0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:15-01:30מוהרא"ש זי"ע - שיחות מוהרא"ש
01:45-02:45הרב אברהם ציון - שיעור בשיחות הר"ן
03:00-03:35הרב שלום ארוש - להיות בשמחה
04:00-05:00הרב יצחק בזאנסון - ליקוטי מוהר"ן
05:15-06:15הרב ארז משה דורון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
06:30-07:20מוהרא"ש זי"ע - שיחות מוהרא"ש
07:30-07:40הרב משה יעקב - הלכות שבת
07:45-08:40הרב יובל דיין - ליקוטי מוהר"ן
09:00-10:20הרב מאיר שלמה - שיחות בתורת רבנו
10:40-12:05הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
12:15-13:15הרב בנימין זאב חשין זי"ע - שיחה ברבנו
13:30-14:15סיפורי מעשיות מרבינו
14:35-15:35הרב שלום סבג - שיחת התחזקות
15:50-16:50הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
17:15-18:15מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
19:00-20:40הרב עופר שלמה גיסין - שיחה בתורת רבנו
21:00-22:00הרב אברהם ציון - שיעור במשיבת נפש
22:15-23:20הרב שלום סבג - שיחה ברבנו
23:20-23:55הרב דודו כהן - בכוון אחר: סיפורי בעלי תשובה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-02:30הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבנו
02:45-03:45הרב ארז משה דורון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
04:00-05:05הרב יובל דיין - התעוררות לאמונה
05:20-06:15הרב עופר ארז - התעוררות לאמונה
06:30-07:30הרב ארז משה דורון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
07:45-08:15פינת הסיפור הקצר
08:15-08:20הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:30הרב בנימין זאב חשין זי"ע - שיחה ברבנו
09:45-10:50הרב עופר ארז - עומר
11:00-12:00הרב עופר שלמה גיסין - לימוד בתורת רבנו
12:15-13:15הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
13:30-13:50משלים וסיפורים
14:10-15:00הרב שלום סבג - שיחת התחזקות
15:00-16:05הרב יגאל כהן - שיחת מוסר
16:15-17:25הרב מאיר שלמה - ליקוטי מוהר"ן
17:50-19:00הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
19:25-19:50הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
20:00-20:35הרב דודו כהן - בכוון אחר: סיפורי בעלי תשובה
20:50-22:15הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
22:30-23:35הרב יובל דיין - התעוררות לאמונה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:15-01:10הרב יובל דיין - ליקוטי מוהר"ן
01:30-02:30הרב ארז משה דורון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
02:45-03:55הרב שמחה כהן - שלום בית
04:00-04:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
04:45-05:45הרב בנימין זאב חשין זי"ע - שיחה ברבנו
07:15-07:35משלים וסיפורים
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-09:05הרב שלום סבג - שיחת התחזקות
09:20-10:25הרב יגאל כהן - שיחת מוסר
10:30-11:30הרב יצחק בזאנסון - ליקוטי מוהר"ן
11:35-12:20הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
12:45-13:50הרב שלום סבג - שיחה ברבנו
14:10-15:25הרב עופר שלמה גיסין - התעוררות והתחזקות
15:30-15:35הרב ברדה - פינת ההלכה
15:50-16:15פינת הסיפור הקצר
16:30-17:40הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
17:55-18:10סיפורי התנ"ך
18:50-19:45הרב שלום ארוש - שיחה ברבנו
20:00-20:05הרב זמיר כהן - הלכות שבת
20:15-20:45מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
21:00-21:10הרב משה יעקב - הלכות שבת
21:20-22:30הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
22:50-23:45הרב יובל דיין - ליקוטי מוהר"ן
23:55-00:00הרב ברדה - פינת ההלכה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:15-01:25הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבינו
01:40-02:40הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
03:00-04:00הרב יצחק בזאנסון - ליקוטי מוהר"ן
04:20-05:30הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
05:45-06:45הרב שלום סבג - שיחת התחזקות
07:00-07:20משלים וסיפורים
07:35-08:35הרב עופר שלמה גיסין - לימוד בתורת רבנו
08:45-09:10הרב דודו כהן - בכוון אחר: סיפורי בעלי תשובה
09:30-10:30הרב ארז דורון - ימי העומר
10:45-11:25הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
11:40-12:35הרב יובל דיין - ליקוטי מוהר"ן
13:00-14:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבינו
14:25-15:15מוהרא"ש זי"ע - שיחות מוהרא"ש
15:30-16:30הרב בנימין זאב חשין זי"ע - שיחה ברבנו
16:50-17:55הרב עופר ארז - עומר
18:10-19:10הרב מיכי יוספי - ספירת העומר
19:40-20:40הרב עופר שלמה גיסין - לימוד בתורת רבנו
21:00-21:55הרב שלום ארוש - שיחה ברבנו
22:15-23:20הרב יגאל כהן - שיחת מוסר
23:30-23:40הרב זמיר כהן - הלכות שבת
23:45-23:50הרב ברדה - פינת ההלכה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:15-02:00הרב ישראל דגן - שיחה מהשדה
02:00-03:05הרב יגאל כהן - שיחת מוסר
03:15-03:35משלים וסיפורים
04:00-04:20פינת הסיפור הקצר
04:30-05:45הרב עופר שלמה גיסין - התעוררות והתחזקות
05:45-06:50הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
07:15-08:15הרב מרדכי סופרין - ליקוטי הלכות
08:20-09:10הרב אברהם ציון - על רגל אחת
09:20-10:20הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
10:35-11:10הרב שלום ארוש - להיות בשמחה
11:30-12:45מוהרא"ש זי"ע - שיחות מוהרא"ש
13:00-14:20הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
14:30-15:25הרב עופר ארז - התעוררות לאמונה
15:45-15:50הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
16:10-17:10הרב ארז דורון - ימי העומר
17:25-17:30הרב זמיר כהן - הלכות שבת
17:45-18:55הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
19:20-19:55הרב שלום ארוש - להיות בשמחה
20:10-20:50הרב יגאל כהן - התחזקות
21:00-22:05הרב שלום סבג - שיחה ברבנו
22:25-23:25הרב יצחק בזאנסון - ליקוטי מוהר"ן
23:50-23:55הרב ברדה - פינת ההלכה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
01:30-02:30הרב אברהם ציון - שיעור במשיבת נפש
02:45-03:30הרב עופר ארז - התעוררות לאמונה
03:50-04:35סיפורי מעשיות מרבינו
05:00-06:00הרב בנימין זאב חשין זי"ע - שיחה ברבנו
06:10-06:30פינת הסיפור הקצר
06:45-06:50הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
07:10-08:10הרב עופר שלמה גיסין - לימוד בתורת רבנו
08:15-08:20הרב משה חבושה - קריאת פרשת השבוע
08:35-09:35הרב מאיר שלמה - שיחת מוסר
09:50-10:00הרב משה - קריאת הפרשה בנוסח אשכנז
10:15-10:30סיפורי התנ"ך
10:45-11:35הרב יגאל כהן - שיחת חיזוק
11:45-11:55הרב איתמר מלכא - קריאת הפרשה בנוסח מרוקו
12:00-13:00הרב אברהם ציון - על רגל אחת
13:15-13:20קריאת פרשת השבוע
13:20-14:30הרב מאיר שלמה - שיעור בליקוטי מוהר"ן
15:00-15:10הרב שמחי - קריאת הפרשה בנוסח תימן
15:25-16:25הרב ארז משה דורון - הלכות שבת
16:30-17:25הרב יובל דיין - ליקוטי מוהר"ן
18:00-18:10הרב שמחי - קריאת הפרשה בנוסח תימן
18:10-18:25סיפורי התנ"ך
18:40-18:45שבת שלום! סיום השידורים בארץ. המשך שידור - ליהודי התפוצות
22:45-23:55הרב מאיר שלמה - שיעור בליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
20:30-21:00פינת הסיפור הקצר
21:00-22:00השדרן אלירן רוקח - תוכנית למוצאי שבת
22:40-00:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבינו

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה

המצעד השבועי

1
נעשה ונשמע
שמחה ליינר
 
0
 
0
2
עבור מישהו אחר
שמחה פרידמן
 
0
 
0
3
גם זו לטובה
לב טהור
 
0
 
0
4
הללויה
יונתן רזאל
 
0
 
0
5
כפיים
היום השמיני
 
0
 
0
6
אלוקי
נמואל הרוש
 
0
 
0
7
ואשא
עקיבא מרגליות
 
0
 
0
8
ואהבת
שלום ברנהולץ
 
0
 
0
9
עד אמצא מקום
אהרן רזאל
 
0
 
0
10
מעבר לפינה
פנחס דולינסקי
 
0
 
0
11
כי בשמחה
דודי קנופלר
 
0
 
0
12
בואו נשמה
דדי
 
0
 
0
13
בואי בשלום
מרדכי בן דוד
 
0
 
0
14
נרננה
דוד גבאי
 
0
 
0
15
ואני תמיד עמך
יוחאי בן אב"י
 
0
 
0
16
אחד ה'
חיים דוד ברסון
 
0
 
0
17
שכר מצווה
מרדכי שפירא וסיקס סרטין
 
0
 
0
18
עוד ישמע
דרך אחים
 
0
 
0
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי בבא בתרא צ"זמזג האוויר