מאמרים וראיונות

פרשת וישלח, התש"פ

פרשת השבוע | הרב רמי פדלון | ט"ז כסלו התש"פ | 1589 | 0 | |

פרשת וישלח, התש"פ

כתוב בפרשתנו:
"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו, ארצה שעיר, שדה אדום".

רש"י: מלאכים ממש.

וכבר דקדקו המפרשים בלשונו, מהו פירוש "מלאכים ממש"; וכי יש מלאכים שאינם של ממש?

ב"ה, ננסה לברר אף אנו, על פי דברי רבינו, מה הם אותם המלאכים.

אומר רבינו (ליקוטי מוהר"ן קמא, כ):
אמר הקב"ה למשה: "קח את המטה והקהל את העדה".
'מטה' זה בחינת ממשלת וכח הצדיק, שנעשה על ידי עבודתו, שעל ידו נכנעים כל האויבים, הן למעלה הן, למטה; וזהו (תהלים קי) "מטה עזך ישלח ה' מציון", היינו המצוות ומעשים טובים, שהן ציונים לדברים עליונים, שמהם נעשה מטה עז להכניע אויבים;
וזה: "רדה בקרב איביך".
(עיין שם דברי קדשו במלואם)

הנה רואים מכאן שהצדיקים בונים את המטה, היינו כח הממשלה שלהם, על-ידי עבודתם בקדושה.
ומה היא אותה עבודה?
מצוות ומעשים טובים, שהן ציונים לדברים עליונים, שמהם נעשה מטה עז להכניע אויבים.

בפרשתנו מגיע יעקב אל עשו אחיו, ויודע כי "עשו שונא ליעקב" וצריך להכניעו.
יעקב פועל בדרך מיוחדת - "וישלח יעקב מלאכים... עם לבן גרתי, ואחר עד עתה", ופירש רש"י: 'גרתי' - בגימטריא תרי"ג, כלומר "עם לבן הרשע גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים".

על פי דברי רבינו שהבאנו לעיל, ניתן להבין עתה מה הם מלאכים 'ממש', ומדוע היה צריך יעקב לומר "עם לבן גרתי".

הנה ידוע כי כל מצוה בוראת מלאך.
יעקב אבינו שולח לעשו את מטה עוזו - הכח שאמור להכניעו. מהו אותו הכח?
מצוות ומעשים טובים, שהן ציונים לדברים עליונים, והם הם המלאכים שמהם נעשה מטה עזו של הצדיק להכניע אויבים.

לכן הוא אומר: "עם לבן גרתי". הייתי במקום הנמוך בעולם - חרן, שהוא חרון אפו של עולם, ושמרתי על קדושתי ושמחת מצוותי.

עשרים ושתיים שנה יכול לקיים תרי"ג מצוות רק מי ששמח בהן.
לפיכך, דע עשו, כי הכנעתי גדולים ממך על ידי מעשי הטובים. "לא למדתי ממעשיו הרעים" של לבן, כי אם לא כן, לא הייתי מגיע עד הלום.

עשו אמנם לא משתכנע בקלות, ולכן שולח את מלאכו שנעשה ממעשיו הרעים - "ויאבק איש עימו עד עלות השחר".

יעקב אבינו מכניע את מלאכו של עשו, גם בעליונים, כי מצוות ומעשים טובים, אומר רבינו, הם ציונים לדברים עליונים, שמהם נעשה מטה עז להכניע אויבים.

אחים יקרים!
מי ששומר על קדושתו ושמח במצוות - בסופו של דבר, תעיד עליו התורה בעצמה שהוא באמת שייך לצדיקי אמת הדבוקים בו יתברך, כמו שכתוב: "ויבא יעקב שלם" - שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו (כדברי רש"י).

שנזכה. אמן!

לרפואתו של הילד היקר - נח נחמן בן אפרת, הי"ו

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
יצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר