מאמרים וראיונות

שירות ותשבחות

חגים ומועדים | מערכת האתר | ה' חשון התשע"ז | 5213 | 0 | |

שירות ותשבחות

לשמחת תורה, לשמחת בית השואבה, לפורים ולסיבוב שערים:

מזמור לדוד, הבו לד' בני אלים הבו לד' כבוד ועוז:
הבו לד' כבוד שמו השתחוו לד' בהדרת קודש:
קול ד' על המים אל הכבוד הרעים ד' על מים רבים:
קול ד' בכח קול ד' בהדר: קול ד' שובר ארזים וישבר ד' את ארזי הלבנון:
וירקידם כמו עגל לבנון ושריון כמו בן ראמים: קול ד' חוצב להבות אש:
קול ד' יחיל מדבר יחיל ד' מדבר קדש:
קול ד' יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד:
ד' למבול ישב וישב ד' מלך לעולם: ד' עוז לעמו יתן ד' יברך את עמו בשלום:

אבינו מלכנו, תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך

אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב, אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב, במהרה בימינו בקרוב.
א-ל בנה ביתך בקרוב.

אהבת עולם תביא להם, וברית אבות לבנים תזכור.

אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה.

אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו.

אחת שאלתי מאת ד' אותה אבקש, שבתי בבית ד' כל ימי חיי, לחזות בנועם ד' ולבקר בהיכלו.

אילו יהודי היה יודע כמה השם אוהב אותו,
היה שמח, שמח ורוקד, מאה עשרים שנה.
אילו יהודי היה יודע מה כוחה של השמחה,
היה שמח, שמח ורוקד, מאה עשרים שנה.

אין אדיר כד', ואין ברוך כבן עמרם!
אין גדולה כתורה, ואין דגולים כישראל. מפי אל, מפי אל יבורך כל ישראל
אין הדור כד', ואין ותיק כבן עמרם!
אין זכה כתורה, ואין חכמים כישראל.

מפי אל, מפי אל יבורך כל ישראל.

אין טהור כד', ואין יחיד כבן עמרם!
אין כבירה כתורה, ואין למדנים כישראל.

מפי אל, מפי אל יבורך כל ישראל

אין לנו, אין לנו, אין לנו מלך גואל, מלך מלך גואל ומושיע

ואין לנו להישען, ואין לנו להישען, אלא על אבינו שבשמים

אין עוד, אין עוד מלבדו, ואפס, אפס זולתו

איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק
איי... נשיר ביחד איי... חזק איי... נשיר ביחד איי... חזק

חזק חזק ונתחזק חזק ח ז ק, חזק חזק ונתחזק חזק חזק, עד ביאת גואל צדק חזק חזק חזק ונתחזק. עד ביאת גואל – חזק.

אל תירא ישראל אל תירא כי גור אריה הלא אתה, ואריה אם ישאג מי לא יירא, מי לא יירא
ברח לו יעקב מפני עשו אל דודו לבן נשא רגליו
רעה שם בהרים כבשים ואיילים כי הוא איש תמים יושב אוהלים
אל תירא ישראל אל תירא כי גור אריה הלא אתה, ואריה אם ישאג מי לא יירא, מי לא יירא
ברחל הוא עבד שבע שנים כל ערב אמר לה עינייך יונים
אך אוי לו בבוקר כי זוהי לאה אמר לבן ליעקב זו הבכירה
אל תירא ישראל אל תירא כי גור אריה הלא אתה, ואריה אם ישאג מי לא יירא, מי לא יירא
אך מה זה קרה לבחיר הא-ל מאז חידש ימיו בישראל
ואיך שלף חרבו ובשם האלקים היכה עמים רבים זה התמים
אל תירא ישראל אל תירא כי גור אריה הלא אתה, ואריה אם ישאג מי לא יירא, מי לא יירא

אלה חמדה ליבי וחוסה נא ואל נא תתעלם

אלוקים צבקות שוב נא. הבט משמיים וראה, ופקוד גפן זאת. וכנה אשר נטעה ימינך, ועל בן אימצת לך

אמר ד' ליעקב, אל תירא עבדי יעקב
בחר ד' ביעקב, אל תירא עבדי יעקב
גאל ד' את יעקב, אל תירא עבדי יעקב
דרך כוכב מיעקב, אל תירא עבדי יעקב
הבאים ישרש יעקב, אל תירא עבדי יעקב
וירד מיעקב, אל תירא עבדי יעקב
זכור אלה ליעקב, אל תירא עבדי יעקב
חדוות ישועת יעקב, אל תירא עבדי יעקב
טובו אהליך יעקב, אל תירא עבדי יעקב
יורו משפטיך ליעקב, אל תירא עבדי יעקב
כי לא נחש ביעקב, אל תירא עבדי יעקב
לא הביט אוון ביעקב, אל תירא עבדי יעקב
מי מנה עפר יעקב, אל תירא עבדי יעקב
נשבע ד' ליעקב, אל תירא עבדי יעקב
סלח נא לעוון יעקב, אל תירא עבדי יעקב
עתה השב את שבות יעקב, אל תירא עבדי יעקב
פדה ד' את יעקב, אל תירא עבדי יעקב
צווה ישועות יעקב, אל תירא עבדי יעקב
קול קול יעקב, אל תירא עבדי יעקב
רוני ושמחי בית יעקב, אל תירא עבדי יעקב
שב ד' את שבות יעקב, אל תירא עבדי יעקב
תתן אמת ליעקב, אל תירא עבדי יעקב

אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, אַשְׁרֵיכֶם יִשְׂרָאֵל, לִפְנֵי מִי אַתֶּם מִטַּהֲרִין, וּמִי מְטַהֵר אֶתְכֶם, אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִים
אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. לפני מי אתם מטהרין, ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמיים

אמת אתה הוא ראשון, ואמת אתה הוא אחרון, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע

אנא אנא עבדא עבדא דקודשא בריך הוא. אנא אנא עבדא עבדא דקודשא בריך הוא

אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא אלא על אבינו, אבינו שבשמיים.

ישראל ישראל בטח בד', עזרם ומגינם הוא

אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח.
ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא
אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין.

ארץ זבת חלב ודבש

אשאל א-לוקי יגאל שבויים. יאסוף זרויים
נעלה לארצנו בשיר וזמרה. וברון והדרה

אשורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה זכה וברה
ניתנה לנו על יד רוענו, משה רבנו בחיר האומה
נאמן שמו בחר בעמו, להיות לו לשמו אומה נבחרה
אשרי הגבר על יצרו גובר, מישרים דובר בוחר בתורה
רבת נעימה תורה תמימה, פתי מחכימה עין מאירה

אשירה לד' בחיי, אזמרה לאלוקי בעודי, יערב עליו שיחי, אנכי אשמח בד'.
יתמו יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את ד' הללוקה

אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה, גילה רינה דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות

אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, ומה יפה מאד ירושתנו

אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד

בזכות יוסף הצדיק, אפרים ומנשה, ימלא משאלותינו לטובה

בנה, בנה ביתך, בנה ביתך כבתחילה. וכונן בית מקדשך על מכונו,
ושמחנו ושמחנו, ושמחנו בבנינו, והראנו והראנו, והראנו בתיקונו


בַּר יוֹחַאי נִמְשַׁחְתָּ אַשְׁרֶיךָ, שֶׁמֶן שָׂשׂוֹן מֵחֲבֵרֶיךָ:
בַּר יוֹחַאי שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ, נִמְשַׁחְתָּ מִמִּדַּת הַקֹּדֶשׁ, נָשָׂאתָ צִיץ נֶזֶר הַקֹּדֶשׁ, חָבוּשׁ עַל רֹאשְׁךָ פְּאֵרֶךָ:
בַּר יוֹחַאי מוֹשַׁב טוֹב יָשַׁבְתָּ, יוֹם נַחְתָּ יוֹם אֲשֶׁר בָּרַחְתָּ, בִּמְעָרוֹת צוּרִים שֶׁעָמַדְתָּ, שָׁם קָנִיתָ הוֹדְךָ וַהֲדָרֶךָ:
בַּר יוֹחַאי עֲצֵי שִׁטִּים עוֹמְדִים, לִמּוּדֵי יְיָ הֵם לוֹמְדִים, אוֹר מֻפְלָא אוֹר הַיְקוֹד הֵם יוֹקְדִים, הֲלֹא הֵמָּה יוֹרוּךָ מוֹרֶךָ:
בַּר יוֹחַאי וְלִשְׂדֵה תַּפּוּחִים, עָלִיתָ לִלְקֹט בּוֹ מֶרְקָחִים, סוֹד תּוֹרָה כְּצִיצִים וּפְרָחִים, נַעֲשֶׂה אָדָם נֶאֱמַר בַּעֲבוּרֶךָ:
בַּר יוֹחַאי נֶאֱזַרְתָּ בִּגְבוּרָה, וּבְמִלְחֶמֶת אֵשׁ דָּת הַשַּׁעְרָה, וְחֶרֶב הוֹצֵאתָ מִתַּעְרָהּ, שָׁלַפְתָּ נֶגֶד צוֹרְרֶיךָ:
בַּר יוֹחַאי לִמְקוֹם אַבְנֵי שַׁיִשׁ, הִגַּעְתָּ לִפְנֵי אַרְיֵה לַיִשׁ, גַּם גֻּלַּת כּוֹתֶרֶת עַל עַיִשׁ, תָּשׁוּרִי וּמִי יְשׁוּרֶךָ:
בַּר יוֹחַאי בְּקֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים, קַו יָרוֹק מְחַדֵּשׁ חֳדָשִׁים, שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת סוֹד חֲמִשִּׁים, קָשַׁרְתָּ קִשְׁרֵי שִׁי"ן קְשָׁרֶיךָ:
בַּר יוֹחַאי יוּ"ד חָכְמָה קְדוּמָה, הִשְׁקַפְתָּ לִכְבוּדָּה פְּנִימָה, שְׁלשִׁים וּשְׁתַּיִם נְתִיבוֹת רֵאשִׁית תְּרוּמָה, אַתְּ כְּרוּב מִמְשַׁח זִיו אוֹרֶך:
בַּר יוֹחַאי אוֹר מֻפְלָא רוֹם מַעְלָה, יָרֵאתָ מִלְּהַבִּיט כִּי רַב לָהּ, תַּעֲלוּמָה וְאַיִן קוֹרָא לָהּ, נַמְתָּ עַיִן לֹא תְשׁוּרֶךָ:
בַּר יוֹחַאי אַשְׁרֵי יוֹלַדְתֶּךָ, אַשְׁרֵי הָעָם הֵם לוֹמְדֶךָ, וְאַשְׁרֵי הָעוֹמְדִים עַל סוֹדֶךָ, לְבוּשֵׁי חשֶׁן תֻּמֶּיךָ וְאוּרֶיךָ


ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו

ברוך הבא מלך המשיח. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מלך המשיח ברוך הבא

ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו והיה כעץ שתול על פלגי מים. אשר פריו יתן בעתו, ועלהו לא יבול

בשיר וקול תודה נברך לאלוקינו, על ארץ חמדה טובה ורחבה שהנחיל לאבותינו

בשרו מיום אל יום ישועתו

גואל יבוא רב עליליה. גואל יבוא עם אליה. יבוא (*4)
י-ה א-ל רם שלח גואלנו, כימי קדם, בניסן נגאלו (*2)
כי שערי דמעה לא ננעלו, שלח במהירה גואל יבוא
דמעה בשמחה היום נוזלת, ונפשי לך מייחלת (*2)
לראות כהני בהוד ותפארת, בבוא ינון עם הגואל
והשב לנו עיר תפארתך, תזרח ותאיר עלינו שמשך (*2)
ואז נגיל ונשיר בבית קדשך, יבוא ינון עם הגואל

דא קני-מה חסר דלא קני מה קני - זה מאמר שנאמר במערבא.
דדא ביה כלא ביה דלא דא ביה מה ביה -
זה מאמר שנאמר במערבא (נדרים דף מ"א)

דוד מלך מלך ישראל, חי וקיים. אויויוי סימן סימן טוב, ומזל מזל טוב, יהא לנו יהא לנו ולכל ישראל

דְּרוֹר יִקְרָא לְבֵן עִם בַּת. וְיִנְצָרְכֶם כְּמוֹ בָבַת. נְעִים שִׁמְכֶם וְלֹא יֻשְׁבַּת. שְׁבוּ נוּחוּ בְּיוֹם שַׁבָּת:
דְּרוֹשׁ נָוִי וְאוּלָמִי. וְאוֹת יֶשַׁע עֲשֵׂה עִמִּי. נְטַע שׂוֹרֵק בְּתוֹךְ כַּרְמִי. שְׁעֵה שַׁוְעַת בְּנֵי עַמִּי:
דְּרוֹךְ פּוּרָה בְּתוֹךְ בָּצְרָה. וְגַם אֱדוֹם אֲשֶׁר גָּבְרָה. נְתוֹץ צָרַי בְּאַף וְעֶבְרָה. שְׁמַע קוֹלִי בְּיוֹם אֶקְרָא: אֱלֹקים תֵּן בַּמִּדְבָּר הַר. הֲדַס שִׁטָּה בְּרֹאשׁ תִּדְהָר. וְלַמַּזְהִיר וְלַנִּזְהָר. שְׁלוֹמִים תֵּן כְּמֵי נָהָר: הֲדוֹךְ קָמַי חַי אֵל קַנָּא. בְּמוֹג לֵבָב וּבִמְגִינָה. וְנַרְחִיב פֶּה וּנְמַלֶּאנָּה. לְשׁוֹנֵנוּ לְךָ רִנָּה:
דְּעֵה חָכְמָה לְנַפְשֶׁךָ. וְהִיא כֶתֶר לְרֹאשֶׁךָ. נְצוֹר מִצְוַת אֱלֹקיךָ. שְׁמוֹר שַׁבָּת קָדְשֶׁךָ


הבאנו שלום עליכם


הבה נגילה, הבה נגילה, הבה נגילה ונשמחה.
עורו אחים בלב שמח

הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ חברים כל ישראל ונאמר אמן

הוא יפתח ליבנו בתורתו

הוי דן את כל האדם לכף זכות

הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם

הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כה'

הלילה הלילה הלילה שמחה גדולה הלילה...
הלילה אנו באנו לשמוח עימכם, רוקדים שרים כולנו, נהנים וגם שמחים
יאלה למחוא כפיים, שמחה תהיה כפליים. שמחה גדולה הלילה...
יוסף הא-ל עלינו שמחה וחיים טובים, לחיי חכמינו, תמיד נהיה שמחים
יאלה למחוא כפיים, לכבוד ירושלים. שמחה גדולה הלילה...

הללויה הללו אל בקדשו, הללוהו ברקיע עוזו: הללוהו בגבורותיו הללוהו כרוב גדלו: הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכינור: הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב: הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה: כל הנשמה תהלל יה הללויה:

הללוי-ה הללוי-ה, הללו עבדי ה' / הללוי-ה הללוי-ה, הללו עבדי ה'
הללו אדיר אדירים, ברוך ומהולל ה' / הללו גדול דגולים, הדור וותיק ה' / הללו זכאי זכאים, חנון וטהור ה' / הללו ישר ישרים, כביר ולעד ה' / הללו מלך מלכים, נורא וסומך ה' / הללו עוזר ענווים, פודה וצדיק ה' / הללו קדוש קדושים, רחום וחנון ה' / הללו שומר תמימים, תמים ומהולל ה'

המלמד תורה לעמו ישראל

הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא.
והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם

הנה לא ינום ולא יישן שומר שומר שומר ישראל.

ישועת ה' כהרף עין, הרף עין הרף עין טאטע !
לשנה הבאה בירושלים הבנויה

הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד (מהיר)

הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב, ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות

הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך

ואמר, ואמר ביום ההוא, ואמר ביום ההוא, הנה א-לקינו זה, קיוינו לו ויושיענו
זה ה' קיוינו לו, זה ה' קיוינו לו, נגילה נגילה, ונשמחה בישועתו

וַאֲמַרְתֶּם כֹּה לֶחָי רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר יוֹחַאי
אִישׁ אֱלֹהִים קָדוֹשׁ הוּא אַשְׁרֵי עַיִן רָאַתְהוּ , לֵב חָכָם יַשְׂכִּיל פִּיהוּ אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
בָּרוּךְ הוּא מִפִּי עֶלְיוֹן קָדוֹשׁ הוּא מֵהֵרָיוֹן , מְאוֹר גָּלִיל הָעֶלְיוֹן אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
גִּבּוֹר וְאִישׁ מִלְחָמָה בְּדַת תּוֹרָה תְּמִימָה , מָלֵא מַדָּע וְחָכְמָה אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
דָּרַשׁ כָּל תַּעֲלוּמוֹת בְּעֹז וְתַעֲצוּמוֹת , עָלָה מַעֲלוֹת רָמוֹת אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
הֻחְבָּא בְּתוֹךְ מְעָרָה מִפְּנֵי הַגְּזֵרָה , שָׁם לָמַד סִתְרֵי תוֹרָה אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
וְשָׁם נִבְרָא מַעְיָן לוֹ וְחָרוּב לְמַאֲכָלוֹ , מַה טוֹב חֶלְקוֹ וְחֶבְלוֹ אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה דִּין רֵיכָא וּבַר רֵיכָא , זָכָה וְרַבִּים זִכָּה אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
חִדֵּשׁ כַּמָּה הֲלָכוֹת הֵן בְּמִשְׁנָה עֲרוּכוֹת , זֶה הַמַּרְגִּיז מַמְלָכוֹת אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
טִהֵר אֶת עִיר טְבֶרְיָה עָשָׂה אוֹתָהּ נְקִיָּה , הוֹדוּ לוֹ מִן שְׁמַיָּא אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
יָדַע כָּל הַנִּסְתָּרוֹת דְּבָרָיו עוֹשִׂים פֵּרוֹת , בִּטֵּל כַּמָּה גְּזֵרוֹת אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
כָּל יָמָיו אֲשֶׁר חָיָה אוֹת הַקֶּשֶׁת לֹא נִהְיָה , כִּי הוּא אוֹת עוֹלָם הָיָה אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
לְכָל יִשְׂרָאֵל הֵאִיר בְּסוֹד תּוֹרָה הַבָּהִיר , כְּאוֹר הַחַמָּה מַזְהִיר אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
מָקוֹם בָּחַר בִּשְׁמַיָּא עִם הַנָּבִיא אֲחִיָּה , זֶה מִבְּנֵי עֲלִיָּה אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
נֶחְמָד מְאֹד לְמַעְלָה זָכָה לִיקָר וּגְדֻלָּה , כֶּתֶר עֶלְיוֹן לוֹ נִגְלָה אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
סִינַי סִינַי לוֹ נִקְרָא אֲרִי שֶׁבַּחֲבוּרָה , מִמֶּנּוּ תֵּצֵא תּוֹרָה אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
עָשָׂה שִׁבְעִים תִּקּוּנִים יְקָרִים מִפְּנִינִים , בָּם תִּקֵּן הָעֶלְיוֹנִים אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
פָּתַח פִּיהוּ בְחָכְמָה הוֹצִיא אוֹר תַּעֲלוּמָה , תִּקֵּן זָהֳרֵי חַמָּה אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
צַדִּיק יְסוֹד עוֹלָם גִּלָּה מִדְרַשׁ הַנֶּעֱלָם , יָכוֹל לִפְטוֹר הָעוֹלָם אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
קוֹלוֹ זִמֵּר עָרִיצִים וְהִכְרִית אֶת כָּל הַקּוֹצִים , וְהִצִּיל הַלְּחוּצִים אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
רָאָה פָנָיו מְאִירִים בְּשִׁבְתּוֹ עִם חֲבֵרִים , עֵת גִּלָּה סוֹד נִסְתָּרִים אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
שָׁלוֹם רַב עַל מִשְׁכָּבוֹ מַה טּוֹב חֶלְקוֹ וְטוּבוֹ , דּוֹבֵר אֱמֶת בִּלְבָבוֹ אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי
תּוֹרָתוֹ מָגֵן לָנוּ הִיא מְאִירַת עֵינֵינוּ , הוּא יַמְלִיץ טוֹב עָלֵינוּ אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי


וביום שמחתכם שיר מהלל קל, יגל יעקב ישמח ישראל.
לכבוד החתן בחור מעם, יעקב איש תם

והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך.
לא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד

והוא והוא כחתן יוצא מחופתו....

והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו יתן בעיתו ועלהו לא יבול
וכל אשר, אשר יעשה, אשר יעשה יצליח. אשר יעשה יצליח

והתענג והתענג על ד', ויתן לך משאלות ליבך

וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה

וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל

וטהר ליבנו לעבדך באמת

ולבנימין אמר ידיד ה' ישכון לבטח עליו

מלך מלך מלך ה' אלוקי ישראל מלך. מלך מלך מלך ומלכותו בכל משלה.
וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ד' אלוקי ישראל מלך

ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים, חוסים בו
ויעזור ויושיע, ויעזור ויושיע, ויגן ויושיע לכל החוסים, חוסים בו

וְלִירוּשָׁלַיִם עִירְךָ בְּרַחֲמִים תָּשׁוּב
וְתִשְׁכֹּן בְּתוֹכָהּ כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתּ. וּבְנֵה אוֹתָהּ בְּקָרוֹב בְּיָמֵינוּ בניין עד
וכסא דוד, דוד עבדך במהירה תכין

ונפוצותינו כנס כנס מירכתי ארץ

ונשגב ונשגב ד' לבדו ביום ההוא, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר

ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות

ופדויי ד' ישובון ובאו, ובאו ציון ברינה

ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה

ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה

ושמחת בחגיך והיית אך שמח

ותן בנו יצר טוב לעבדך באמת וביראה ובאהבה

זה ה' קיוינו לו, זה ה' קיוינו לו, נגילה נגילה, ונשמחה בישועתו

זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו

זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה.
חברון חברון מאז ולתמיד חברון. חברון שלנו בזכות אבותינו אשר נשבע לאבותינו אברהם יצחק ויעקב

זכרני נא וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוקים. ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלישתים

זרעא חייא וקיימא. זרעא די לא יפסוק, ודי לא יבטול מפתגמי אורייתא

טוב לי טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

יבנה בית המקדש, יבנה בית המקדש, עיר ציון תמלא. ושם נשיר שיר חדש, ושם נשיר שיר חדש, וברננה נעלה

יבנה יבנה יבנה המקדש, עיר ציון עיר ציון עיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש, וברננה נעלה

יברכך ד' מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל

יגדל אלוקים חי וישתבח. נמצא ואין עת אל מציאותו
אחד ואין יחיד כיחודו. נעלם וגם אין סוף לאחדותו
אין לו דמות הגוף ואינו גוף. לא נערוך אליו קדושתו
קדמון לכל דבר אשר נברא. ראשון ואין ראשית לראשיתו
הינו אדון עולם לכל נוצר. יורה גדולתו ומלכותו
שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו
לא קם בישראל כמשה עוד, נביא ומביט את תמונתו
תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו
לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו
צופה ויודע סתרינו, מביט לסוף דבר בקדמותו
גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו
ישלח לקץ ימים משיחנו, לפדות מחכי קץ ישועתו
מתים יחיה אל ברוב חסדו. ברוך עדי עד שם תהילתו
אלה שלוש עשרה לעיקרים, הן הם יסוד דת א-ל ותורתו
תורת משה אמת ונבואתו. ברוך עדי עד שם תהילתו

יהא רעוא קדמך דתפתח לבאי באוריתך, ותשלים משאלין דלבאי ולבא דכל עמך ישראל, לטב ולחיין ולשלם אמן

יהי החודש הזה כנבואת אבי חוזה, וישמע בבית זה קול ששון וקול שמחה.
חזק ימלא משאלותינו, אמיץ יעשה בקשתנו, והוא ישלח במעשי ידינו ברכה והצלחה

יום שמחה, יום שמחה, יום שמחה לישראל
יום אורה לישראל / ויום אפלה לשונאיהם
יום ברכה לישראל / ויום בהלה לשונאיהם
יום גאולה לישראל / ויום גלות לשונאיהם
יום דיצה לישראל / ויום דאגה לשונאיהם
יום הדור לישראל / ויום הרג לשונאיהם
יום ותיק לישראל / ויום וי וי לשונאיהם
יום זכות לישראל / ויום זלזול לשונאיהם
יום חנינה לישראל / ויום חניקה לשונאיהם
יום טובה לישראל / ויום טביחה לשונאיהם
יום ישועה לישראל / ויום ירידה לשונאיהם
יום כלכלה לישראל / ויום כליה לשונאיהם
יום ליבוב לישראל / ויום לכלוך לשונאיהם
יום מלוכה לישראל / ויום מיתה לשונאיהם
יום נחמה לישראל / ויום נקמה לשונאיהם
יום סליחה לישראל / ויום סקילה לשונאיהם
יום עשירות לישראל / ויום עניות לשונאיהם
יום פדות לישראל / ויום פיזור לשונאיהם
יום צהלה לישראל / ויום צווחה לשונאיהם
יום קדושה לישראל / ויום קלקלה לשונאיהם
יום קריאה לישראל / ויום קריעה לשונאיהם
יום רפואה לישראל / ויום רעה לשונאיהם
יום רחמים לישראל / ויום רציחה לשונאיהם
יום שמירה לישראל / ויום שחיטה לשונאיהם
יום תפילה לישראל / ויום תליה לשונאיהם
יום תמיכה לישראל / ויום תבוסה לשונאיהם

יחד יחד יחד יחד (* 16) כולם קדושה לך ישלשו

ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור

ימלוך ה' לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל אל נא

יערב נא שיחי עליך כי נפשי תערוג אליך

ירושלים אורו של עולם. ומי אורו של ירושלים – הקדוש ברוך הוא

יְשֻׂשׂוּם מִדְבָּר וְצִיָּה, וְתָגֵל עֲרָבָה, וְתִפְרַח כַּחֲבַצָּלֶת

ישיש עליך אלוקיך, כמשוש חתן על כלה

ישמח משה במתנת חלקו. ומה נתת לו, תורת אמת נתת לו, תורת אמת נתת לו....
ישמח משה במתנת חלקו. ומה נתת לו, לוחות הברית נתת לו, לוחות הברית נתת לו....

ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירעם הים ומלואו

ישראל ישראל ישראל בטח בד'. עזרם ומגינם הוא

כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. לחיים לחיים לחיים ולשלום, לחיים לחיים יוסיפו לך

כי לא יטוש, כי לא יטוש ד', כי לא יטוש ד' עמו, ונחלתו, ונחלתו ונחלתו לא יעזוב.
ד' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו

כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר. כי מעולם ועד עולם אתה קל

כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים

כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך - לא תירא מהם כי ה' אלוקיך עמך

כיצד מרקדין לפני הכלה. כלה נאה וחסודה

כל המתפלל במקום הזה בירושלים, כאילו התפלל לפני כסא הכבוד, ששער השמיים שם הוא, ופתח פתוח לשמוע תפילה


כל העולם כולו גשר צר מאד. והעיקר לא לפחד כלל

כל מה דעביד רחמנא לטב, לטב עביד. תן חיוך בן אדם, הכל לטובה

כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך. צמאה לך נפשי כמה לך בשרי

כשם שאני רוקד כנגדך, ואיני יכול לנגוע בך, כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי, לנגוע בי לרעה

ולבנימין אמר ידיד ה' ישכון לבטח עליו

ליהודים ליהודים היתה אורה, אורה ושמחה וששון ויקר

למען דעת כל עמי הארץ, כי ה' הוא האלוקים. אין עוד

לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
ביום שמחה, אשבחה, לד' בפה מלא. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
גדול אתה, גאל עתה, לנו מיד מכלה. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
דבר מלך, בחג נלך, בשלוש מועדים אלה. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
הא-ל נורא, נתן תורה, לעם יצא מבית כלא. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
והוא א-לי, חי גואלי, בעולות פניו אחלה. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
זכרו חסדו, אין בלעדו, עושה ניסים ופלא. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
חמדת ליבי, צור משגבי, משאלות ליבי מלא. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
טובות עשה, לעם עושה, מצוות יומיי וליליי. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
י-ה א-ל שלח, לעם נזנח, מבשר ובר נפלי. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
כל צר תשמיד, מיני תפריד, וכל האויב כלה. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
לך אבי, שור כאבי, מבור גלותי דלה. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
מלך עולם, צור גואלם, עם שמך מהללי. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
נהלל לך, בעולמך, ושמך נגדלה. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
סמוך נפלי, רפא חלשי, ד' רופא כל חולה. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
עזור הא-ל, לישראל, מזלם עלה יעלה. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
פה ישיח, עת משיח, בנסתר ובנגלה. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
צעקת דל, שמע וגאל, ואם לאו מי יגאלה. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
קרב זמן, עם לא אלמן, חון עליו ושמע קלה. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
רפא צירי, אתה צורי, אתה רופא כל חולה. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
ש-די אתה, עם בחרת, בבין האומות גולה. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה
תשבי תביא, לעיר הצבי, כולנו מצפים לה. לעיר ציון הר קדשך שם נשמח ונעלה

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה. ואין כל חדש תחת השמש

מודה אני לפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי על כל החסד אשר עשית עמדי, ואשר אתה עתיד, עתיד לעשות עמי ועם כל בני ביתי ועם כל עמך בית ישראל

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך

מול א-לי וגדלו, ירעד גופי כולו. בצר לי אקרא לו, י-ה עוזר לקהלו, ובטוב לב אשיר לו. י-ה צור עוזר לקהלו
יצר לו עולם, ובצלמו אדם. עושים רצונו, באימה כולם. בחר בגזע, עבדו אברהם. לקדשו לו לעד לעולם. עליהם פורש צילו, והוא עוזר לקהלו. שבחיו מי מנה, ומי ידמה לו. י-ה אלי עוזר לקהלו.
צרי השמד, ואויבי כלה. ועם ידיד, עלה יעלה. א-ל נערץ, שוועתו ענה. ובבית מעונו, לשמך יודה. פדה ורמם נא, קריה נאמנה. י-ה עוזר לקהלו, ובטוב לב אשיר לו. י-ה אלי עוזר לקהלו

מלך מלך מלך, ה' אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, ה' אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה

מפי א-ל מפי א-ל יבורך כל ישראל
אין אדיר כד', ואין ברוך כבן עמרם / אין גדולה כתורה, ואין דורשה כישראל
אין הדור כד', ואין ותיק כבן עמרם / אין זכה כתורה , ואין חומדה כישראל
אין טהור כד', ואין ישר כבן עמרם / אין כבודה כתורה, ואין לומדה כישראל
אין מלך כד', ואין נביא כבן עמרם / אין סומכה כתורה, ואין עוזרה כישראל
אין פודה כד', ואין צדיק כבן עמרם / אין קדושה כתורה, ואין רוחשה כישראל
אין שומר כד', ואין תמים כבן עמרם / אין תמימה כתורה, ואין תומכה כישראל

מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד

מקימי מעפר דל

משה אמת ותורתו אמת, משה אמת ותורתו אמת

משיח משיח משיח.. אויויויויויויויוי

נגילה הללויה נגילה, בא זמן הגאולה
א-ל ש-ד-י קבץ נדחי ידידי, וגרש משנאי. נפשי בהם געלה.
שלח לי בן ישי גואלי, ובנה לי בית היכלי. באויבי עשה כלה.
רחמן חוס על עם לא אלמן, ושלח להם ציר נאמן. יבשר עם סגולה (ונסדר שיר ותהילה)

נורא א-ל נורא, נאזר בגבורה, שוב אלי מלכי
דודי רפא, נפשי נכספה, לביתך מלכי. נורא א-ל נורא, נאזר בגבורה. נורא א-ל נורא
נורא אשירה, לך אחבירה, שיר מהללי. לך אתנה מנת חבלי וגורלי. בכל זמן עזור א-ל נורא, גזע אברהם נצר תפארה. אתה א-ל חי נותן תורה
עליון לעד גבר חסדך עלי גמל, וזיו הודו תוך היכל לא יחדל. י-ה א-ל מטיב לעבדך בן-עזרא, שעה לשירי וגם לזמרה. אתה אל חי נותן תורה.
בטוב תפדה הא-ל חסדו לעם ראה, סיני מהודו במועדו, כי גאה גאה. פאר וכבוד שלח במהירה, ותבנה לי בית הבחירה. אתה א-ל חי נותן תורה

נעלה נעלה נעלה נעלה נעלה לבית המקדש, ברננה נעלה, ברננה נשתחווה

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

עבדו את ד' בשמחה. בואו לפניו ברננה

עם הנצח לא מפחד, לא מפחד מדרך ארוכה

עזר עזר לי ה' תמיד עזר, מה שהוא במרום גזר , וגם מה שנראה כאכזר, הכל כל לבסוף לטובה עלי חזר

עם ישראל חי. (עוד אבינו חי). תודה רבה לך ה' יתברך על כל מה שאתה נותן לנו

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה

עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון

עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל

עיני צופיה לך חונן. בקול נעים שיר ארנן. עיר קדשך מהר כונן. י-ה צורי שוכן עלייה
לעושה שמיים – עיני צופיה. לרוקע הארץ – עיני צופיה
עיני צופיה לך אהוב. הבטחתנו כי שוב תשוב. על יד נביאך כן כתוב. קיים נבואות ישעיה
לעושה שמיים – עיני צופיה. לרוקע הארץ – עיני צופיה
עיני צופיה לך אבי. אודך צור בכל ליבי. ש-די אתה צור משגבי. בנה קריה יפהפיה
לעושה שמיים – עיני צופיה. לרוקע הארץ – עיני צופיה

על כל זמן וזמן... שאדם חוסם פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. זוכה לחיי העולם הבא

עץ חיים למחזיקים בה ותומכיה מאושר. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום

פועל אמת שפעולתו אמת וללבנה אמר שתתחדש.
חוק וזמן נתן להם שלא שלא ישנו, שלא ישנו את תפקידם.
פועל אמת שפעולתו אמת וללבנה אמר שתתחדש, וללבנה אמר, אמר שתתחדש

פתחו שערים ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים

צווה ישועות יעקב

ציון ציון ציון הלא תשאלי הלא תשאלי לשלום אסיריך

קדשוהו, רוממוהו, רון שיר ושבח, תוקף תהילות תפארתו,
כי אתה הוא מלך מלכי המלכים, מלכותו נצח.
נוראותיו שיחו, ספרו עוזו, פארוהו צבאיו.


קול דודי הנה זה בא, זה מלך המשיח.
וקול התור נשמע בארצנו, זה קולו של מלך המשיח

קומי אורי כי בא אורך, וכבוד ד' עליך זרח

רצה ה' אלוקינו בעמך ישראל ולתפילתם שעה, והשב את העבודה לדביר ביתך,
ואי-שי ישראל, ואישי ישראל מהרה באהבה מהרה באהבה תקבל ברצון ואישי ואישי ישראל

שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, הכבוד סלה

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה

שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד תכלת מרדכי
תשועתם היית לנצח, ותקוותם בכל דור ודור. ברוך מרדכי היהודי

שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה: הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים: שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב: הזורעים בדמעה ברינה יקצורו: הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו:

שירה חדשה שיבחו גאולים, לשמך הגדול על שפת הים
יחד, יחד כולם, הודו והמליכו ואמרו: ה' ימלוך לעולם ועד
שירה, שירה חדשה

שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה

שישו ושמחו בשמחת הגאולה, הנה הנה משיח בא. הנה הוא בא- משיח צדקנו, הנה הוא בא- יבוא ויגאלנו. הנה הוא בא - יבוא ויגאלנו במהרה בימינו משיח צדקנו. קול מבשר מבשר ואומר

שישו את ירושלים גילו בה, גילו בה כל אוהביה. על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה

שמח בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך. השמחה תחייך, העולם לפניך
הולך ברגליך, מנענע ידיך. עינים צופות לך, הלב פועם בך. השמחה תחייך, העולם לפניך
מי עשיר ומי שמח, בעולם הזה אורח. לא בחיל ולא בכח הממון יהיה לך. השמחה תחייך...
הבט ושא עיניך, מי נתן כל אל אליך, גם בנים לשולחנך.
אם תודה רק לבוראך, כן תמיד יהיה לך. השמחה תחייך, העולם לפניך

שמחו נא שמחו נא בשמחת התורה (*2)
ישמחו אהובים, ישמחו ברוכים, ישמחו גאולים בשמחת התורה
ישמחו דגולים, ישמחו הדורים, ישמחו ותיקים בשמחת התורה
ישמחו זכאים, ישמחו חסידים, ישמחו טהורים בשמחת התורה
ישמחו ישראלים, ישמחו כהנים, ישמחו לויים בשמחת התורה
ישמחו מלכים, ישמחו נשיאים, ישמחו סופרים בשמחת התורה
ישמחו ענווים, ישמחו פדויים, ישמחו צדיקים בשמחת התורה
ישמחו קדושים, ישמחו רחמנים, ישמחו שלמים בשמחת התורה
ישמחו תמימים, ישמחו תלמידים, ישמחו תמוכים בשמחת התורה

שמחם שמחם שמחם בבנין שלם

שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם

שמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו

תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך

תהילת ה' ידבר פי ויברך כל בשר, ויברך כל בשר, שם קדשו לעולם ועד, לעולם ועד.
ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה

תורת ד' תמימה משיבת נפש, עדות ד' נאמנה מחכימת פתי

תיפול עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן. ה' ילחם לכם ואתם תחרישון


הללוי-ה הללו א-ל בקדשו, הללוהו ברקיע עוזו: הללוהו בגבורותיו, הללוהו כרוב גדלו: הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל וכינור: הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב: הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה: כל הנשמה תהלל י-ה, הללוי-ה:

שירי ברסלב לשמחת תורה:

אילו יהודי היה יודע מה זאת חתונה,
היה שמח ורוקד, כל השבעים שנה
אילו יהודי היה יודע כמה השם אוהב אותו,
היה שמח ורוקד, מאה עשרים שנה.
אילו יהודי היה יודע מה כוחה של השמחה,
היה שמח ורוקד, מאה עשרים שנה

אשרינו אשרינו אשרינו שיש לנו רבי כזה
קוראים לו נ נח נחמ נחמן נחמן מאומן

אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו אשרינו, אשרינו

אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו להתקרב לרבינו
אומן אומן ראש השנה, אומן אומן ראש השנה

בך רבינו נגילה, בך רבינו נשמחה ונשמחה בך

ברוך שלא עשני גוי, ברוך שלא עשני גוי, ברוך שלא עשני גוי.
יהודי הוא בן של מלך, מלך מלכי המלכים. תמיד כדאי להיות שמח, כי סך הכל אתה אורח.

ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים ישרים יעלוזו, וחסידים ברינה ברינה יגילו

ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות

למנצח בנגינות מזמור שיר (*4)
אלקים יחננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלה (*2)
לדעת בארץ דרכך (*2) בכל גויים ישועתך (*2)
יודוך עמים, עמים א-לקים, יודוך עמים, עמים כולם (*2)
ישמחו וירננו לאומים (*4)
כי תשפוט עמים, עמים מישור, ולאומים בארץ תנחם סלה
יודוך עמים, עמים א-לקים, יודוך עמים עמים כולם
ארץ נתנה יבולה (*2) יברכנו א-לקים אלקינו (*2)
יברכנו א-לקים וייראו אותו כל אפסי ארץ (*2)

מי יתן לי אבר כיונה, אעופה ציון הקדוש אומנה

עבדו את ד' בשמחה, בואו לפניו ברננה, לפניו ברננה

עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון


לחתונה:
אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה, גילה רינה דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות

הלילה הלילה הלילה שמחה גדולה הלילה...
הלילה אנו באנו לשמוח עימכם, רוקדים שרים כולנו, נהנים וגם שמחים
ילה למחוא כפיים, שמחה תהיה כפליים. שמחה גדולה הלילה...
יוסף הא-ל עלינו שמחה וחיים טובים, תברך חתננו, תמיד תהיו שמחים
ילה למחוא כפיים, לכבוד ירושלים. שמחה גדולה הלילה...

יחיד א-ל דגול מרבבה, יברך לגברא רבא, אשר אותו נפשי אהבה, באהבה וברוב חיבה.
ש-די הוא יברך אותו, וישמור בואו וצאתו, כל העם יוצאים לקראתו, ויאמרו לו ברוך הבא
עליון ירומם מזלו, והוא יהיה לעזרה לו, אוצרו הטוב יפתח לו, יזכה לאחרית טובה
י-ה יקיים כל חילו, שנות חיים יוסיף לו, וישים שלום בגבולו, יזכה לאחרית טובה

ישיש עליך אלוקיך כמשוש חתן על כלה

ישמח חתני בקהל אמוני, ישא ברכה מאת א-ד-נ-י.
ש-ד-י ימלא תאות ליבו, מגן וצינה יהיה סביבו. ויאר אותו ויישר נתיבו, לגמור ולשמור דרכי א-ד-נ-י.
לראשו יצווה ברכות עצומות, וישא בכל עת כנהר שלומות. בוא יבוא ברינה נושא אלומות, יזכה ויראה ישועת א-ד-נ-י

כיצד מרקדין לפני הכלה. כלה נאה וחסודה, כיצד מרקדין לפני הכלה. כלה יאה וחסודה, כיצד מרקדין לפני הכלה

מי בן שיח שושן חוחים, אהבת כלה משוש דודים.
הוא יברך את החתן ואת הכלה

מַקְהֵלוֹת עָם בָּרְכוּ אֵל. הָרִימוּ קוֹל כֹּחַ וָאֵל. יָגֵל יַעֲקֹב יִשְׂמַח יִשְׂרָאֵל.
בְּיוֹם שִׂמְחַתְכֶם שִׁיר מַהֲלָל אֵל. הַלְּלוּהוּ גַּדְּלוּהוּ כִּי בָרוּךְ הוּא נֶאֱמָן.
לִכְבוֹד הֶחָתָן בָּחוּר מֵעַם. יַעֲקֹב אִישׁ תָּם:
רוֹמְמוּ אֵל מֵאִיר אוֹרָה. גָּבַר חַסְדּוֹ אֲשֶׁר בָּרָא. חָתָן וְכַלָּה הִיא לוֹ לְעֶזְרָה. יָשִׁיר יִשְׂרָאֵל אָז אֶת הַשִּׁירָה: הַלְּלוּהוּ גַּדְּלוּהוּ כִּי בָרוּךְ הוּא נֶאֱמָן. לִכְבוֹד הֶחָתָן בָּחוּר מֵעַם. יַעֲקֹב אִישׁ תָּם:
דִּרְשׁוּ אֵל חַי לְעוֹלָמִים. הַלְּלוּהוּ בַּמְּרוֹמִים. יוֹסֵף עֲלֵיכֶם אֶלֶף פְּעָמִים. עוֹשֶׁר וְכָבוֹד וְאֹרֶךְ יָמִים: הַלְּלוּהוּ גַּדְּלוּהוּ כִּי בָרוּךְ הוּא נֶאֱמָן. לִכְבוֹד הֶחָתָן בָּחוּר מֵעַם. יַעֲקֹב אִישׁ תָּם:
כִּימֵי צֵאתְכֶם מִמִּצְרַיִם. בְּעֹז בַּעֲדִי עֲדָיִים. כֵּן בְּעַיִן תִּרְאוּ פִּי שְׁנַיִם. בִּירוּשָׁלַיִם כֻּלְּכֶם חַיִּים. הַלְּלוּהוּ גַּדְּלוּהוּ כִּי בָרוּךְ הוּא נֶאֱמָן. לִכְבוֹד הֶחָתָן בָּחוּר מֵעַם. יַעֲקֹב אִישׁ תָּם:

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה

קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה

שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם

ש ש שמח תשמח רעים רעים רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן בגן עדן מקדם

שמחם שמחם שמחם בבנין שלם

חגים ומועדים.

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר