מאמרים וראיונות

צדיק האמת - חלק א'

חסידות ברסלב | הרב אברהם ג'קי | י"ט תמוז התשע"ה | 3235 | 0 | |

צדיק האמת - חלק א'

התורה כולה בנויה על צדיק, שצריכים להתקרב אליו, כמו יוסף הצדיק. אנו רואים שנקודת המפתח של מצרים היא מכירת יוסף, שהאחים מכרו את יוסף, כי הכל היה תלוי בסוד של יוסף, וכשגילו אותו הוא הוריד שפע לכל העולם. גם היום, גם עכשיו קיימת מכירת יוסף.

התורה היא לא ממשית "לא ימושו מפיך" (ישעיהו נט' כא'), התורה היא רוחנית (ליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה קי'). אם אדם עושה את התורה ממשית, מממש אותה, יש בה שכחה. אומר רבי נתן ('אוצר היראה', ערך 'צדיק' סעיף רכד') על מכירת יוסף: 'הצדיק האמת שהוא בחינת יוסף שמרחם על הדור ומספר ומרמז להם גודל מעלת קדושתו ועוצם השגתו'.

רבי נחמן מספר לנו שהוא איש פלא ונשמתו פלא גדול ('חיי מוהר"ן', גדולת השגתו סעיף טו'). הוא לא צריך לספר לנו בדיוק את אותם החלומות  כמו שראה יוסף, כי אחרת לא תהיה בחירה. רבי נחמן כן מספר את אותם חלומות ובאותו עניין בדרך שונה, אותה גברת בשינוי אדרת. 'ומעיר אוזניהם שכולם צריכים להתקרב אליו, כי כל עליית תורתם ועבודתם הוא על ידו' ("אוצר היראה" ערך 'צדיק' סעיף רכד').

יוסף הצדיק היה ילד קטן, חשבו שהוא לא יודע כלום ומכרו אותו. הצדיק מספר את החלומות שלו גם עכשיו, את ההשגות שלו, בשביל שאנשים יתקרבו אליו. כמו רופא בכיר שסיים את לימודיו באוניברסיטת אוקספורד בהתמחויות שונות ברפואה ותולה את התעודות על הקיר בחדרו שזה וודאי לא בשביל להתגאות, אלא כדי שאדם שיבוא לקבל טיפול, יאמין בו וישען עליו וייקח את התרופות והכדורים שהרופא נותן לו.

רבי נחמן אמר 'שהשיג 'יחידה' בתכלית מדרגה עליונה' ('חיי מוהר"ן', גדולת השגתו סעיף כו'). והאר"י הקדוש כתב (ספר 'ליקוטי תורה') על פסוק (בראשית ה' כב'): "ויתהלך חנוך את האלקים", שמשה רבנו זכה ל-'נשמה' וחנוך שהיה רבו של משה זכה ל-'חיה', ומשיח יזכה ל-'יחידה'. וודאי דבריהם של האר"י הקדוש ורבי ונחמן אינם סותרים את דברי התורה וחז"ל, שאמרו שלא יקום נביא כמשה. כשנפתחו השמיים בזמן מתן תורה והשם יתברך נתן את התורה על-ידי משה, ברמת התגלות נבואה גדולה כזו לא קם כמשה, ולא יקום כמשה. אך בהשגה של התקרבות לבורא עולם בעולמות עליונים, המשיח ישיג יותר ממשה רבנו, ויגלה הבנה עמוקה בתורה שלא היתה עד עכשיו.

כמו שאמר רבי נחמן ('חיי מוהר"ן', גדולת השגתו סעיף ו'): 'חידוש כמוני לא היה מעולם', כי הוא נשמת משה וגם נשמת משיח, כי משה הוא משיח. כתוב (ישעיהו נב' יג'): "הנה ישכיל עַבְדִי יָרוּם ונִשָׂא וגָבַה מְאֹד", יָרוּם – מאברהם, ונִשָׂא – מיצחק, וגָבַה – מיעקב, ומְאֹד – ממשה, ועַבְדִי-  זה כינוי למשיח שבהשגתו יזכה ל-'יחידה'. כי ככל שהדורות יורדים יותר, החולה גדול יותר, ולכן צריך רופא גדול יותר. כמו שאמר השם יתברך דרך רבי נחמן (ליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה ל' סעיף ב'): 'וגודל ריחוקו שנתרחק מאד מהשם יתברך, כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו, וכמו-כן כל מה שיודע בעצמו שהוא מרוחק ביותר, צריך לבקש לנפשו רופא גדול מאד מאד, הגדול במעלה ביותר'. ובא רבי נחמן ואמר שזכה ל-'יחידה' בתכלית המעלה שהיא 'יחידה דיחידה' ולא 'יחידה' של 'חיה', ולא 'יחידה' של 'נשמה', ולא 'יחידה' של 'רוח', ולא 'יחידה' של 'נפש', אלא זכה לכל המדרגות בהשגתו בתכלית המעלה, ואנחנו חייבים להאמין לו.

'יחידה' - פירושה אמונה מושלמת בבורא עולם בכל רגע מהחיים, ורבי נחמן מגלה לנו שהכל תלוי בהתבודדות!!! כל הבנת התורה תלויה בהתבודדות, ותורתו מוכיחה את השגתו. כמו שהחולה הולך לרופא הגדול לקבל את הטיפול שהוא זקוק לו שבלעדיו הוא ימות, כך כשאדם מקיים את העצה של רבי נחמן – התבודדות - הוא מציל את עצמו ממיתה רוחנית חס ושלום, שפירושה התנתקות מבורא עולם. כי על-ידי התבודדות מתעורר האדם מהשינה ומתייחס לבורא שממציא, ומנשים, ומניע אותו כל רגע וזהו כבודו של השם בשלמות, והרי האדם נברא לכבודו של השם. הרופא שהוא הצדיק רבי נחמן, מודיע לנו שהוא הרופא הגדול ביותר,  ואומר לנו, שכל עליית התורה של האדם היא על-ידו. כל העולם הם לבושים של השם יתברך, וכשאדם מדבר עם השם יתברך הוא מקיים את כל המצוות שכתובות בתורה בשורש שלהם, ואת זה אף אחד עדיין לא גילה.

רבי נחמן השיג את מעלת ההתבודדות. לכן ממשיך רבי נתן (אוצר היראה ערך 'צדיק' סעיף רכד') ואומר: 'שזה בחינת מה שסיפר יוסף להשבטים חלומותיו ודבריו'. שכמו שיוסף מספר חלומות, כך רבי נחמן מספר את ההשגות שלו. 'אבל צריכין לזה זכייה גדולה להקשיב לדבריו בתמימות, כי לפעמים עוון הדור גורם עד שגם הצדיקים והכשרים אינם רוצים להאמין בדבריו, וחושדין אותו שכל כוונת דבריו בשביל התנשאות וממשלה שזה בחינת שאמרו לו אחי יוסף (בראשית לז' ח'): "המלוך תמלוך עלינו" וכו', עד שעל-ידי זה נעלם הצדיק מן העולם חס ושלום'.

גם עכשיו אנשים אומרים: מי זה רבי נחמן, הוא יודע את כל התורה כולה?! חושבים שרבי נחמן זה רב של איזו חסידות מסוימת. אבל באמת, רבי נחמן אמר שהוא שייך לכל העולם, ומי שיקיים את העצה הזאת של ההתבודדות, יקבע לו איזה מקום ויתחיל לדבר עם השם בשפה שלו, במילים שלו, הוא יקבל את כל התיקונים של הצדיק ואין עליו שום דין למעלה. מכאן רואים שמכירת יוסף קיימת גם עכשיו, גם היום מוכרים את הצדיק, וצריך להבין שהתורה היא רוחנית ולא ממשית ומתקיימת גם עכשיו בכל אדם, בכל זמן ובכל מקום.

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר