מאמרים וראיונות

פרשת וירא, התש"פ

פרשת השבוע | הרב רמי פדלון | י"ז חשון התש"פ | 1704 | 0 | |

פרשת וירא, התש"פ

כתוב בפרשתנו:
"וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו" וגו'.
"ויאמר: אדני! אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבר מעל עבדך".

רש"י: והיה אומר לקב"ה להמתין לו, עד שירוץ ויכניס את האורחים.

למדו חז"ל (שבת קכז.): אמר רב יהודה, אמר רב: גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה.

אחים יקרים!
שכל עצום מתגלה בדברי חז"ל אלו!
הנה אברהם אבינו - גדול המאמינים, שעמל כל חייו בכדי לזכות לגילוי אלקות - "וירא אליו השם", מוכן "לוותר", כביכול, על הרגע הגדול שאליו ציפה - גילוי פני שכינה.
אברהם לוקח סיכון ואומר לקב"ה: המתן לי נא (כדברי רש"י).

אומר רבינו (ליקוטי מוהר"ן קמא, ו): 
כשרוצה אדם לילך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה; וצריך להיות לו שני בקיאות, היינו בקיא ברצוא, בקי בשוב, כמו שכתוב: 'זכאה מאן דעייל ונפיק' (זהר ויקהל ריג: האזינו רצב); וזה בחינת (תהילים קלט): "אם אסק שמים - שם אתה" - בחינת עייל, בחינת בקי ברצוא; "ואציעה שאול - הנך" - בחינת נפיק, בחינת בקי בשוב (עיין שם).
ומסביר רבינו, שצריך אדם לחזק עצמו בדרכי ה' תמיד, בין בעליה ובין בירידה.

אברהם אבינו עובר נסיונות רבים עד שזוכה להתגלות - הקבלת פני שכינה - "וירא אליו השם".
ובאמת, היינו חושבים שהנה הגיע הזמן לנוח: סוף סוף הגעתי למדרגה רוחנית של ראיית פני ה'. אפשר להירגע, לשבת במקום.
אברהם אבינו לא חושב כך. הוא  מקיים בקי בעליה, בקי בירידה.
אמנם, נכון - לקבל פני שכינה זה דבר גדול, עצום ונורא, אבל גדולה הכנסת אורחים.
יש לימוד חשוב שצריך ליישמו הלכה למעשה.

 עכשיו צריך לבדוק אם הבנתי ש- ''לא בשמים היא". לא עובדים את ה' רק כשרוצים לעלות ורק כשזה נח לי, אלא אפילו עכשיו - שאני כבר ברגעים הטובים שלי, אני צריך לזוז מאזור הנוחות דווקא, ולקיים מצווה נוספת - הכנסת אורחים.

אבצע עבודות פשוטות. אנהג באמונה בתוך החיים.
עכשיו צריך לקיים "ואהבת את ה' אלוקיך... בכל נפשך ובכל מאודך" - במסירות נפש.
אני אוהב את ה' בכל המצבים, ובמיוחד כשאני עושה עבודות פשוטות, כי גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. 

אחים יקרים!
צריך לעבוד את ה' באהבה גם כשקשה ולא נח, לחיות את מציאות ה' - אמונה בתוך החיים ממש.
כל הנסיונות שעוברים עלינו הם כדי להוציא מהכח אל הפועל את האמונה ואת אהבת ה' שלנו, כאברהם אבינו, שהבין: הקב"ה איתך, עמך ואצלך תמיד - "אדני! אל נא תעבור מעל עבדך".

אברהם אבינו מבין - גם האורחים הם גילוי והקבלת פני שכינה.

שנזכה כולם!
שבת שלום ומבורך!

לרפואת הרב אברהם ציון בן גיטה
הילד החביב נח נחמן בן אפרת

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
יצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר