מאמרים וראיונות

פרשת מקץ, התש"פ

פרשת השבוע | הרב רמי פדלון | ב' טבת התש"פ | 1603 | 0 | |

פרשת מקץ, התש"פ

כתוב בפרשתנו:
"וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבא החדרה ויבך שמה".

הנה ידוע כי אחי יוסף מקנאים בו עוד מהיותו נער בבית אביו, כמו שכתוב: "ויקנאו בו אחיו" - קנאה גדולה, המביאה אותם לפעולות קשות.
"ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב אליהם, ויתנכלו אותו להמיתו. ויאמרו איש אל אחיו: הנה בעל החלומות הלזה בא; ועתה, לכו ונהרגנו, ונשליכהו באחד הבורות, ואמרנו 'חיה רעה אכלתהו', ונראה מה יהיו חלומותיו".
(בראשית לז, יט)

בסופו של דבר, יוסף נמכר לעבד, ועובר מיד ליד, עד הגיעו אל בית פוטיפר.
משם נשלח לכלא, עובר ימים ושנים קשים מנשוא, ללא משפחה וללא חברים.
עוברות עליו שנים רבות של סבל - מסכת חיים קשה, על לא עוול בכפו.

והנה, מגיע הזמן... מגיע הרגע שבו אפשר לפרוק את התסכול של השנים הללו, ולגבות "תשלום כואב" מכל אחד ואחד מהשותפים לעוולה.
זה נשמע ראוי, ואולי ונכון, אבל לא אצל יוסף הצדיק.
צדיק האמת - כולו רחמנות - "וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו".

הוא קודם כל מברך - "ויאמר: אלהים יחנך, בני".
הולך לחדר לבכות - "וילך החדרה ויבך שמה".
רוחץ את פניו - "וירחץ פניו, ויתאפק", ורק אז ממשיך הלאה.

צדיק האמת רוצה בטובתך.
הוא יעביר אותך בדרך לא קלה, יגער בך ואף יתן לך מוסר, כשצריך.

יוסף מטלטל את האחים, כידוע בהמשך הסיפור.
"למה שלמתם רעה תחת טובה?", הוא מלחיצם ומפחידם... והכל לטובתם.
"הלא זה אשר ישתה אדני בו, והוא נחש ינחש בו. הרעותם אשר עשיתם; וישיגם וידבר אליהם את הדברים האלה".

אומר רבינו (ליקוטי מוהר"ן תניינא ח):
אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, ומוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו, כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב (ויקרא יט): הוכח תוכיח את עמיתך, אף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח, כמו שאמר רבי עקיבא (ערכין טז ע"ב): תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח; ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו;
כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו, כי ע"י תוכחתו הוא מעורר הריח רע של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שהוא מוכיח.

אחים יקרים!
צדיק האמת הוא רחמן באמת, בחינת יוסף הצדיק; ואף אם עשית את הדבר הגרוע ביותר, הוא מרחם עליך, כי רוצה טובתך הנצחית.
כך עשה יוסף עם אחיו.
כך עושים צדיקי האמת שבכל דור עימנו.

אשרינו שזכינו להתקרב לצדיק שכולו חסד ורחמנות, המוליך אותנו בדרך האמת ולנצח נצחים.


שבת חנוכה שלום ומבורך! מברך את כולנו שנזכה לקבל אורות שבת חנוכה וראש חודש הבא עלינו לטובה בנחת ושמחה.


לרפואת והצלחת הילד היקר - נח נחמן בן אפרת, ני"ו, הי"ו

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר