מאגר ספרי קודש

ספרי קודש ביהדות ובחסידות

♦ פרשת כי תשא ♦ דף יומי כתובות ל'
כל הנפשות תאווים לממון (ליקוא סח)אבדת בת המלך ׁ(תשע"א)מחאת כף אל כף - תורה ריב
אדם ישר (שיחות הרן קטז-קלה)תורה סט א-טותשובה - ישמע בזיונו וישתוק
תורה ע א-יבשיחה בהילולת רביזלהאדם הכל יכול
תורה סו עד קתורה לו - בקרוב עלי מרעיםהעולם הזה הוא העולם הבא
חיי רבינו שנת תקסט-דניגון ושמחהחיי רבנו שנת תקע-ד
חיי רבנו שנת תקע-חתורה פו-פז-פח-פט [סוף]תורה פד א
מעלת הענווהתורה רטענווה ותחיית המתים (ליקות עב)
הירהוריםתורה נא - אמר רבי עקיבאתורה עט - בטח בה' ועשה טוב
חיי רבנו שנת תקסז-דתורה נא - 12.11.14תורה נ
תכנית של הזמר ריש לקיש מס' 5מעשה בעל תפילה חלק ב'כסדר ושלא כסדר
לא להתעקשמסכת יומא 1שערי קדושה ב
השיעורים האחרוניםליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהעל רגל אחת
אושר - גן עדןאיך ללמוד התורהביטול מהמציאות
בטחון עצמיגאולת הנפשהעיקר הוא האמונה
התבודדות מעל הכלהתחזק - הכל לטובהלהתגבר על הצער
לראות רק טובלשוב אל ה'לא לפחד כלל
מעשיות ומשליםמדינה שהכל בה רק ממוןמידת הסבלנות
עין יעקבעולם הדמיוןתיקון הברית
רצון חופשיסיפורי מעשיות תשע"דשיעורים בסיפורי מעשיות
שמחה נגד דיכאוןשלום עם עצמךתורות הקשורות למועדים
תורות קצרות בליקו"מתמימות מעל הכלתגאל את עצמך לבד
תכלית החייםסרטים
על רגל אחת - תשע"ב (mp3)שיעורים - תשע"ב (mp3)שיעורים תשעג (mp3)
שיעורים בסיפורי מעשיות (mp3)ספר המידות (mp3)תורות במועדים (mp3)
אמונה ובטחון (mp3)בריאות הנפש (mp3)הכל בהשגחה (mp3)
הבריאה למה? (mp3)חכמה ודעת (mp3)לצאת מהדכאון לשמחה (mp3)
מעלת ההתבודדות (mp3)רצון חופשי (mp3)תיקון הדמיונות (mp3)

מאגר ספרי קודש:

תורה נביאים כתובים

ספר תורה הוא מגילת קלף שעליה כתובה התורה בשלמותה, מתחילת ספר בראשית ועד סוף ספר דברים. ספר תורה נחשב לתשמיש הקדושה המקודש ביותר ביהדות, ונוהגים בו כבוד והידור. 


פרשות השבוע (בתנ"ך)

בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים, חמשת חומשי התורה נחלקים ל54 פרשיות, ובכל שבת נהוג לקרוא בבית הכנסת אחת או שתים מהן לפי סדרן. הפרשה הנקראת בשבוע מסוים היא פרשת השבוע. 


תהילים

אמרו חז"ל דוד כתב ספר תהלים על ידי עשרה זקנים והם : אדם הראשון ומלכי צדק ואברהם ומשה והימן וידותון ואסף ושלשה בני קרח. 


קיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)

קיצור שולחן ערוך, ספר הלכה המתמצת את השולחן ערוך, הספר נכתב על ידי הרב שלמה גאנצפריד, על מנת לפתוח את עולם ההלכה בפני הציבור הרחב שאינו בקיא בדרכי הלימוד בשולחן ערוך. 


שמירת הלשון - החפץ חיים

חפץ חיים הוא ספר על הלכות לשון הרע שחובר בידי הרב ישראל מאיר הכהן, שיצא לאור לראשונה בשנת תרל"ה. ספר זה הפך לספר יסוד על הלכות לשון הרע, ועל-שמו קיבל הרב את כינויו "החפץ חיים".