וזה החסד הגדול ביותר שעשה איתנו ה' יתברך שנתן לנו את חודש אלול כחודש של הכנה לתשובה.
הלוואי וימיי הסליחות יעוררו אותנו במלא הרצינות, שנזכה מתוך שאיפה כנה לשמוע את ה' יתברך אומר סלחתי! אמן.

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשים1. שאלה
מאת: בל | 05.09.2015 | 14:04:44
מה החגים שיש באלול
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר