מאמרים וראיונות

פרשת השבוע

פרשת ויחי, התש"פ
פרשת ויחי, התש"פהרב רמי פדלון | 15.01.2020

אומר רבינו (ליקוטי מוהר"ן קמא כב, יא) כי "הירידה היא תכלית העליה" - ללמדך שדווקא במקומות הצרים - בירידה - יש גילוי עצום ויש חיות. "ויחי יעקב בארץ מצרים", כי הירידה והסתימה היא דמיון.

פרשת ויגש, התש"פ
פרשת ויגש, התש"פהרב רמי פדלון | 15.01.2020

אומר מורנו רבי נתן: "ויגש אליו יהודה" - זה כלל ישראל, הנקראים 'יהודים' על שם יהודה - שהם נגשים אל צדיק האמת ושבים בתשובה על מכירתו, שהיא פגם אמונת חכמים. (ליקוטי הלכות, תענית ד, ח)

פרשת מקץ, התש"פ
פרשת מקץ, התש"פהרב רמי פדלון | 30.12.2019

אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, ומוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו, כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב (ויקרא יט): הוכח תוכיח את עמיתך, אף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח, כמו שאמר רבי עקיבא (ערכין טז ע"ב): תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח; ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו.

פרשת וישב, התש"פ
פרשת וישב, התש"פהרב רמי פדלון | 21.12.2019

כי זה עיקר הניסיון של האדם - שרואה כל מיני מחלוקת וליצנות על צדיק האמת, ומתגבר ולא נותן לה להחליש דעתו, ח"ו, מלהתקרב אל הקדושה; ואדרבא, עושה כל שביכולתו להגיע אל המקום אליו נכסף, ומתגבר כארי כנגד כל הדיבורים הרעים, אחר שמבין באמונה כי הכל לטובתו הנצחית, שתהיה התקרבותו באמת, כמו שאמר רבינו: כִּי אָז, מִי שֶׁמִּתְקָרֵב אֵלָיו - הוּא בֶּאֱמֶת, וַאֲזַי יָכוֹל לְגַיֵּר גֵּרִים, לֹא מִשּׁוּם שָׁלוֹם וָנַחַת, כַּנַּ"ל.

פרשת וישלח, התש"פ
פרשת וישלח, התש"פהרב רמי פדלון | 14.12.2019

מי ששומר על קדושתו ושמח במצוות - בסופו של דבר, תעיד עליו התורה בעצמה שהוא באמת שייך לצדיקי אמת הדבוקים בו יתברך, כמו שכתוב: "ויבא יעקב שלם" - שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו (כדברי רש"י).

פרשת ויצא, התש"פ
פרשת ויצא, התש"פהרב רמי פדלון | 07.12.2019

יעקב אבינו - איש תם, יושב אוהלים (בראשית כה, כז), יוצא מבאר שבע - מקום בו היה עסוק כולו בלימוד תורה (וכמו שביארו חז"ל 'יושב אוהלים' - יושב באוהלה של תורה), לחרן - חרון אפו של עולם.

פרשת תולדות, התש"פ
פרשת תולדות, התש"פהרב רמי פדלון | 29.11.2019

אתה רוצה להתקרב לקב"ה. אתה חוזר בתשובה. יש לך מחשבות טובות ורצונות טובים לגלות את הקב"ה בעולם, ופתאום... תקלה. עולות מחשבות רעות מהעבר, רצונות בלתי מוסברים - "עשו מפרכס לצאת".

פרשת חיי שרה, התש"פ
פרשת חיי שרה, התש"פהרב רמי פדלון | 23.11.2019

דע כי לכל דבר יש תכלית, ולתכלית יש עוד תכלית אחר, גבוה מעל גבוה. למשל, תכלית בנין הבית - כדי שיהא לאדם מקום לנוח; ותכלית המנוחה - כדי שיוכל בכח הזה לעבוד את ה'; ותכלית העבודה - וכו'.

פרשת וירא, התש"פ
פרשת וירא, התש"פהרב רמי פדלון | 15.11.2019

שרוצה אדם לילך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה; וצריך להיות לו שני בקיאות, היינו בקיא ברצוא, בקי בשוב, כמו שכתוב: 'זכאה מאן דעייל ונפיק' (זהר ויקהל ריג: האזינו רצב); וזה בחינת (תהילים קלט): "אם אסק שמים - שם אתה" - בחינת עייל, בחינת בקי ברצוא; "ואציעה שאול - הנך" - בחינת נפיק, בחינת בקי בשוב (עיין שם).

ויקהל פקודי
ויקהל פקודיהרב מנחם אזולאי | 20.03.2017

שבת הסמוכה לניסן קוראים את פרשת החודש – "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה".מכריזים על חודש ניסן מפני חשיבותו, וגם מודיעים בזה שחג הפסח קרב ובא...

כי תשא – פרה אדומה
כי תשא – פרה אדומההרב מנחם אזולאי | 15.03.2017

הפרה האדומה היא כזה סוד גדול. היא מטהרת את האדם, היא מצילה אותו מהטומאות הכי גדולות שיש בעולם וכל מעשיה בחוץ, יש איזה הר ששם עושים את כל מעשי הפרה האדומה, בכלל לא בתוך המשכן...

פרשת משפטים - שקלים
פרשת משפטים - שקליםהרב מנחם אזולאי | 20.02.2017

שבת שקלים. כל אחד נותן מחצית השקל. לא יותר ולא פחות. גם אם הוא עני וגם אם הוא עשיר. מחצית השקל רומז שכל אחד מאתנו הוא חצי! השלמות שלי תלויה באהבתי והתחברותי עם שאר אחי היהודים. בלי זה אני חסר...

פרשת יתרו
פרשת יתרוהרב מנחם אזולאי | 20.02.2017

מגיע אדם מהנקודה הכי מרוחקת של העולם הרוחני, כומר לכל סוג של עבודה זרה, ומתקבל בכזה כבוד, בכזו לבביות, ויש לו גם הצעות, והן מתקבלות תיכף ומיד, ואם זה לא מספיק, אז הפרשה כולה נקראת על שמו...

פרשת בשלח - שבת שירה
פרשת בשלח - שבת שירההרב מנחם אזולאי | 06.02.2017

"כשבא הקיץ, כל העשבים וכל הצמחים כולם מתעוררים לחיים ואז טוב ויפה מאד כשיוצאים לשוח בשדה. שיחה, זו תפילה ותחינה ותשוקה וגעגועים להשם יתברך...

פרשת בא
פרשת באהרב מנחם אזולאי | 30.01.2017

היות יהודי זה להאבק על החיבור עם ה' בתוך החושך, בתוך השיגרה, בתוך כל הדברים שלא מסתדרים לנו, מנסים למרות הכל להתרומם קצת, להרגיש משהו, להתחבר. לא מרגישים כלום. ובכל זאת ממשיכים וממשיכים ועושים את העבודה

פרשת וארא
פרשת ואראהרב מנחם אזולאי | 29.01.2017

קב"ה ברא עולם כדי שהכבוד שלו יתגלה פה למטה, שבתוך עולם של אנשים שיש להם בחירה, והם יכולים כל רגע להתבלבל, ויכולים כל רגע לשכוח מהתכלית של הבריאה, וכל הזמן להתעסק עם הרצונות שלהם והתאוות שלהם

פרשת ויחי
פרשת ויחיהרב מנחם אזולאי | 14.01.2017

וכי לא חי אלא שבע עשרה שנה בלבד? אלא, שהיו שנים אלו שנים שראה בהן חיים, אבל עד השנים האלה מהו אומר?

פרשת מקץ - שבת חנוכה
פרשת מקץ - שבת חנוכההרב מנחם אזולאי | 25.12.2016

"על ידי הסתכלות על נר חנוכה זוכה אדם לתקן את כל מה שפגם בימי חייו בהסתכלויות רעות" (המגיד הקדוש מקוז'ניץ").

פרשת וישב - חנוכה
פרשת וישב - חנוכההרב מנחם אזולאי | 25.12.2016

בארץ מגורי אביו – שהיה מגייר גרים, מקרב הנפשות הרחוקות. כי עיקר החוכמה אותה הוריש יעקב לבנו יוסף, הוא להכניס השגות אלוקות בעולם, להודיע לבני אדם גבורותיו. "אלה תולדות יעקב יוסף", היינו שיוסף הלך בדרך אביו והיה עוסק גם כן לגייר גרים ולקרב הנפשות הרחוקות" (ליקו"ה השכמת הבוקר ד, טז).

פרשת וישלח
פרשת וישלחהרב מנחם אזולאי | 25.12.2016

למה שלח יעקב אצלו שלוחים? אלא כך אמר: אשלח לו שלוחים אולי יחזור בתשובה. ציווה להם לספר מהצלחתו ויראה עשיו כי גם בארץ נוכריה בבית לבן הרמאי ברכו ה', אז ישים לבו כי ה' עמו וישוב  בתשובה (מדרש רבה).

פרשת ויצא
פרשת ויצאהרב מנחם אזולאי | 25.12.2016

כל יום קוראים אנו את הפסוק: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". משמעותה של קריאה זו, היא שעלינו לדעת שה' הוא הראשון לכל, דהיינו 'אחד' מלשון 'מספר אחד', דהיינו שכל דבר אחר בעולם הוא להיות אצלנו 'מספר אחד

פרשת תולדות
פרשת תולדותהרב מנחם אזולאי | 29.11.2016

יעקב מול עשו. יצחק מול ישמאעל. אברהם מול בני דורו. נח מול בני דורו. אדם מול הנחש. מלחמה בין רוחניות לגשמיות, בין פנימיות לחיצוניות, בין הקדושה לטומאה.

פרשת חיי שרה
פרשת חיי שרההרב מנחם אזולאי | 20.11.2016

אומר רש"י הקדוש שכל שנותיה היו שווין לטובה. שנים טובות. הכיצד? שרה אמנו לא שכחה לרגע את ה'. לא שכחה לרגע שהכל ה' עושה ושהכל לטובה.

פרשת נח
פרשת נחהרב מנחם אזולאי | 06.11.2016

מאה ועשרים שנה בונה נוח תיבה וליצני הדור מלגלגים. בשפלות וענוה הוא ממשיך בשלו, מתעלם מכל המלעיגים והמתלוצצים, עושה את רצון קונו. וכל זה למה?

פרשת בראשית
פרשת בראשיתהרב מנחם אזולאי | 06.11.2016

אדם נופל, יתחיל מהתחלה. לא יתייאש, כי אם אדם מתייאש הוא מוותר על הכל ח"ו.תחזיק ברצון, לפחות במשהו, תעשה תשובה, בשמים אוהבים את העבודה הזו, הנפילה וההתחלה מחדש.

פרשת שופטים
פרשת שופטים | 05.09.2016

כשאדם דן את עצמו, כשהוא נותן לעצמו דין וחשבון על מעשיו והתנהגותו, כשהוא עושה עבודה פנימית כדי להבין מה מסתתר מאחורי הכעס, או הקנאה, או העצבות והדכאון, כשככה הוא מתבונן על החיים שלו, הוא משתנה...

פרשת דברים - שבת חזון
פרשת דברים - שבת חזוןהרב מנחם אזולאי | 07.08.2016

המיצרים הכי קשים זה השגרה. עושים בלי התלהבות בלי התרגשות, בלי באמת להרגיש את ה'.הדבר שהכי כואב ליהודי, זה הריחוק שלו מה'. ריחוק ממקור החיים.

פרשת ויקרא - שבת זכור
פרשת ויקרא - שבת זכורהרב מנחם אזולאי | 13.03.2016

מוכרחים לחזור לחיות עם בורא עולם. העצה היחידה לעבור את החיים בשלום זה לחיות עם בורא עולם. הפרשה הזאת מדברת על קורבנות. ומה עיקר כוונת הקורבנות?

פרשת פיקודי - העיקר שממשיכים
פרשת פיקודי - העיקר שממשיכיםהרב מנחם אזולאי | 13.03.2016

"פקודי" לשון פקדון, וזה "אלה פקודי המשכן", כלומר כוחות המשכן נפקדו לדורות עולם, שגם עתה, בזמן החורבן, נוכל לעשות משכן ומקדש לה'

פרשת ויקהל - מה התפקיד שלי בעולם?
פרשת ויקהל - מה התפקיד שלי בעולם?ניר אביעד | 08.03.2016

מה התפקיד שלי בעולם? האם יש בי יחוד כלשהו? כיצד אדע מהי השליחות האישית שלכבודה נבראתי?

פרשת ויקהל - שבת שקלים
פרשת ויקהל - שבת שקליםהרב מנחם אזולאי | 28.02.2016

למה דווקא פרשה זאת נאמרה בהקהל? בהתקהלות? זה כנגד זה. בפרשה הקודמת מצאנו התקהלות לא טובה, "ויקהל העם על אהרון" שנאמר בחטא הידוע, חטא העגל. והתיקון הוא התקהלות לשם שמים, התקהלות לשם מצוה..

כי תשא - ה' רוצה אותנו באחדות
כי תשא - ה' רוצה אותנו באחדותהרב מנחם אזולאי | 23.02.2016

השלמות של האדם זה רק עם הקב"ה. אדם לא יכול להיות שלם עם עצמו. אם הוא שלם עם עצמו אז הוא אגו. השלמות שלו, כשהוא דבוק בה'. ככה הוא נשלם...

פרשת תצווה - בצוותא עם ה'
פרשת תצווה - בצוותא עם ה'הרב מנחם אזולאי | 18.02.2016

תצווה לשון צוותא, חבור. אתה משה רבנו, תצווה, תחבר את בני ישראל אל נשמותיהם. תחבר אותם אלי...

פרשת "משפטים" - הצדק דורש עם חברתי!
פרשת "משפטים" - הצדק דורש עם חברתי!ניר אביעד | 09.02.2016

פרשת "משפטים", כשמה כן היא, הינה פרשה העמוסה בחוקים ומשפטים שונים העוסקים ברובם המכריע בניסיון להסדרת היחסים התקינים בין בני האדם והדרכה כיצד לבנות חברה צודקת ומתחשבת

פרשת משפטים - אזמרה
פרשת משפטים - אזמרההרב מנחם אזולאי | 31.01.2016

זאת גדולתה של התורה. שהיא מעלה אותנו מעלה מעלה, לכל יהודי יש הרי תקופות של התעלות, והיא נמצאת אתנו גם כשאנחנו למטה למטה, בתחתית ההר...

פרשת יתרו - גדולת הצדיק
פרשת יתרו - גדולת הצדיקהרבמנחם אזולאי | 31.01.2016

פלא פלאים. משה שקיבל את התורה מפי הגבורה, ויתרו שבא ממקום כל כך רחוק וטמא, נקראים איש ורעהו. האיש זה משה, שנאמר "והאיש משה ענו מאד" ורעהו זה יתרו. כאילו הם שווים...

פרשת בשלח – שבת שירה
פרשת בשלח – שבת שירההרב מנחם אזולאי | 21.01.2016

שיר נולד מתוך קושי. מתוך דחק. מתוך חושך ובלבול. אנחנו עוברים כאלה מסלולים קשים בחיים, פתאום מגיעים למקום ששם לא רואים בכלל את ה', לא רואים כלום, לא מרגישים כלום, הכל חשוך, הכל סתום, אבל דווקא שם נולד ניגון...

פרשת וארא - יאלה מכות!
פרשת וארא - יאלה מכות!ניר אביעד | 10.01.2016

מדוע היה צורך בעשר מכות ובכל התהליך הארוך הזה? שכן אם הקב"ה רצה לשחרר את בני ישראל הוא היה יכול להסתפק במכה אחת גדולה ש"תעשה את העבודה"...

פרשת וארא - אל שדי
פרשת וארא - אל שדיהרב מנחם אזולאי | 03.01.2016

בזכות מה זכו האבות הקדושים שהקב"ה נגלה אליהם? בזכות הבטול וההכנעה שלהם. שקיבלו בהכנעה כל מה שעבר עליהם, גם אם זה היה ההיפך ממה שהובטח להם...

פרשת שמות - עוברים מהאח הגדול לאבא הענק
פרשת שמות - עוברים מהאח הגדול לאבא הענקניר אביעד | 31.12.2015

הלימוד על תקופת העבדות במצרים והדרך להשתחרר מעבדות זו הוא השורש לאמונה היהודית ובכוחו לחשוף עולם פנימי, עשיר ומגוון של כלים שיכולים לשמש אותנו כאן ועכשיו...

פרשת שמות - תעזור, תוותר, תרחם
פרשת שמות - תעזור, תוותר, תרחםהרב מנחם אזולאי | 28.12.2015

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה " (א,א).איך ירדו מצרימה? עם מה ירדו? עם איזה נשק הם ירדו? עם השמות. השמות, זה היה הנשק שלהם. בזכות שלא שינו שמותם, שפתם, לבושם, הם נגאלו.

פרשת ויגש - להתבטל לרצון ה'
פרשת ויגש - להתבטל לרצון ה'הרב מנחם אזולאי | 14.12.2015

יהודה מלשון הודאה. "ועל כן כל ישראל נקראים יהודים, על שום שמודים להשם יתברך על כל דבר קטן וגדול, שיודעים שהכל ממנו יתברך.

פרשת מקץ - שבת חנוכה
פרשת מקץ - שבת חנוכההרב מנחם אזולאי | 14.12.2015

כל מקרה שקורה לאדם הלא הוא בהשגחת השם שהוא הטוב והמטיב בלי גבול ובלי תכלית. כמה צריך לשנן את המשפט הזה ולהחדירו למוח וללב

פרשת וישב - על יצרים ותאוות
פרשת וישב - על יצרים ותאוותניר אביעד | 02.12.2015

בפרשת "וישב" אנחנו מתחילים לקרוא את סיפורי תלאות יוסף, אשר בקלות היו יכולים לשמש כתסריט לסרט אקשן מותח ולמלודרה קורעת לב..

פרשת וישב - חנוכה
פרשת וישב - חנוכההרב מנחם אזולאי | 29.11.2015

מהו הסוד של יוסף הצדיק שהתורה מאריכה ומדברת בו במשך חמש פרשות תמימות?! מה הסוד של מי שזכה למלוך במצרים 80 שנה שלטון ללא עוררין שזה דבר שאין לו תקדים?!

פרשת וישלח - אין לי כסף אין לי
פרשת וישלח - אין לי כסף אין ליניר אביעד | 29.11.2015

פרשת השבוע שלנו עוסקת ברובה במפגש הפיוס בין יעקב אבינו לבין עשיו לאחר שיעקב נאלץ לגלות מארץ ישראל לשנים רבות מחמת כעסו של אחיו...

פרשת וישלח
פרשת וישלחהרב מנחם אזולאי | 24.11.2015

יעקב אבינו עבר הכל, מה לא עבר עליו מהרגע שהוא נאלץ לברוח מבית אבא, דרך כל השנים שנאלץ לבלות במחיצתו של גדול הנוכלים והרמאים, לבן, ועד המפגש הכל כך מאיים שפותח את הפרשה...

פרשת תולדות
פרשת תולדותהרב מנחם אזולאי | 10.11.2015

יעקב ועשיו מסמלים את הפנימיות והחיצוניות. שתי דרכים שגורמות לא אחת להתנגשות בחיינו. "ויתרוצצו הבנים בקירבה", רמז ברור להתמודדות בין יעקב ועשיו בתוככי נפשו של כל אחד מאתנו...

פרשת חיי שרה
פרשת חיי שרההרב מנחם אזולאי | 04.11.2015

עֲמִידָה בְּנִסְּיוֹנוֹת זו תמצית העבודה של כל יהודי. זאת ההצלחה שלו.רק ככה זוכים לעלות במעלות רוחניות ולהתקרב אל ה'.

פרשת חיי שרה
פרשת חיי שרהניר אביעד | 04.11.2015

בפרשת "חיי שרה" נגלית לעינינו במלוא הדרה דמותה של רבקה אימנו, אשתו המיועדת של יצחק, כנערה גומלת חסדים הראויה לבוא אל בית אברהם...

פרשת וירא
פרשת ויראניר אביעד | 04.11.2015

100 שנים חיכה אברהם אבינו להולדת בנו האהוב יצחק. ואז בבוקר אחד בהיר נחתה הפקודה: "קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה"...

פרשת לך לך
פרשת לך לךניר אביעד | 21.10.2015

אור חדש הפציע בעולם. אברהם אבינו, אבי האומה והיהודי הראשון, מתחיל להתגלות לנו במלוא גדולתו בפרשת "לך לך"...

פרשת לך לך
פרשת לך לךהרב מנחם אזולאי | 20.10.2015

לך לך זה לך אליך, אל עצמך, אל הנשמה שלך. תרגיש מה היא רוצה, מה היא צריכה, מה היא מרגישה...

פרשת נח
פרשת נחניר אביעד | 20.10.2015

נח זכה לתפקיד שלא זכה לו אפילו אדם הראשון, ואת העובדה שאנו חיים, קיימים וזוכים ליהנות מעולמו של הקב"ה, אנו חבים לאותו צדיק...

פרשת נח
פרשת נחהרב מנחם אזולאי | 14.10.2015

נוח היה צדיק דווקא בדורותיו, שהיו אנשי רשע, אבל בדורות אחרים לא היה נחשב לצדיק. ולמה? "כי את האלוקים התהלך נוח" – הוא היה מתהלך רק עם האלוקים לבדו, אבל לא היה מתהלך עם הבריות לקרבם"

פרשת בראשית
פרשת בראשיתניר אביעד | 09.10.2015

פרשת בראשית נפתחת, כאמור, בתיאור נפלא ואופטימי על בריאת העולם והאדם. האדם נברא בצלם אלוקים כנזר הבריאה, הוא הושם בגן עדן ונאמר לו כי הוא יכול לשלוט על כל שנברא, אולם....

פרשת וילך - שבת שובה
פרשת וילך - שבת שובההרב מנחם אזולאי | 17.09.2015

רבונו של עולם תעזור לי לראות את האמת. שהעונג הגדול ביותר בעולם זה להרגיש את הנועם שלך, את האור הנפלא שלך....

פרשת ניצבים
פרשת ניצביםניר אביעד | 09.09.2015

הפרשה הנוכחית היא תמיד הפרשה האחרונה בשנה והיא מאפשרת לנו את ההזדמנות הכמעט אחרונה לבדק בית, "שיפור עמדות" והכנה למעמד המשפט הגדול שכל אחד עובר, על פי האמונה היהודית, בראש השנה.

פרשת ניצבים
פרשת ניצביםהרב מנחם אזולאי | 09.09.2015

העולם הזה נברא רק בשביל דבר אחד, שכל רגע ורגע נזכור את ה' ונזכיר את ה'. אדם, כל מה שעובר עליו כל היום זה רק כדי שהוא יגיד ברוך ה', בעזרת ה', אם ירצה ה'. הקב"ה ברא את העולם כדי שנדע ממנו, כדי שנכיר אותו...

פרשת כי תבוא
פרשת כי תבואניר אביעד | 02.09.2015

בפרשה הנוכחית משה רבנו ממשיך ומורה לעם ישראל, רגע לפני הכניסה אל הארץ, על מצוות שונות הנוגעות לחייהם. בין המצוות משה מפסיק את רצף דיבורו ופונה אל קהל השומעים בבקשה והתראה שלעולם המצוות יהיו עבורם כדברים חדשים...

פרשת כי תבוא
פרשת כי תבואהרב מנחם אזולאי | 01.09.2015

התורה הקדושה מדברת בפרשה זו על מצוות ביכורים וביכורים זה סמל ההתחדשות. מביאים את הפרי החדש לבית המקדש בשירה ובריקודים, בשבח והודיה.התחדשות היא מילת מפתח בעבודת השם...

פרשת כי תצא
פרשת כי תצאהרב מנחם אזולאי | 24.08.2015

עיקר המלחמה היא המלחמה ביצר הרע. אין תענוג יותר גדול מאשר לנצח את היצר הרע. כשאדם עומד בנסיון ומתגבר, הוא מרגיש תענוג נפלא, תענוג אמיתי, תענוג ששייך לנשמה, ששום תענוג גשמי לא ישווה לו.

פרשת שופטים
פרשת שופטיםהרב מנחם אזולאי | 24.08.2015

איפה שאתה לא מבין, שם אתה צריך אמונה. אתה לא מבין איך קורים לך דברים כאלה, שום דבר לא הולך, הכל מתהפך לך מול העיניים ואתה חייב לדעת שהכל זה לכתחילה, הכל כתוב מראש, זאת התוכנית, זה המסלול

פרשת ראה
פרשת ראההרב מנחם אזולאי | 09.08.2015

המציאות האמיתית שאנו חיים בה היא מציאות של טוב ורע, של ברכה וקללה, של עליה וירידה, הכל מעורב יחד ואנחנו צריכים לפקוח עיניים, לראות, לשים לב, לברור ולבחור את הטוב...

פרשת עקב
פרשת עקבהרב מנחם אזולאי | 09.08.2015

אין דבר שיכול לשמח יהודי יותר מאשר קירבת ה'. "ואני קירבת ה' לי טוב". מתחברים אל המעל ועם הכוח של המעל מתמודדים עם מה שנמצאים בו. הנפש שלנו נמצאת בתשוקה מתמדת למשהו שמעל....

פרשת ואתחנן
פרשת ואתחנןהרב מנחם אזולאי | 28.07.2015

נחמו נחמו עמי, הקב"ה ברא את העולם באהבה. באהבה עצומה. ה' אוהב אותנו ואנחנו אוהבים את ה'. מה זה נקרא לאהוב את ה'? זה נקרא לוותר על הרצונות, שלנו לעשות את הרצון שלו יתברך. ומהו הרצון הראשון של ה'?

פרשת דברים
פרשת דברים הרב מנחם אזולאי | 27.07.2015

פרשת דברים, תמיד קודם תשעה באב, בתוך "בין המיצרים". הנפש האלוקית, יש לה תשוקה עצומה לצאת ממיצרי הגוף, ממיצרי החומר. הנפש הבהמית רוצה לישון,לנוח, לאכול ולשתות...

פרשת וזאת הברכה
פרשת וזאת הברכהרבקה ראש | 11.05.2011

זוהי פרידתו של משה "איש האלוהים" מעמו. איש האלוהים כי מחציו ומעלה היה אלוהים. שלא שמר טינה לישראל שבגללם נענש ולא נכנס לארץ ולא די שלא שמר טינה בליבו אלא גם ברך.

פרשת האזינו
פרשת האזינורבקה ראש | 11.05.2011

דבריו האחרונים של משה הם דברי ברית הנצח והעדות לבני ישראל, דברי החיזוק בינם לבין הקב"ה. משה מגייס עדי נצח, את השמים ואת הארץ ואומר: "הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם וַאֲדַבֵּרָה וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אִמְרֵי פִי".

פרשת וילך
פרשת וילךרבקה ראש | 11.05.2011

משה נצטווה לומר את השירה המעידה ונותנת תוקף נצחי לברית בכל דור ובכל מצב שבו ימצא עם ישראל - "והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו...".

פרשת נצבים
פרשת נצביםרבקה ראש | 11.05.2011

אתם ניצבים היום.. התורה רומזת במלה "היום", ל"היום תחילת מעשיך" ל"היום הרת עולם". הרת-לשון הריון. בראש השנה יש את האפשרות ל'הריון' חדש, חידוש הברית בין עם ישראל והקב"ה. וכך חוזר העניין בכל שנה ושנה.

פרשת כי תבוא
פרשת כי תבוארבקה ראש | 11.05.2011

אסמיך - מקום שאינו נראה, סמוי, כך היא הברכה, סמויה מן העין. ומה שנראה כקללה, בעצם זו ברכה שאינה גלויה. הקללה היא ברכה סמויה. כל קללה בפרשה נאמרה גם בצורה הפוכה, כברכה.

פרשת כי תצא
פרשת כי תצארבקה ראש | 11.05.2011

"כי תצא למלחמה על אויביך", אין כתוב "כי תלחם", כי במלחמה הזו יש סיוע, האדם אינו יכול לבדו. אמרו חכמינו:(קדושין ל) "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו".

פרשת שופטים
פרשת שופטיםרבקה ראש | 11.05.2011

אלול-ראשי תיבות 'אני לדודי ודודי לי'. אלול בארמית - חיפוש. זמן של התבוננות וחיפוש עצמי. האות שקשורה לחודש אלול-האות י'. האות הקטנה מסמלת ענוה, נקודה פנימית, שממנה ניתן לצמוח.

פרשת ראה
פרשת ראהרבקה ראש | 11.05.2011

בפרשתנו נמצא יסוד הבחירה החופשית והיכולת לבחור בטוב או במוטב. מעשיו של היחיד משפיעים על הרבים וכך אומרת הגמרא: (קידושין מ, ע"ב): עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות.

פרשת עקב
פרשת עקברבקה ראש | 13.05.2011

חז"ל אמרו (אבות פרק שני) "והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות". "רבי חנניא בן עקשיא אומר,רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". "לזכות את ישראל", שהוא מלשון "זכות והזדככות".

פרשת ואתחנן
פרשת ואתחנןרבקה ראש | 13.05.2011

להתפלל אומר שהיעד הוא להתחבר למי שאמר והיה העולם. תפילה כמו 'תופל (-מחבר) כלי חרס', להתחבר אל יסוד העפר שבאדם שהוא כחרס הנשבר. להתפלל במדויק, מילה במילה.

פרשת דברים
פרשת דבריםרבקה ראש | 13.05.2011

"אלה הדברים, אשר דבר משה אל-כל-ישראל..." פרשת דברים נקראת לרוב בשבת הסמוכה לתשעה באב, משה מדבר על חטא המרגלים, שהוציאו דיבת הארץ, חטא שארע בתשעה באב.

פרשת מסעי
פרשת מסעירבקה ראש | 13.05.2011

רבי נחמן מברסלב אמר: "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד", שלמדת השמחה אפשר להגיע על ידי מציאת נקודות טובות בעצמו, וצריך רק לחפש.

פרשת מטות
פרשת מטותרבקה ראש | 13.05.2011

מסופר על עיירה אחת בה כולם היו דנים את כולם לכף חובה כל הזמן. הצטער על כך רב העיירה ופסק כי מעתה, אדם שנפטר לא יובא לקבורה עד שלא יאמרו עליו דבר אחד לזכותו.

פרשת פנחס
פרשת פנחסרבקה ראש | 13.05.2011

הפרשה מלמדת שליטה במידות. להיות רחמנים במקום שיש לרחם ולהיות אכזרים במידה והמציאות מחיבת.לאהוב את השלום כאשר הוא טוב לעולם, ולא להסכים לשלום בכל מחיר.

פרשת בלק
פרשת בלקרבקה ראש | 13.05.2011

"לכה איעצך", בלעם אומר לבלק, יש דבר עדיף על הקללות, אלהיהם של אלו שונא זימה הוא. כדי להפילם, צריך לפגוע בצניעות שלהם, תביא את בנות מדיין והם כבר יתבוללו,יבלעו כעם. זה רצון בלעם.

פרשת חקת
פרשת חקתרבקה ראש | 13.05.2011

אומר רבי נחמן מברסלב, שפרה אדומה הייתה מטהרת במקדש מטומאת מת, ואין באפשרותנו להקריב פרים בימנו וכדי לצאת מטומאה לטהרה יש לצאת מהשכל לאמונה דרך התפילה לה' מתוך ליבנו, "ונשלמה פרים שפתינו" - זו תפילה, שיוצאת מהשפתיים.

פרשת קרח
פרשת קרחרבקה ראש | 13.05.2011

רבי שלום מבלז היה אומר: קרח עניו היה, אלא שענוותנותו הייתה פסולה, שהיה אומר: איני צדיק, וגם אחרים אינם צדיקים. אבל משה רבנועניו אמת היה, שהיה אומר: איני צדיק, אבל עמך ישראל כולם צדיקים הם.

פרשת שלח לך
פרשת שלח לךרבקה ראש | 13.05.2011

'שלח לך אנשים' - סופי תיבות חכם, אנשים חכמים נשלחו נשיאים - כ'נשואי פנים'. אנשים חשובים, מקובלים, בעלי שיקול דעת.

פרשת בהעלותך
פרשת בהעלותךרבקה ראש | 13.05.2011

בחסידות מוסבר שבביטוי "לא" "כן", טמון סוד. משה רבנו מסוגל לקחת את ה"לא" ולהפוך אותו ל"כן". ראייתו של משה היא ראייה אלקית, זו סגולתו ובזה יחודו.

פרשת נשא
פרשת נשארבקה ראש | 13.05.2011

ברכת הכהנים המובאת בפרשה מורכבת משלוש ברכות כל אחת ארוכה ונעלה יותר, ושיאה של הברכה היא המילה "שלום". "יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחנך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום."

פרשת במדבר
פרשת במדבררבקה ראש | 13.05.2011

במדרש רבה כתוב: "אם אין אדם משים עצמו כמדבר, אינו יכול לדעת תורה ומצות". "מדבר" הכוונה למרחב הפתוח והחופשי.

פרשת בחוקתי
פרשת בחוקתירבקה ראש | 13.05.2011

הקב"ה מבטיח שבסופו של דבר: "בחוקתי תלכו". עתידים ישראל ללכת בדרך התורה, שהרי דרך אחרת אינה קיימת כלל.

פרשת בהר
פרשת בהררבקה ראש | 13.05.2011

שתי שביתות הקשורות אחת לשנייה. האחת, שביתת השמיטה - "שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר" והשנייה, שביתת היובל - "יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם".

פרשת אמור
פרשת אמוררבקה ראש | 13.05.2011

הקב"ה פונה אל משה בלשון רכה - אמירה, וגם מורה לו לפנות באותה צורה אל אהרן ואל בניו. האמירה היא ההוראה. אמירה היא אמת. "להשיב אמרים אמת, לשלחיך".

פרשת קדושים
פרשת קדושיםרבקה ראש | 13.05.2011

עולם הקדושה, שייך לכל רובד ומימד בבריאה, הוא ממוקד בארץ ישראל ובבית המקדש, שם שורה השכינה בעוצמות גדולות. הוא ממוקד בשבתות ובמועדים. הוא ממוקד בבני האדם, ובתוכם - בנשמה.

פרשת אחרי מות
פרשת אחרי מותרבקה ראש | 13.05.2011

בני ישראל נגאלו ממצרים בין היתר, בזכות העובדה שלא שינו שפתם. שפה, בלשון הקודש, היא כניסה, פתח. לא לשנות את השפה, לא לדבר דיבורים "חמוצים", שהם החמץ הנורא ביותר והפתח להחמצה.

פרשת מצורע
פרשת מצורערבקה ראש | 13.05.2011

ולקח למטהר שתי-צפרים. צפור בגימטרייא - שלום. לרמז לבעל לשון הרע שיש תיקון לפירוד שגרם, לכוון לשלמות - בשלום.

פרשת תזריע
פרשת תזריערבקה ראש | 13.05.2011

לשון הרע, רכילות היא כה חמורה, שעל ידה מעבירים את הנגע השלילי לעוד בני אדם שעלולים להידבק. לשון הרע גוררת אוזן רעה שרודפת לשון הרע ככתוב בפרקי אבות: "עבירה גוררת עבירה".

פרשת שמיני
פרשת שמינירבקה ראש | 13.05.2011

שתיקתו של אהרון, אינה שתיקה של אין ברירה ,או כניעה, זו שתיקה של הבנה וקבלה. אומנתו של האדם בעולם הזה ,שישים עצמו כאילם. אהרן מבין שאין לבוא בקושיות ובתלונות כלפי ריבונו של עולם.

פרשת צו
פרשת צורבקה ראש | 13.05.2011

"אש, תמיד תוקד על-המזבח -- לא תכבה", המזבח נמצא בליבו של כל אדם. והאש- אש ההתלהבות - אותה אסור לכבות...

פרשת ויקרא
פרשת ויקרארבקה ראש | 13.05.2011

הכלי יקר אומר" לכל אדם יש תאווה לחמדות העולם הזה המכונים דבש. וכמו שהדבש מתוק לחיך וריבויו מזיק, כך חמדות העולם הזה הכרחיים וריבויים מזיק.

פרשת פקודי
פרשת פקודירבקה ראש | 13.05.2011

הענן הזה הוא שריית השכינה בתוכנו "ושכנתי בתוכם", זו מציאות חדשה התעלות רוחנית גבוהה.ויש להיזהר,עבודת האלוהים עלולה להיהפך לעבודה זרה אם לא יהיו ברורים מגבלות החיים לצד הקדושה.

פרשת ויקהל
פרשת ויקהלרבקה ראש | 13.05.2011

"ששת ימים, תעשה מלאכה" - נאמר תיעשה כלומר, מי ששומר שבת יש לו ברכה בימות החול והמלאכה תיעשה מעצמה שנאמר: 'לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה'

פרשת כי תישא
פרשת כי תישארבקה ראש | 13.05.2011

אמר הקב"ה למשה:כל מה שאתה יכול לרומם את האומה הזאת-ישראל רומם אותה וכאילו אותי אתה מרומם, שנאמר: "כי תשא את ראש בני ישראל"ואין ראשם של ישראל אלא הקב"ה.

פרשת תצוה
פרשת תצוהרבקה ראש | 13.05.2011

ישראל נמשלו לשמן. השמן=נשמה.כפי שהשמן אינו מתערבב בשום משקה אחר ותמיד צף ועולה למעלה, כך גם ישראל עומדים תמיד למעלה מאומות העולם ואינם מתערבבים בהם.

פרשת תרומה
פרשת תרומהרבקה ראש | 13.05.2011

"וזאת, התרומה, אשר תקחו, מאתם: זהב וכסף, ונחשת. ..." ודרשו חכמים: זהב וכסף ונחושת, שלוש דרגות בנתינת צדקה.

פרשת משפטים
פרשת משפטיםרבקה ראש | 13.05.2011

התורה מלמדת אותנו שכאשר אדם תובע את חברו, יתבע אותו בפני בית דין הדן על פי דיני התורה בלבד, ולא בפני בתי משפט הדנים על פי חוקי הגויים.

פרשת יתרו
פרשת יתרורבקה ראש | 13.05.2011

היכולת לדבר תלויה בלהיות "איש שומע". מי שיש לו פתיחות לקבלה כמו ליתרו, יוכל גם להשמיע דבריו ואכן משה שומע לעצתו כיצד לנהל את מערכת השיפוט בעם: "וישמע משה, לקול חתנו; ויעש, כל אשר אמר."

פרשת בשלח
פרשת בשלחרבקה ראש | 13.05.2011

המופת החמשי - 'מיום שנבראו שמים וארץ לא נהפכו מי הים ליבשה עד שיצאו ישראל ממצרים'. ישראל עמדו בזמן קריעת ים סוף במדרגה נשגבת של אמונה. אומרים חז"ל: "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן".

פרשת בא
פרשת בארבקה ראש | 13.05.2011

הקב"ה ברא את הרע ונתן לו חלק בעולם, כוח של שליטה שנראה כאילו יש לו כוחות משלו. כוח השליטה המתעתע שמזין את עצמו. פרעה אותיות רע פה, הוא כח הרע ומשה נצטווה לבוא אל פרעה ולשבור כוח זה...

פרשת וארא
פרשת וארארבקה ראש | 13.05.2011

"אם ראה אדם שיסורים באים עליו-יפשפש במעשיו, שנאמר: "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'", הקב"ה מביא מכות וסבל כדי לעורר את האדם,שיתבונן.

פרשת שמות
פרשת שמותרבקה ראש | 11.05.2011

מבאר רבינו בחיי: 'כי טוב הוא', היה מספיק לאמר 'כי טוב', למה להוסיף מילת 'הוא'?כי 'הוא' - הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. שנאמר: "אני ה', הוא שמי"

פרשת ויחי
פרשת ויחירבקה ראש | 11.05.2011

בברכת יעקב ליהודה יש את כל אותיות הא"ב חוץ מהאות זין. והטעם שזין הוא נשק. וזהו רמז, שמלכות יהודה לא תהיה דומה לשאר המלכויות שמנצחים אויביהם בכוח הנשק, אומנותו של עשיו. נצחונו של יהודה, ניצחון רוחני.

פרשת ויגש
פרשת ויגשרבקה ראש | 11.05.2011

ה"ויגש" של יהודה, כלומר קרבתו גרמה לכך שיוסף מזמין את כולם לגשת אליוהחל לקרבם, והבטיח את ארץ גושן, שגם הוא מלשון "ויגש", קרבה ואהבה. ויגש היינו לשון פיוס ושלום ,הגורם לאיחוד המשפחה.

פרשת מקץ
פרשת מקץרבקה ראש | 11.05.2011

אחיו של יוסף באים לשבור שבר במצרים מצרים-מקום צר, צרות. יוסף מתנכר אליהם, והם תוהים מדוע אלוהים עושה להם רע. לא מפשפשים במעשיהם "מה-זאת עשה אלהים, לנו"

פרשת וישב
פרשת וישברבקה ראש | 11.05.2011

האחים שונאים את יוסף המקבל מיעקב כתונת פסים ולא יכולים לדברו לשלום. מעיר רבי יהונתן אייבשיץ, שעיקר הצרה הייתה שלא יכלו לדבר אחד עם השני, ואילו נדברו ביניהם ,אפשר שהיו מוצאים דרך לרכך השנאה שאפיינה את היחסים.

פרשת וישלח
פרשת וישלחרבקה ראש | 11.05.2011

מדרש לקח טוב אומר: אמר רבי יונתן, כל מי שרוצה לרצות מלך או שלטון ואינו יודע דרכם וטכסיסיהם, יניח פרשה זו לפניו וילמד ממנה טכסיסי פיוסים וריצויים".

פרשת ויצא
פרשת ויצארבקה ראש | 11.05.2011

"ויקח מאבני המקום, וישם מראשתיו; וישכב, במקום ההוא" אומר המדרש: שתים עשרה אבנים לקח מאבני המזבח שנעקד עליו יצחק, רמז שעתידין לעמוד ממנו שנים עשר השבטים ונעשו כולן אבן אחת, שנאמר: 'ויקח את האבן אשר שם' שעתידין להיות גוי אחד.

פרשת תולדות
פרשת תולדותרבקה ראש | 11.05.2011

שואלים חז"ל למה נמשלה תפילתם של צדיקים לעתר כפי שקילשון מהפך את התבואה ממקום למקום, כך תפילתם של צדיקים מהפכת את דעתו של הקב"ה, ממידת האכזריות למידת הרחמים.

פרשת חיי שרה
פרשת חיי שרהרבקה ראש | 11.05.2011

המדרש מציין את גדולתה של רבקה,שהיתה ראש לדורשות את ה' "מעולם לא נזקק הקב"ה להשיח עם אשה אלא עם אותה הצדקת"

פרשת וירא
פרשת וירארבקה ראש | 11.05.2011

"ויהי, אחר הדברים האלה, והאלהים, נסה את -אברהם: "אברהם מוכן לקראת המימוש האולטימטיבי, הניסיון האחרון. בניסיון העקידה הקב"ה ניסה אותו במידת היראה כי עיקר מדתו של אברהם היא אהבה.

פרשת לך לך
פרשת לך לךרבקה ראש | 11.05.2011

אברהם הוא העברי הראשון,הוא רואה מעבר,יוצר מעבר ושינוי בעצמו. ומכאן מקור הברכות - "ואעשך לגוי גדול", שעיקר הגדלות במעשים שמעל הדעת.

פרשת נח
פרשת נחרבקה ראש | 11.05.2011

יכולת התיבה לעמוד בסערות נבעה ממסירות הנפש שנח השקיע בבנייתה. נח הראשון שמכונה בן בתורה: "ויולד, בן". בן לשון בנייה. ונח לשון נחמה ותקווה. "זה ינחמנו ממעשינו.."

פרשת בראשית
פרשת בראשיתרבקה ראש | 11.05.2011

"כיון שירדה לעולם הזה (התורה), אם לא היתה מתלבשת באלו הלבושים שבעולם הזה, שהם הספורים ודברי הדיוט,לא היה יכול העולם לסבול". (זהר בהעלתך נ"ט).

אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר