מאמרים וראיונות

פרשת ויחי

פרשת השבוע | רבקה ראש | ז' אייר התשע"א | 3841 | 0 | |

פרשת ויחי

"ויחי יעקב בארץ מצרים, שבע עשרה שנה; ויהי ימי-יעקב, שני חייו--שבע שנים, וארבעים ומאת שנה. ויקרבו ימי-ישראל, למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם-נא מצאתי חן בעיניך, שים-נא ידך תחת ירכי; ועשית עמדי חסד ואמת"

תחילתה של הפרשה- חיות פיזית שנאמר: "ויחי יעקב",
וסופה חיות נצחית שנאמר: "וימת יוסף",
אמרו חז"ל: ש"צדיקים – קרויים חיים, אף במיתתם",
בפרשת "ויחי" מגיעים חייו של יעקב לקיצם.
למה נאמר "ויחי"
כי במותו יש המשך - "ויחיה יעקב"
"יעקב אבינו לא מת" בזכות ה"חסד של אמת" שעושה עמו יוסף.
"אמת ליעקב" אותיות 'יעקב לא מת'
מידת יעקב היא אמת ואמת היא בסוד א' מחיה מת
ה"חסד של אמת" הוא החסד המנציח את חייו .
"מה זרעו בחיים אף הוא בחיים".
יעקב נותן לבניו ולכל עם ישראל את הכוח והחיות לכל הדורות,
הכוח והחיות להיות יחד ולקבל ברכה.

"האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים"
האספו, סביבי, כולכם.
''ואגידה'' – ותיאגדו לאגודה אחת
והברכה, ברכת הבנים בשם האבות.

"המלאך הגאל אתי מכל-רע, יברך את-הנערים, ויקרא בהם שמי, ושם אבתי אברהם ויצחק; וידגו לרב, בקרב הארץ".

הברכה היא לשון בריכה שמשפיעה שפע מים מהשמיים.
ברכה היא שפע אלוקי,
התלוי ביכולת האדם לקבל את השפע.
כגודל הבריכה-גודל הברכה
לברך, הוא מושג מעולם הצומח.
כשמעץ אחד לוקחים ענף מכניסים לאדמה כשהוא מכופף
וממנו צומח עץ חדש שמחובר לעץ הראשון.
כך מבריכים עצים
וכך מברך יעקב את בניו, צאצאיו .
ברכה לפי מידותיו וכוחותיו של כל אחד מהם
שיוכלו להשלים את ייעודם בעולם.
"ויברך אותם--איש אשר כברכתו, ברך אתם"
ברכה שתעזור לביטחונם בעתיד
שלא יפלו כתוצאה מ''פיק ברכיים", ספק ופחד.

"המלאך הגאל אתי מכל-רע,
על פי השפת אמת
יש רמז - יעקב לא אמר המלאך יגאל אותי-בעתיד
מכאן שהמלאך הוא "גואל",בהווה .
אפשר להיות כל הזמן במצב של גאולה
אם רואים את הקב"ה בכל דבר ודבר.
ההבדל בין גולה וגאולה,היא הא'- אלופו של עולם.

"ויחי יעקב בארץ מצרים, שבע עשרה שנה"
17=טוב בגימטרייא
ויחי עולה פעמיים "טוב".
שחיותו של יעקב הייתה כשיוסף היה לידו,
שבע עשרה שנים ראשונות עד שנמכר
ושבע עשרה שנים כשנפגשו שוב
חז"ל דרשו, שאלו שנים שניחנו ב"טוב עין" .
על הפסוק "טוב עין הוא יברך" דרשו :
"אל תקרי 'יברך' אלא 'יברך'"
יעקב משלים את "טוב" שנותיו ומקבל כוח רוחני לברך.

"ויגש אתם אליו, וישק להם ויחבק להם".
"וישק... ויחבק",
פירש ה"ספורנו":
"כדי שתדבק נפשו בהם ותחול עליהם ברכתו".

"האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים"

אין כתוב 'יקרה אתכם', שיספר להם מה יקרה בעתיד,
כתוב :את אשר "יקרא אתכם"-באלף,
שכל מה שיקרה,יתועד לנצח נצחים ויקרא בספר הספרים.

"יהודה, אתה יודוך אחיך--ידך, בערף איביך;
ישתחוו לך, בני אביך. גור אריה יהודה.."

בברכת יעקב ליהודה יש את כל אותיות הא"ב
חוץ מהאות זין.
והטעם שזין הוא נשק.
וזהו רמז,שמלכות יהודה לא תהיה דומה לשאר המלכויות
שמנצחים אויביהם בכוח הנשק,אומנותו של עשיו.
נצחונו של יהודה, ניצחון רוחני.

"אפרים, ומנשה--כראובן ושמעון, יהיו-לי"

פרשת "ויחי יעקב" הינה הפרשה של תחילת הגלות,
תחילת המצב הירוד של עם ישראל, בחינת יעקב.
"ויחי" ,החיות שמעניק יעקב,לאורך כל הגלויות.
"אפרים ומנשה כראובן ושמעון".
דווקא להם שנולדו בגלות, כוח מחיה,
כוח "ישר-אל"
שימשיך את חיותו של עם ישראל בגלות.

"הקבצו ושמעו, בני יעקב; ושמעו, אל-ישראל אביכם".
שמעו-לשון משמעות,תבינו.
יעקב מברך את שבטי ישראל,כל אחד לפי יחודו.

"כל-אלה שבטי ישראל, שנים עשר; וזאת אשר-דבר להם אביהם, ויברך אותם--איש אשר כברכתו, ברך אתם"

'איש אשר בברכתו ברך אותם'
היה צריך להיות כתוב
'איש אשר בברכתו ברך אותו'
מסביר רש"י,הברכה קשורה להיותם ביחד
לזה הגבורה,לזה הקלות,לזה הלימוד,
כל אחד עם המימוש העצמי שיעד לו הקב"ה בעולם.
לכל אחד מהשבטים תפקיד מיוחד בבנין עם ישראל.
לא רק יחיד ומיוחד,אלא יחיד ומאוחד,
וזה סוד כוחו.
משמעות המילה ישראל כפי שנאמר:
"כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל", (בראשית לב, ל)
יעקב התמודד במצבים רוחניים ופיזיים והתגבר.
בפרשה נזכר השם ישראל שמונה עשרה פעמים=חי
יעקב מתעלה לשם ישראל, ביושר.
ישראל-ישר-אל.
וחי.
עם ישראל חי!

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר