מאמרים וראיונות

מאמרים מאת: "הלנה פרץ"

אחרי המחשבות נמשכים המעשים
אחרי המחשבות נמשכים המעשיםטיפים ועצות | הלנה פרץ | 27.08.2015

רבי נחמן מברסלב אומר: "המחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר בעולם יוכל לפעול כך שיהיה כך, ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון".

צינורות להתגשמות
צינורות להתגשמותטיפים ועצות | הלנה פרץ | 22.07.2015

האדם מכוון לאותה מילה שהוא מוציא מפיו, ואז היא בוקעת ועולה בעולם באמצעות הקול, ואת הקול נוטלים בעלי הכנפיים (המלאכים) ומעלים אותה לפני מלך מלכי המלכים...

עבדות וחרות
עבדות וחרותחגים ומועדים | הלנה פרץ | 26.10.2011

עבדים היינו לפרעה במצרים - לא צריך להרחיק עד הפירמידות כדי להפוך לעבדים. במקום לפרעה אחד, אנחנו משועבדים לאלף דברים אחרים. אנו עבדים לכסףליופי להבל ולריק.

כחומר ביד היוצר
כחומר ביד היוצרגולשים כותבים | הלנה פרץ | 22.06.2011

שואפים לחזור לכור מחצבתנו לעיתים שוכחים גודלנו ותפקידינו. לא מבינים את מעמדנו ומקלקלים במעשינו.

האם היהודיה אשה מודרנית
האם היהודיה אשה מודרניתמשפחה וזוגיות | הלנה פרץ | 15.05.2011

האשה קיבלה את התפקיד החשוב ביותר - לבנות את הרקמה הפנימית של העם היהודי. היא מעצבת את אופיים וחינוכם של הילדים, היא קובעת את אופיו של הבית, היא יוצרת, למעשה, את מהות החיים עצמם. ארבע האמהות נתנו דוגמא להתנהגות לצניעות וחינוך ולמידות מתוקנות.

שלמה בונה בית בהר המוריה
שלמה בונה בית בהר המוריהתורה ומצוות | הלנה פרץ | 08.07.2015

הר המוריה ("הר הבית") הוא המקום המקודש ביותר, וקדושתו לא פקעה גם אחר חורבן בית המקדש מתוך אחדות נוכל לחדש את עבודת הקרבנות בהר המוריה.

הליכה בדרך ההלכה
הליכה בדרך ההלכהתורה ומצוות | הלנה פרץ | 29.06.2015

"דע מאין באת, ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא"... המטרה שלנו לרכוש דעת לרכוש חיבור נכון לשכל האלוקי ולא לרכוש ידע אינפורמטיבי.

כולם מצפים להתגלות ה-א
כולם מצפים להתגלות ה-אגולשים כותבים | הלנה פרץ | 17.06.2015

עם ישראל מפורד ומפוזר בין העמים עצוב מתגעגע כמהה לארצו... בית מקדש מעט אותו בית כנסת שאנו פוקדים מידי יום מתחננים ומתגעגעים שהשם אלופו של עולם יאיר לנו את גולת חיינו ואז תבואו הגאולה לנו אנו מצפים.

מנין היתה לי הזכות
מנין היתה לי הזכות סיפורים מהחיים | הלנה פרץ | 30.06.2015

אחרי חודשים רבים נגמר המאסר. הבחור יצא לחופשי. אנה יפנה מי יושיט לו יד אוהבת. החברה לא תומכת ומפחדת מאדם שכשל. אנשים חיוביים לא נראו בסביבה. חברים מהעבר צצו כמו עשבים שוטים מנסים להיות שנית בקשר.

פגישה בשמיים
פגישה בשמייםסיפורים מהחיים | הלנה פרץ | 21.06.2015

נולדתי לזוג הורים חילונים והנה יום אחד כאשר הייתי בכיתה א' אמא החליטה לשמור שבת. הראו לי סידור והתלהבתי בהתחלה. כל בוקר קראתי ברכות השחר. אחרי זמן קצר הגעתי למסקנה כי הטקסט חוזר על עצמו וזה משעמם.

שלח לנו ברכה משמים
שלח לנו ברכה משמיםגולשים כותבים | הלנה פרץ | 17.06.2015

ימים קשים כבשה קטנה זקוקה לעשב רענן שיחזק את עצמותיה. עשב ירקרק הצומח מתאווה למי גשמים. מביט היוגב לשמים אין ענן איפה הגשם נכסף? ממאן לרדת.

ואהבת לרעך
ואהבת לרעךמשפחה וזוגיות | הלנה פרץ | 19.11.2015

חפש את החבר הנכון. חבר הוא "עסק" לכל החיים. בחר בחבר ששואף להגיע אל האמת, בחבר שאת מטרותיו וערכיו אתה מעריך.

ובחרת בחיים
ובחרת בחייםאמונה והשקפה | הלנה פרץ | 15.09.2016

אשרינו שאנו בניו של הקב"ה המנחה אותנו כאב את בנו, ואומר לנו "ובחרת בחיים". שנזכה להשיב לו באהבה ולקיים את דבריו, ועל ידי זה יקויים בנו "ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך".

תקומת החורבן
תקומת החורבןאמונה והשקפה | הלנה פרץ | 24.07.2015

ימי בין המייצרים הם ימי חשבון הנפש לגבי הפרט והכלל. זמן זה, שהוא ביסודו זמן אבל על חורבן בית המקדש, על סילוק שכינת בורא עולם מתוככי איש ישראל, הוא זמן המשמש להתבוננות האדם על עצמו ועל סביבתו

יציאת מצריםבניה מחדש
יציאת מצריםבניה מחדשחגים ומועדים | הלנה פרץ | 30.06.2015

אדם חייב לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. מהי מצרים מקור הצרות ככל שעינו את העם כן התעצם ולמד להתגבר על המצוקה ויצא ביד חזקה...

חשבון נפש
חשבון נפשגולשים כותבים | הלנה פרץ | 30.11.2015

רצים, רצים לאן? יום רודף יוםהחיים זורמים. מתי נעצור קצת לחשוב?

מזמור לדוד
מזמור לדודגולשים כותבים | הלנה פרץ | 20.07.2015

מהו נס ?
מהו נס ?נקודות טובות | הלנה פרץ | 30.11.2015

קסם הוא דבר מפתיע אבל רובו אחיזת עיניים. הנס הוא פלא התרחשות שלא כבדרך הטבע. התערבות על טבעית. ובכן מהי? איך היא מתרחשת? למי הכוח לבצע התערבות כזאת..

אהבה ושנאה
אהבה ושנאהגולשים כותבים | הלנה פרץ | 17.06.2015

בצד אותה אהבה ממש לצידה אבל מעבר למתרס ישנה שנאה עמוקה. כמו שני כוחות יצר הטוב ויצר הרע. הבחירה סוללת מסלולים. מטרה ובקצה תוצאה. ניסיון ותוצאה.

ציפורי שיר הנשמה
ציפורי שיר הנשמהגולשים כותבים | הלנה פרץ | 20.07.2015

הכול רואים את הקולות
הכול רואים את הקולותגולשים כותבים | הלנה פרץ | 20.07.2015

רבים שלוחים למקום
רבים שלוחים למקוםגולשים כותבים | הלנה פרץ | 20.07.2015

שיר בראשית
שיר בראשיתגולשים כותבים | הלנה פרץ | 20.07.2015

שיר מלאכי מרום
שיר מלאכי מרוםגולשים כותבים | הלנה פרץ | 20.07.2015

שיר רק בשמחה
שיר רק בשמחהגולשים כותבים | הלנה פרץ | 20.07.2015

מכתב לכבוד השנה החדשה
מכתב לכבוד השנה החדשהגולשים כותבים | הלנה פרץ | 17.06.2015

לכבוד השנה החדשה אני כותבת מכתב זה כאם מפנה אותו לכם ולכל אותם הורים וסבים הרוצים לשפר את חייהם לטובת הצאצאים הרכים והבוגרים שאנו כל כך אוהבים ושואפים לטובתם תמיד.

צור יצר צורה וצבע חותמו נתן בטבע
צור יצר צורה וצבע חותמו נתן בטבעגולשים כותבים | הלנה פרץ | 17.06.2015

השם ברא לנו עולם ובו פלאי פלאות צורות מיוחדותאשר לכל אחתתכונה וצבע משלה. ח' בתמוז תשס"ז

עם הספר
עם הספרגולשים כותבים | הלנה פרץ | 29.06.2015

עוד מעט בעז"ה יהיה אירוע בכל הארץ שבוע הספר. אז אנו? אנו עם הספר בשל ספר הספרים שמגולל את סיפור תולדותיה של אומה שמצדיקה את התואר.

החסד והנתינה
החסד והנתינהגולשים כותבים | הלנה פרץ | 05.07.2015

מהו חסד אמיתי? מהי נקודת ההתחלה? ממי אנו לומדים על המידות? מי שאמר והיה העולם כולל בתוכו את כל הכוחות כולם. לפניו לא היה כלום! מאיפה מתחילים? מההתחלה...

היכן השלום
היכן השלוםאמונה והשקפה | הלנה פרץ | 09.07.2015

מה צריך עם ישראל יותר מהשלום? מה זה המושג הזה. איפה השלום שאנו כה מיחלים לו?

השואה והגבורה - סיפור אישי
השואה והגבורה - סיפור אישיסיפורים מהחיים | הלנה פרץ | 21.06.2015

סיפור אישי ומרתק, מאת פיה של אנה פראשקר (ניצולת שואה). אסור לשכוח לנצח לזכור לספר ולתעד כל מה שאפשר מאותן הזוועות למען ידעו הדורות הבאים את מה שעברו אבותינו המעונים ...

צניעות
צניעותתורה ומצוות | הלנה פרץ | 29.06.2015

בזכות נשים צדקניות נגאלו ממצרים (סוטה י"א); ובזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל ! מהי בעצם צניעות? הזכויות שזוכים כששומרים על צניעות... ועוד.

אתר של שמחה
עמוד הבית
יצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר