מאמרים וראיונות

פרשת בחוקתי

פרשת השבוע | רבקה ראש | ט' אייר התשע"א | 4688 | 1 | |

פרשת בחוקתי

"אם-בחקתי, תלכו; ואת-מצותי תשמרו, ועשיתם אתם.
ונתתי גשמיכם, בעתם; ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו".

פרשת בחוקתי מסיימת את ספר ויקרא בתיאור הברכות המותנות בהליכה בחוקות ה' ובסכנות הנוראות אם לאו.
"אם" מראה, שהדבר תלוי בבחירת האדם, אמרו חז"ל "הרשות נתונה".
אלא שיש תכלית לבריאה ויש שתי דרכים.דרך בחירה ודרך יסורים.
ככתוב: (דברים י"א י"ג)
"והיה, אם-שמע תשמעו אל-מצותי, אשר אנכי מצוה אתכם, היום--לאהבה את-ה' אלהיכם, ולעבדו, בכל-לבבכם, ובכל-נפשכם. ונתתי מטר-ארצכם בעתו, יורה ומלקוש; ואספת דגנך, ותירשך ויצהרך.."
אם בחוקתי תלכו,אם שמוע תשמעו.
בחוקתי תלכו,ההליכה היא ברגליים,לשון הרגלים,יש להפוך את החוקים להרגל.
אם שמוע תשמעו-לשון משמעות.

"אם-בחקתי, תלכו"-גימטרייא-"עמלים בדברי תורה"(בעל הטורים)
והכוונה אינה כמה מספיקים בלימוד ,אלא כמה משקיעים.
"אם-בחקתי, תלכו"-ראשי תיבות- "אבת",שתלכו בדרכי אבות. (בעל הטורים)
"ועשיתם אתם"- אתם - אותיות אמת.
אם בחקותי תלכו- כח ההילוך, המייחד האדם מכל מלאכי רום הנקראים-עומדים.
"ונתתי לך מהלכים, בין העמדים האלה" (זכריה ג ז)
"לאהבה את-ה' אלהיכם, ללכת בכל-דרכיו--ולדבקה-בו".(דברים יא כב)
ההליכה היא הרצון להתקדם ולשפר,בני האדם נדרשים להלך.

"אם בחוקתי תלכו"
אומר רבי שמחה בונים מפשיסחה: "אם" הזה, אינו תנאי ואינו ספק כי אם הבטחה.
הקב"ה מבטיח שבסופו של דבר: "בחוקתי תלכו". עתידים ישראל ללכת בדרך התורה, שהרי דרך אחרת אינה קיימת כלל.
ורבי מנחם מנדל מקוצק היה אומר: כתוב (ישעיה נה, ז)
"יעזוב רשע דרכו" – וכי לרשע יש דרך
בוץ יש לו, ולא דרך.
אלא הכוונה היא: "יעזוב רשע דרכו" –יעזוב את המחשבה כאילו יש לו דרך...

פסוקי הברכה מבטיחים לעם ישראל שלום ובטחון
ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד; והשבתי חיה רעה, מן-הארץ, וחרב, לא-תעבר בארצכם. ורדפתם, את-איביכם; ונפלו לפניכם, לחרב.
איך
אם-בחקתי, תלכו; ואת-מצותי תשמרו, ועשיתם אתם.


ואם עם ישראל לא ישמע,
"ואם-לא תשמעו, לי; ולא תעשו, את כל-המצות האלה. ואם-בחקתי תמאסו, ואם את-משפטי תגעל נפשכם, לבלתי עשות את-כל-מצותי, להפרכם את-בריתי. אף-אני אעשה-זאת לכם, והפקדתי עליכם בהלה את-השחפת ואת-הקדחת, מכלות עינים, ומדיבת נפש; וזרעתם לריק זרעכם, ואכלהו איביכם. ונתתי פני בכם, ונגפתם לפני איביכם; ורדו בכם שנאיכם, ונסתם ואין-רדף אתכם..."

בחקתי תלכו-אין עמידה במקום,יש ללכת לכיוון המטרה.אם ילכו בדרך של אמונה,
" והתהלכתי, בתוככם, והייתי לכם, לאלהים; ואתם, תהיו-לי לעם ".(ויקרא כו יב)
רש"י מפרש על פי המדרש:
"אטייל עימכם בגן עדן כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזעים ממני"
כשישראל הולכים עם החוקים לכיוון היעד,הקב"ה מתהלך איתם,כמו בטיול בגן עדן.
"אם בחקתי תלכו"-תחזרו לגן עדן, לחיים של יעוד, טובים ומתוקנים
ולא עוד קללת הארץ –
" ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו. "
בגן עדן שמע האדם את ה' מתהלך לרוח היום ,
"וישמעו את-קול ה' אלהים, מתהלך בגן--לרוח היום;"(בראשית ג ח)
ובפרשה –"והתהלכתי, בתוככם "
האדם יכול להכיל את גן העדן,כשעץ החיים נטוע בתוך ליבו.
"כי-קרוב אליך הדבר, מאד: בפיך ובלבבך, לעשתו" (דברים ל יד)
יהי רצון שיתקיימו בנו פסוקי הברכה כולם.
ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד.

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשים



1. שיזף 58/2טברי
מאת: אברהם ראש | 23.10.2020 | 16:09:47
חזק וברוך
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ציון סייג נ"יספר הרב דבש מסלעדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרהיה שותף להפצת האתרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר