מאגר ספרי קודש

ספרי קודש ביהדות ובחסידות

♦ פרשת נשא ♦ דף יומי נדרים ה'
התחזקות 1מדינה של רק ממון (סיפור בעל תפילה)ללמוד מצדיקים
כשמתקשרים כמה נגד אחד (ליקוא קפא)מעלת הצדקהענווה רמב
שיחה בהילולת רביזלעולם המחשבה (ליקוא רנ)תורה סח א-יב
לימוד תורה ב (ס המידות)קול ודבורלהנצל מעצבות
חכם ותם ב'שירת העשבים (ליקות סג)דברים יקרים - תורה רכ
שיחה נאבעל תפילה ג'תורה סב סיכום
מסכת יומא 1ליקוטי מוהרן חלק א - יבתורה סט טז-לד (סוף)
תיקון הכללי מתקן הכל (שיחות הרן קמא)תפילות כנגד תמידין - תורה רטחיי רבנו שנת תקע-ו
להלך בין הטיפות (ליקוא רפו)תורה אחרונה של רבנוהשגת השמחה
תכנית של הזמר ריש לקיש מס' 1התרחקות הוא התקרבותתאמין שיש חכמים (ליקוא סא)
חיי רבנו שנים תקלח-תקמהאור ישר ואור חוזר (שיחות הרן צט)מעשה ממלך וקיסר חלק ב' (אחרון)
השיעורים האחרוניםליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהעל רגל אחת
אושר - גן עדןאיך ללמוד התורהביטול מהמציאות
בטחון עצמיגאולת הנפשהעיקר הוא האמונה
התבודדות מעל הכלהתחזק - הכל לטובהלהתגבר על הצער
לראות רק טובלשוב אל ה'לא לפחד כלל
מעשיות ומשליםמדינה שהכל בה רק ממוןמידת הסבלנות
עין יעקבעולם הדמיוןתיקון הברית
רצון חופשיסיפורי מעשיות תשע"דשיעורים בסיפורי מעשיות
שמחה נגד דיכאוןשלום עם עצמךתורות הקשורות למועדים
תורות קצרות בליקו"מתמימות מעל הכלתגאל את עצמך לבד
תכלית החייםסרטים
על רגל אחת - תשע"ב (mp3)שיעורים - תשע"ב (mp3)שיעורים תשעג (mp3)
שיעורים בסיפורי מעשיות (mp3)ספר המידות (mp3)תורות במועדים (mp3)
אמונה ובטחון (mp3)בריאות הנפש (mp3)הכל בהשגחה (mp3)
הבריאה למה? (mp3)חכמה ודעת (mp3)לצאת מהדכאון לשמחה (mp3)
מעלת ההתבודדות (mp3)רצון חופשי (mp3)תיקון הדמיונות (mp3)

מאגר ספרי קודש:

תורה נביאים כתובים

ספר תורה הוא מגילת קלף שעליה כתובה התורה בשלמותה, מתחילת ספר בראשית ועד סוף ספר דברים. ספר תורה נחשב לתשמיש הקדושה המקודש ביותר ביהדות, ונוהגים בו כבוד והידור. 


פרשות השבוע (בתנ"ך)

בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים, חמשת חומשי התורה נחלקים ל54 פרשיות, ובכל שבת נהוג לקרוא בבית הכנסת אחת או שתים מהן לפי סדרן. הפרשה הנקראת בשבוע מסוים היא פרשת השבוע. 


תהילים

אמרו חז"ל דוד כתב ספר תהלים על ידי עשרה זקנים והם : אדם הראשון ומלכי צדק ואברהם ומשה והימן וידותון ואסף ושלשה בני קרח. 


קיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)

קיצור שולחן ערוך, ספר הלכה המתמצת את השולחן ערוך, הספר נכתב על ידי הרב שלמה גאנצפריד, על מנת לפתוח את עולם ההלכה בפני הציבור הרחב שאינו בקיא בדרכי הלימוד בשולחן ערוך. 


שמירת הלשון - החפץ חיים

חפץ חיים הוא ספר על הלכות לשון הרע שחובר בידי הרב ישראל מאיר הכהן, שיצא לאור לראשונה בשנת תרל"ה. ספר זה הפך לספר יסוד על הלכות לשון הרע, ועל-שמו קיבל הרב את כינויו "החפץ חיים".