מאמרים וראיונות

פרשת תולדות, התש"פ

פרשת השבוע | הרב רמי פדלון | א' כסלו התש"פ | 1496 | 0 | |

פרשת תולדות, התש"פ

כתוב בפרשתנו:
"ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר: אם כן, למה זה אנכי? ותלך לדרוש את השם".

אך קודם לכן, נתבונן בפסוק הבא: "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו, כי עקרה היא".
יצחק ורבקה מתפללים בדבקות על זרע קודש. זה עומד בזוית זו ומתפלל, וזו עומדת בזוית שניה ומתפללת.
זוהי תפילה שבוקעת רקיעים ומגיעה אל מתחת לכסא הכבוד.

הזוהר הקדוש מסביר שהמילה "עתירה" היא מלשון "חתירה" - חתירה מתחת כסא הכבוד.
ויעתר לה' - חתר חתירה מתחת לכסא הכבוד. 

התפילה התקבלה בזכותו של  יצחק. פירש רש''י שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע.
התוצאה: רבקה זוכה לבנים.

אומר רבינו (ליקוטי מוהר"ן קמא, עד):
השכל הוא הנשמה, כמו שכתוב (איוב לב): "נשמת שדי תבינם".

הנה ידוע כי כל מטרתם של יצחק ורבקה היא להביא נשמות קדושות לעולם, כדי לגלות מלכותו יתברך.

כל נשמה - כל שכל - הבא לעולם, יכול לגלות את מלכות ה' בעולם.

רבקה נפקדה, ופתאום - הרגשה מוזרה. "משהו אינו כשורה", היא חשה.

"ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר: אם כן, למה זה אנכי?".
מבאר רש"י: כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת. עוברת על פתחי עכו"ם - עשו מפרכס לצאת. 
מה קורה? מה עושים?

אחים יקרים!
מלמדת אותנו התורה לימוד עצום!
אתה רוצה להתקרב לקב"ה. אתה חוזר בתשובה. יש לך מחשבות טובות ורצונות טובים לגלות את הקב"ה בעולם, ופתאום... תקלה.
עולות מחשבות רעות מהעבר, רצונות בלתי מוסברים - "עשו מפרכס לצאת".

אתה מיד שואל: "למה זה אנכי?".
למה עובר עלי מה שעובר?
רציתי להתקדש. רציתי להתקרב; והנה, מה קורה בפועל? מה אני עושה?

אח יקר! למד מרבקה - "ותלך לדרוש את השם".
לך דבר על זה עם ה'.

זה קרה לגדולים ממך, אפילו  לרבקה אמנו הקדושה.
צא ולמד ממנה את סוד התשובה: "ותלך לדרוש את השם".

אומר רבינו (ליקוטי מוהר"ן תניינא, כה):
ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל!

כשתצא להתבודדות, תקבל תשובה:
" ויאמר לה ה': שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעיך יפרדו, ולאם מלאם יאמץ, ורב יעבד צעיר".

זה חלק מהתיקון שלך, אבל זה יפרד ממך לבסוף.
אם תמשיך ותחזיק מעמד - תנצח. כל המחשבות, הרצונות והתאוות יפרדו ממך לעד - "זה לרשעו, וזה לתומו".
כשזה קם - זה נופל. תלוי בך.

זכתה רבקה שהתממשו רצונותיה, עד שלקח יעקב את הבכורה מעשו אחיו, והוביל את דרכם לנצח נצחים בגילוי אלקותו בעולם, עד שאמרו עליו חז"ל: יעקב הוא בחיר האבות.

שנזכה להמשיך דרכם של האבות והאמהות הקדושים בעולם, לנצח נצחים, אמן!

שבת שלום ומבורך!

להצלחתו של הילד היקר - נח נחמן בן אפרת, הי"ו, ני"ו לעד.

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
יצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר