מאמרים וראיונות

לוחות ראשונים - חלק א'

חסידות ברסלב | הרב אברהם ג'קי | י"ג תמוז התשע"ה | 3583 | 0 | |

לוחות ראשונים - חלק א'

התורה הרוחנית של רבי נחמן מברסלב זי"ע:
הכינור של דוד: בפשט היה כינור לדוד המלך ע"ה שהיה מנגן לו ומעיר אותו בחצות, בהבנה כזו אני נמצא במצרים ובעבודה קשה זוהי קושיה, לבנים, ליבון הלכתה, ומלא בקושיות: מדוע רק לדוד המלך היה כינור כזה נפלא שמנגן מאליו ומעיר אותו מהשינה? מדוע לי אין גם? מי ראה את הכינור הזה? האם יש רק אחד?
בא רבי נחמן ואומר בתורה כ"א חלק א' ליקוטי מוהר"ן – אם יש לך דעת מהדבר ברוחניות אז יש לך, ואם אין לך דעתו, אין לך ואפילו שיש לך בגשמיות אם אין לך דעת מה זה ברוחניות, אין לך, כי הרוחניות היא העיקר, והדבר הגשמי או המעשה בתורה זה משל לרוחני ומלבוש חיצוני כמו גוף אל הנשמה, ופתילה אל האור והאש.
אז כתוב בתורה ח' ליקוטי מוהר"ן שכינור של דוד שמעיר מן השינה ישנו גם היום ומי שרוצה ייקח אותו ויעיר אותו מן השינה, הכוונה מהשינה הרוחנית שאינו מדבר עם השם יתברך ואינו מתייחס לנוכחותו המתמדת של בורא עולם ואינו משוחח עימו, כל רגע.
כי התורה של רבי נחמן באה לעורר אותנו מהשינה, שהיא אחד משישים ממיתה, היינו מהשינה הרוחנית אף על פי שאדם לומד ומתפלל, אם אינו לומד את התורה הרוחנית ומקימה בשעת ההתבודדות היומית, ישן את ימיו, כמו שאמר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן חלק א' סעיף ו' שיש אנשים שישנים את ימיהם, אף על פי שלומדים ומתפללים ונדמה לעולם שעובדים את השם ובאמת אין להשם יתברך נחת מהם, כי נפלו לשינה ע"י אכילה רוחנית, שהיא לימוד התורה שנמשלה לאוכל, כמו שאמרו חז"ל "לכו לחמו כלחמי ושתו ביין מסכתי" שהכוונה על התורה שנמשלה ללחם ויין, כי לא פרשו את התורה חיה על עצמם כמו שמפרש רבי נחמן שהמבול זה מחשבות זכות מלשון בלבול, ונח זה אתה ואני שאם נדבר באמת, שזה האבן הטובה שהייתה בתיבה, אז האמת שהיא אור תאיר את הבלבול והחושך שסביב ואנצל, פירושים אלה נקראים בחינת ל‎‎‎‏חֶם הָפָנים, שהיה חם בבית המקדש, כיום הלקחו.
אם כן פירושיו החיים של רבי נחמן הם רוח אלוקים שמרחפת על פני הָמָים, שהיא התורה, ורוח זו היא רוחו של משיח, פירושים שיגרמו לך ולי לדבר עם השם יתברך, כי חמישה מיתרים של הכינור של דוד כנגד חמשה חומשי תורה והם מנגנים, פירוש מתחילים לחיות ולפעול ע"י איש הישראלי שמתבודד ומדבר עם השם יתברך במילים שלו וניצול מהמבול הרוחני של המחשבות הזרות, זאת כתב תורה ח' חלק א' ליקוטי מוהר"ן.
הנה יש כינור של דוד ברוחניות לכל אחד, לכולם, למי שירצה וזה יעיר אותו בבחינת חצות, שזה מעל מזמן שהוא לא יום ולא לילה, פירושיו של רבי נחמן הם הכינור של דוד הרוחני, והם מעוררים מהשינה הרוחנית שנופלים בלימוד התורה בגשמיות, פירושים שידביקו את האדם בהשם יתברך ויעצרו לו את הזמן, כי השם יתברך הוא נצחי ומעל לזמן.

אנא ריבונו של עולם, תעורר את כל העולם מהשינה ותן לכולנו דעת שלמה להבין פירושיו של רבי נחמן ולקיימם בהתבודדות, ולחיות עמך לנצח אמן.


הָאֵשֵל של אברהם אבינו:
לאברהם היה עץ ששם רחצו הגויים שהיו אורחים של אברהם את רגליהם, ופירשו חז"ל שרחצו עצמם מעבודה זרה שעבדו.
מי ראה עץ זה?, היכן הוא נמצא?
עץ זה הוא עץ החיים. הם פירושיו של רבי נחמן, והעץ נטוע בבאר שבע פירוש באמונה שנקראת באר שבע, כי היא מדרגה שביעית כנגד יום השבת, ויום השביעי: חז"ל פירשו- אכילה, שתייה, לוויה, ולפי רבי נחמן, פירושים שהם עץ החיים שנמצאים תמיד, מתקנים האכילה שזה לימוד וגורמים לאדם להתפלל שזה בחינת שתייה "שִפְכִי כָמים לבך" וגורמים שנתלווה לשם יתברך, שזה לוויה, ויש מפרשים, לינה, פירוש, שפירושיו של רבי נחמן מתקנים השינה ומעירים את האדם, ועדין רוחצים רגלים תחת העץ שהם הכפירות וגשמיות התורה שלמדנו בלי רבי נחמן, ועבדנו בדקות עבודה זרה, שלא יהיה לך פסל ומסכה שהם הפירושים הגשמיים, כלפי ההבנה הרוחנית שמגלה השם יתברך דרך רבי נחמן.

אנא ריבונו של עולם תרחוץ אותנו מההבנה הגשמית על ידי פירושיך שגילתָ דרך רבי נחמן וזכנו להתדבק בך על ידי עץ החיים, שהם פירושיו של רבי נחמן, אמן.

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר