מאמרים וראיונות

פרשת ויצא, התש"פ

פרשת השבוע | הרב רמי פדלון | ט' כסלו התש"פ | 1609 | 0 | |

פרשת ויצא, התש"פ

כתוב בפרשתנו:
"ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו".

אומר רבינו (ליקוטי מוהר"ן קמא, סא):
"כי תהלוכת הגלגלים הוא ע"י שכליים, שהם המלאכים".

הנה, יעקב אבינו רואה בחלומו מלאכי אלקים, היינו שכליים, עולים ויורדים.
על פי דברי רבינו לעיל, ניתן לומר כי הקב"ה רצה ללמד את יעקב אבינו שכל מיוחד. מהו אותו השכל?

אומר רבינו (ליקוטי מוהר"ן קמא, ו):
"וכשרוצה אדם לילך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה, וצריך להיות לו שני בקיאות, היינו בקי ברצוא, בקי בשוב, כמו שכתוב: 'זכאה מאן דעייל ונפיק' (זוהר ויקהל ריג:, האזינו רצב);
וזה בחינת (תהילים קלט) 'אם אסק שמים - שם אתה' - בחינת 'עייל', בחינת בקי ברצוא; "ואציע שאול - הנך" - בחינת 'ונפיק', בקי בשוב".

מלמדנו רבינו לימוד עצום!
מי שרוצה לשוב אל הקב"ה - צריך להיות בקי.
להיות בקי זה לגלות הבנה.

יעקב אבינו - איש תם, יושב אוהלים (בראשית כה, כז), יוצא מבאר שבע - מקום בו היה עסוק כולו בלימוד תורה (וכמו שביארו חז"ל 'יושב אוהלים' - יושב באוהלה של תורה), לחרן - חרון אפו של עולם.

אומר הזוהר הקדוש בפרשה, שיעקב אבינו יצא מסוף קומת הקדושה - מדרגה עליונה, לחרן - למטה למטה, אל מדור הקליפות - לבן הארמי וחבר מרעיו.

אומר רבינו שצריכין להיות בקי, בין בעליה בין בירידה, וכמו בפסוקנו: "מלאכי אלהים עולים ויורדים" - יש שכל מיוחד לכל מצב.

לא תמיד יש עליות. לפעמים  חווים ירידה. דע כי שני המצבים הם מהקב"ה. בשני המצבים יש שכל של הקב"ה - ללמד אותך דבר.
אין מצב שאתה רק למעלה, ורק שם אתה מרגיש את הקב"ה, אלא דווקא בירידה - אז "ואציע שאול הנך" - הקב"ה לידך ממש.

עשרים ושתיים שנה יעקב אבינו בבית לבן, בירידה, כביכול.
יעקב אבינו הבין את השכל הגנוז במראה שראה.
זה מכוון משמים. אמנם קשה, אבל יש תוצאות.

יעקב יוצא ברכוש גדול, זוכה למשפחה, ילדים ושפע - הכל מכל כל.
בעיקר, הוא זוכה לליווי צמוד - "ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלהים". אומר רש"י: מלאכי ארץ ישראל באו לקראתו, ללוותו לארץ".

ארץ ישראל היא ארץ המושגחת על ידי הקב"ה, אשר נאמר בה: "ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה".
זו ארץ של יישוב הדעת וארך אפיים.

זכה יעקב שמלאכי ארץ ישראל, היינו השכל של ארץ ישראל - השכל של ההשגחה ויישוב הדעת, ילווה אותו מעתה והלאה; כי הבין יעקב: צריך להיות ולחיות עם הקב"ה בכל המצבים, בין בעליה ובין בירידה.

שנזכה גם אנחנו ב"ה.
שבת שלום ומבורך!

להצלחת הילד היקר - נח נחמן בן אפרת, הי"ו, ני"ו לעד

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
יצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר