מאמרים וראיונות

מאמרים מאת: "הרב ארז משה דורון"

אתה יכול, תתחיל להלחם!
אתה יכול, תתחיל להלחם!נקודות טובות | הרב ארז משה דורון | 19.10.2015

כל הקולות המגנים, כל הכוחות המחלישים, הם לא באמת שלי. אני משהו לגמרי אחר!

אני כזה לא יהיה
אני כזה לא יהיהמשפחה וזוגיות | הרב ארז משה דורון | 11.10.2015

נמצאנו למדים, שהדמיון להורים גם במאורעות וגם בתכונות, יש לו שורש בתורה, ואיננו בהכרח דבר שלילי...

זה מעשה שלו וזה מעשה שלי
זה מעשה שלו וזה מעשה שליאמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 20.09.2015

החיים רצופים הפתעות בלתי נעימות באופן מתסכל. כולנו רוצים להיות חכמים, יפים, לשלוט במצב ותמיד לנצח, אבל כמה מאתנו, אם בכלל, מצליחים להגשים חלום כזה?

אלול - חודש התשובה
אלול - חודש התשובהחגים ומועדים | הרב ארז משה דורון | 03.09.2015

"כי זה עיקר התשובה, כשיודעים ומאמינים שה' יתברך נמצא עימו תמיד בכל עת, ובכל מקומות שהוא, כמו שכתוב: "בכל מקומות ממשלתו" (תהילים ק"ג, כב) ועל ידי זה יזכה לילך בדרך התשובה שעשה משה....

כשהיום צוחק מן הלילה
כשהיום צוחק מן הלילהנקודות טובות | הרב ארז משה דורון | 02.09.2015

לחושך אין באמת "שם" עצמי, מהותי. שמו האמיתי הוא, בעצם, "העדר אור". כאשר מאיר היום - מתפנה החושך ונעלם...

והוא גם חבר טוב
והוא גם חבר טובאמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 23.08.2015

היו תקופות שהקשר עם הקב"ה באמצעות "הלבוש" הזה היה באמת קשר פנימי ועמוק, מסעיר ומרגש. קשר שבעבורו מוכנים לחיות ולמות. בלי ההרגשה הזאת קשה להבין אלפים ורבבות יהודים שאכן מסרו נפשם למוות ובלבד שלא ישתחוו לפסל או יעברו על מצוות הבורא

זאת לא הדרך
זאת לא הדרךאמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 19.08.2015

מחפשים פתרונות בחוץ. מחפשים את מי להאשים, איך לשנות את המצב. מנסים כך ומנסים אחרת, ונכשלים, נכשלים, נכשלים, עד זוב דם, עד ייאוש, עד אדישות, עד כפירה. אבל אף אחד לא טורח לבקש את השורש...

כח..עצמה...לדעת להשתמש בהם נכון
כח..עצמה...לדעת להשתמש בהם נכוןנקודות טובות | הרב ארז משה דורון | 05.08.2015

כל מה שיש בעולם, וכל מה שיש באדם – יש לו תכלית וביכולתו להביא תועלת. הנקודה העיקרית היא רק – באיזה אופן משתמשים בו...

די לחיצוניות
די לחיצוניותאמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 05.08.2015

"חדלו עוד מלהיות עניים", קורא אלינו הנשר הגדול. "אל תאמינו למראה עיניים", מרמז לנו הצדיק ברחמיו הגדולים...

רמת חיים גבוהה
רמת חיים גבוההמשפחה וזוגיות | הרב ארז משה דורון | 30.07.2015

המציאות המשתנה הפכה דברים רבים להכרחיים, שקשה ולעיתים בלתי אפשרי בלעדיהם. יש להניח שבדורנו אין הם נחשבים עוד כמותרות, אבל מה עם שטיחים, וילונות, גבינה מלוחה בטעם מעודן לארוחת בוקר ומכונית מסוג ומודל מסויים?

לחיות בתוך העיגול
לחיות בתוך העיגולאמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 27.07.2015

רבי נחמן מספר לנו על עיגול, שמי שנמצא בתוכו מוגן אפילו מפני מלך השדים. הוא מגלה לנו דרך סודית, באמצעותה מתהפכים היוצרות, והטירוף עצמו נסוג בפחד לאחור. "אם ארצה – אתה תפחד ממני".

יש נשמות
יש נשמותנקודות טובות | הרב ארז משה דורון | 21.07.2015

אני פוגש אותן מידי פעם. אולי גם אני כזה. אולי כולנו כאלה בדור הזה...נשמות, שהתייחסות שכלית בלבד אל מצוקותיהן אף פעם לא תרגיע באמת את החוסר שלהן.

כמה אנחנו באמת שווים
כמה אנחנו באמת שוויםנקודות טובות | הרב ארז משה דורון | 12.07.2015

מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות שהיה בהם, שלא האמינו בעצמם. ויש לפרש לפני זה, שלא האמינו בקדוש-ברוך-הוא שהוא טוב לכל והם חשובים וגדולים בעיניו יתברך....

לבנות מעקה לגגות המח
לבנות מעקה לגגות המחאמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 12.07.2015

מצוות מעקה – "כי תבנה בית חדש ועשיתמעקה לגגך", כי צריך לבנות הבית בחכמהבבחינת "בחכמה יבנה בית...

מעט זה גם טוב
מעט זה גם טובנקודות טובות | הרב ארז משה דורון | 07.07.2015

ככל שאנו מתקדמים, מתקדם גם הרע. פעם אנו כובשים את יצרנו ופעמיים הוא מכשילנו. ואם כן – מה הטעם בעבודת הבורא, ומה התועלת בתפילות אליו

תרשום לעצמך
תרשום לעצמךנקודות טובות | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

כמה פעמים חלינו והבראנו? כמה פעמים נחלצנו מסיבוך כלכלי? כמה פעמים עמדנו לעשות טעות נוראה ולבסוף לא עשינו? כמה פעמים ניצלנו ממוות?אם היינו יושבים ורושמים לעצמנו ברצינות את מה שאנו זוכרים – היינו מגלים רשימה לא קצרה

שגרירות של האין סוף
שגרירות של האין סוףאומן ראש השנה | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

אם אדם חולה מאוד ויש איזה פרופסור גדול בארה"ב שצריך הרבה כסף לנסוע אליו להתרפא והוא מומחה בעל שם עולמי -אז בוודאי לא הייתה מתעוררת השאלה: "האם לנסוע לחו"ל או לא לנסוע".

המופע של טרומן
המופע של טרומןאמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

מאז שנברא העולם ועד היום מנסים בני האדם למצוא משמעות לחיי האדם ולעולם כולו. אין סוף של רעיונות כבר הועלו על ידי המין האנושי. וגם בדור המבולבל שלנו ממשיכים הרעיונות לזרום. זה לא התחיל ב"מופע של טרומן" ולא ב"מטריקס".

מחוץ להיכל ובתוכו
מחוץ להיכל ובתוכונקודות טובות | הרב ארז משה דורון | 29.09.2015

כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך - שמראין לו התרחקות. ונידמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל ליכנס בעבודת השם. ובאמת - כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות...

לגור מחוץ לישוב
לגור מחוץ לישובחסידות ברסלב | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

"וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס כי אם על ידי בחינה זו, שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו..."

לצאת מבוץ הדמיונות
לצאת מבוץ הדמיונותאמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 14.12.2015

כל הנפילות והירידות של כל הרחוקים שנתרחקו מה' יתברך, הכל היה על ידי שלא בררו המדמה על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים וסמכו על דעת עצמן. ועל ידי זה נאבדו ונטרדו מן העולם..

חיות בעבודת השם
חיות בעבודת השםנקודות טובות | הרב ארז משה דורון | 18.06.2015

השלב הראשון הוא לחפש מה מחייה אותנו בפשטות, בלי מאמץ מיוחד. ורק אחר כך לנסות להכניס ולמצוא חיות במה שאנו מחוייבים בו...

תורות העידן החדש
תורות העידן החדשאמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

לפני זמן מה קבלתי מכתב ובו שאלה לגבי התייחסותנו לתורות "העידן החדש" (ה"ניו אייג') ונראה לי שיכול להיות לתועלת לפרסם את הדברים.

בריאת העולם כמשל לחינוך
בריאת העולם כמשל לחינוךמשפחה וזוגיות | הרב ארז משה דורון | 29.09.2015

אופן בריאת העולם, כמבואר בספרי קבלה היה באופן הבא: "כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו?

כי סוף כל סוף יגמור השם יתברך את שלו
כי סוף כל סוף יגמור השם יתברך את שלואמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 14.10.2015

כמו טיפול כימותרפי, שמצד אחד עניינו להמית את התאים הסרטניים, ומצד שני שלא לפגוע בתאים הבריאים, כך גם תפקידם של כל גלי הצער שעוברים עלינו, להמית בתוכנו את החלק הפגוע, אבל לא להזיק לחלק הבריא.

פעם ראשונה בציון
פעם ראשונה בציוןאומן ראש השנה | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

ועל כן בכל פעם ופעם שנוסע להצדיק, צריך שיראה שיבוא בכל פעם מחדש לא כמו שכבר היה אצל הצדיק, ועכשו הוא בא פעם שנית, רק כמו שלא היה מעולם אצל הצדיק, ויהיה אצלו כמו שבא עכשיו מחדש פעם ראשון...

רב לכם סוב את ההר, פנו לכם צפונה
רב לכם סוב את ההר, פנו לכם צפונהטיפים ועצות | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

מחפשים פתרונות בחוץ. מחפשים את מי להאשים, איך לשנות את המצב. מנסים כך ומנסים אחרת, ונכשלים, נכשלים, נכשלים, עד זוב דם, עד ייאוש, עד אדישות, עד כפירה.

טביעת אצבעות
טביעת אצבעותאמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

נמצא שהכלל הוא הרצון להשם יתברך, אשר רק בשביל זה בא האדם לעולם הזה והוא עיקר התכלית של האדם.

כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו
כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמואמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 20.09.2015

"כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו", אומר רבי נחמן. באופן לא מובן. גם אם נראה לעיין שהרע מצליח ועולה, שהטוב נרדף ומפסיד, גם במקרה הזה ממשיכה זו להיות הנהגתו של השם יתברך.

סביבון, סוב, סוב, סוב
סביבון, סוב, סוב, סובאמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 25.12.2016

רבי נחמן מגלה לנו, שהבריאה נמצאת בתנועה מתמדת. כל נברא משתנה ועובר ממימד למימד. הנבראים הנמוכים מזדככים ועולים למימד רוחני יותר, והנבראים הרוחניים מתגשמים ויורדים למימד נמוך וחומרי יותר.

עוברים דירה
עוברים דירהאמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 19.10.2015

יותר ויותר אנשים כבר לא רוצים לקום בבוקר. בשביל מי? בשביל מה? איפה מוצאים תקווה? למה אפשר לצפות? אין מנהיג. אין דגל. אין חזון. אין דעת.

מזרח ומערב – איפה אנחנו בסרט הזה?
מזרח ומערב – איפה אנחנו בסרט הזה?אמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

הרוחניות של היום, כפי מיטב תפישת העידן החדש, נוהגת על פי רוב כתגובת נגד לחומרנות ולשכלתנות המערבית. ולכן היא מרבה לדבר במושגים של ידע פנימי. "תרגיש דברים, תחווה אותם, תזרום עם המציאות".

היופי השמור
היופי השמורסיפורים מהחיים | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

...לפעמים, בעיתים של חסד גדול, של עומק לילה ולב, כשהשקט מכבה את השאון העולמי ואת הדיו בלבבות, כאשר אפרוריות היום יום מתכווצת בבושה מתחת לשמיכת החושך, נזכרת הנשמה שטהורה היא.

לרקוד בכל יום
לרקוד בכל יוםנקודות טובות | הרב ארז משה דורון | 18.06.2015

בואו נשוב אל האוצרות שלנו, בואו ננסה בתמימות את העצה הפשוטה הזו. אפילו כשאין חשק, אפילו כשעצובים. אם נרים את הרגלייםהכול בסוף יתרומם. האמת הפנימית תתגלה, המוח ישתחרר, הדינים יתבטלו, אור יופיע.

הסתכלת היום על השמיים?
הסתכלת היום על השמיים?טיפים ועצות | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

"עוד חמישים שנה יהיה יריד אחר לגמרי. כל מה שאתה רואה כאן לא יהיה עוד. וגם אני ואתה לא נהיה כאן עוד. ובכן על מה אתה כל כך בהול וטרוד שאין לך זמן אפילו להסתכל על השמיים?"...

אבן
אבןאמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

"לכן חכו לי", מבקש מאיתנו הבורא הקדמון, הראשון והאחרון, קורא הדורות ומצייר הקורות. חכו לי. לבסוף אבוא. המתינו, התבוננו, עמוק עמוק, רחוק רחוק.

גויים ויהודים
גויים ויהודיםאמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

נכון שאצל רבים מבני עמנו היטשטשו הגבולות המדויקים של צו התורה, ונדמה להם שעם סגולה פירושו התנשאות גאוותנית על כל העמים, מתוך בוז ושנאה לכל גויי העולם.

דני
דניסיפורים מהחיים | הרב ארז משה דורון | 21.06.2015

מוקדש באהבה ובגעגועים לזכר חברי היקר דן בן אליעזר, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

איך יבוא משיח?
איך יבוא משיח?אמונה והשקפה | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

האם זה יקרה רק כשנהיה כולנו צדיקים גמורים? האם זה יקרה בכל מקרה, גם אם לא נהיה צדיקים? האם מה שאנחנו עושים משפיע בכלל על ביאתו?

ביג אפל. גראונד זירו.
ביג אפל. גראונד זירו.סיפורים מהחיים | הרב ארז משה דורון | 30.06.2015

"אז מה עושים בניו יורק?" שאלתי נהג מונית ישראלי בשם משה שגר כאן כבר 25 שנה. "עובדים, מה זאת אומרת. כל היום והלילה עובדים". "ומה חוץ מזה?" הקשיתי בתמיהה.

אתר של שמחה
עמוד הבית
יצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר