מאמרים וספרים

כתבות, ראיונות ומאגר ספרי קודש

♦ פרשת בשלח שירה ♦ דף יומי יבמות קי"ח
חיי רבינו שנים תקמה-תקנא-בתורה סו עד סהלחיות בשני עולמות (ליקות ז')
תורה קסמניעותתורה כד ליקומ חלק ב
מעשה מרב ובן יחידתורה סח יג-סוףמעלת הצדקה (ליקות ד)
סוד המילהחיי רבנו שנת תקסז-דבריחה מהגזירה - תורה ריח
חמדה וגזלה (שיחות הרן קל-קמ)לאהוב את ימיך (ליקוא לג)פעם היה יותר טוב (שיחות הרן שז-שח)
תורה ע א-יבתורה נא - אמר רבי עקיבאקבל באהבה המציאות (ליקוא סה)
תורה פ (סוף)הירהוריםאומאן ראש השנה
שלום עצמימעלת הענווהכח הסבלנות (ליקוא קנה)
אמת מאיר דרך החיים (ליקוא קה)לקנות חכמהבטול הבחירה
גדולת השם (שיחות הרן א)שלום (יואב)מעשה מברגיר ועני
חיי רבינו שנים תקנב-תקנח-בתוכנית מספר 1חרבן המקדש
השיעורים האחרוניםליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהעל רגל אחת
אושר - גן עדןאיך ללמוד התורהביטול מהמציאות
בטחון עצמיגאולת הנפשהעיקר הוא האמונה
התבודדות מעל הכלהתחזק - הכל לטובהלהתגבר על הצער
לראות רק טובלשוב אל ה'לא לפחד כלל
מעשיות ומשליםמדינה שהכל בה רק ממוןמידת הסבלנות
עין יעקבעולם הדמיוןתיקון הברית
רצון חופשיסיפורי מעשיות תשע"דשיעורים בסיפורי מעשיות
שמחה נגד דיכאוןשלום עם עצמךתורות הקשורות למועדים
תורות קצרות בליקו"מתמימות מעל הכלתגאל את עצמך לבד
תכלית החייםסרטים
על רגל אחת - תשע"ב (mp3)שיעורים - תשע"ב (mp3)שיעורים תשעג (mp3)
שיעורים בסיפורי מעשיות (mp3)ספר המידות (mp3)תורות במועדים (mp3)
אמונה ובטחון (mp3)בריאות הנפש (mp3)הכל בהשגחה (mp3)
הבריאה למה? (mp3)חכמה ודעת (mp3)לצאת מהדכאון לשמחה (mp3)
מעלת ההתבודדות (mp3)רצון חופשי (mp3)תיקון הדמיונות (mp3)

מאגר ספרי קודש:

תורה נביאים כתובים

ספר תורה הוא מגילת קלף שעליה כתובה התורה בשלמותה, מתחילת ספר בראשית ועד סוף ספר דברים. ספר תורה נחשב לתשמיש הקדושה המקודש ביותר ביהדות, ונוהגים בו כבוד והידור. 


פרשות השבוע (בתנ"ך)

בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים, חמשת חומשי התורה נחלקים ל54 פרשיות, ובכל שבת נהוג לקרוא בבית הכנסת אחת או שתים מהן לפי סדרן. הפרשה הנקראת בשבוע מסוים היא פרשת השבוע. 


תהילים

אמרו חז"ל דוד כתב ספר תהלים על ידי עשרה זקנים והם : אדם הראשון ומלכי צדק ואברהם ומשה והימן וידותון ואסף ושלשה בני קרח. 


קיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)

קיצור שולחן ערוך, ספר הלכה המתמצת את השולחן ערוך, הספר נכתב על ידי הרב שלמה גאנצפריד, על מנת לפתוח את עולם ההלכה בפני הציבור הרחב שאינו בקיא בדרכי הלימוד בשולחן ערוך. 


שמירת הלשון - החפץ חיים

חפץ חיים הוא ספר על הלכות לשון הרע שחובר בידי הרב ישראל מאיר הכהן, שיצא לאור לראשונה בשנת תרל"ה. ספר זה הפך לספר יסוד על הלכות לשון הרע, ועל-שמו קיבל הרב את כינויו "החפץ חיים". 


חסידות ברסלב - ליקוטי מוהר"ן

הספר הקדוש והעצום שבמהותו הינו יצירתו העיקרית של רבי נחמן זי'ע, הדברים הנאמרים בו עומדים ברומו של עולם, המגלים ומבארים דברים עליונים ונעלמים, חידושים חדשים והקדמות יקרות ונפלאות אשר כולם נובעים ממקור עליון ונורא מאד. 


חסידות ברסלב - ליקוטי תפילות

לקט תפילות שחיבר רבי נתן כפי שציווהו רבינו הקדוש, תפילות שנכתבו והתבססו על פי התורות הקדושות מהספר ליקוטי מוהר"ן התפילות מובאות על פי נושאים עליהם חפץ המתפלל לשפוך ליבו... 


חסידות ברסלב - סיפורי מעשיות

שלוש-עשרה המעשיות המובאות בספר זה חובקות בתוכן סודות תורה עמוקים מאוד, דברי הזוהר הקדוש והקבלה. מעשיות שהן שורש התורה יופיה, זיוה והדרה... 


חסידות ברסלב - ספר המידות

בו ליקט רבינו מדברי חז"ל בנושא המדות ותיקונן, במדות הטובות שבהן ידבק האדם וישאף אליהן. ולהיפך, המדות הרעות שמהן ירחק האדם. ספר זה חיברו רבינו עוד בימי ילדותו (בגיל 7), ספר המדבר מכל מידות האדם. 


חסידות ברסלב - שמות הצדיקים

אלו שמות הצדיקים אשר שמו יתברך משתף בשמם, ראה זה חדש אשר לא היה לעולמים, כרך קטן, גדול ונורא, זה ספר זכרון ליראי ה' ולחושבי שמו. כי זכר כל הצדיקים לפניכם יבוא. 


חסידות ברסלב - שיחות הר"ן

שיחות הנוגעות בנושאים רבים ומגוונים, ספר זה חובר על ידי רבי נתן זי"ע על פי שיחות מפי רבינו הקדוש. המבואר בספר זה הוא כטיפה מן הים הגדול מעוצם קדושתו והפלגת מעלתו של רבינו הקדוש. 


תפילות
סגולות